Srdceklíč

Práce světla v temných časech

Charles Virtue

Nikdy bych nešel tak daleko, abych tvrdil, že jsem viděl všechno – ale 4 roky jsem cestoval po světě a učil ostatní, jak pracovat s energií kolem sebe a s dary, které mají od Boha. Zažil jsem toho opravdu hodně. V poslední době jsem cítil obzvláště tíživou energii, a proto se chci pokusit podpořit ty, kteří pracují s anděly, zmírnit jejich pocit odcizení od svého okolí. Také chci zmenšit obavy těch, kteří této práci možná nerozumí.

V první řadě chci zdůraznit, že práce s anděly neznamená jejich uctívání. Ve skutečnosti, z náboženského hlediska a z hlediska toho, co je psáno v Bibli a co káže slavný papež – práce s anděly je následování Božího slova. V žádném případě andělští praktici nenásledují slova andělů proti Jeho slovu. Anděl je slovo, které doslovně znamená posel, posel Boží. Vy víte, že je více než možné komunikovat s Bohem přímo – ale Bůh sám ví, že udržet jasnost mysli a srdce není tak snadné. Zejména pro ty z nás, kteří jsou vystaveni rozptylování normálního lidského života. Pravidelně čelíme podráždění, hněvu, zklamání a zlomenému srdci – a tato energie, která v nás přetrvává, není příznivá pro slyšení čistoty Božího slova. Bůh to dobře ví, ale nemůže změnit své vibrace – a tak nám dal anděly. Dal nám posly, kteří vibrují na frekvenci, která umožňuje přinášet k nám Boží slovo tak, že můžeme „být lidmi“, žít svůj každodenní život a ještě stále těžit z velkoleposti nebeského vedení a lásky.

Papež Jan Pavel II. řekl: „Lidstvo by si mělo uvědomit význam andělů.“ Teď nechci začít diskuzi (nebo se na ní podílet) o dalších věcech, které mohl nebo také nemusel říci – postoj „církve“ není můj problém a ani nechci, aby byl váš. Ale potřebuji vám ukázat, že role andělů byla příliš dlouho nepochopena a práce s anděly není rouhání ani hřích – je založena na světle a je založena na Božím plánu a vůli. Andělé jsou starší než křesťanství – andělé jsou bez náboženského vyznání. Téměř každé hlavní náboženství na celém světě uznává bytosti, které mají podobné, ne-li stejné role. Andělé jsou popsáni jako služebníci. Archanděl Gabriel se zjevil Panně Marii, aby jí řekl o příchodu Krista. Archanděl Gabriel se také zjevil Mojžíšovi a inspiroval ho k napsání Koránu. Jak je možné, že může existovat tolik oddělených „divizí“, když je jasné, že máme všichni jen jednoho „šéfa“?

Mnoho mých studentů a přátel poukazuje na to, jak to je s Prací světla ve společnosti nebo tam, kde si myslí, že se jedná o vúdú nebo o temnotu. Historie ukazuje, že lidstvo je předvídatelně náchylné postavit se proti tomu, čemu nerozumí. A není to to samé, jako když nemohu pochopit proč – mám na mysli to, že pro ty, kteří nejsou obeznámeni s touto prací, je často šokující, když člověk, který sedí naproti nim a je pro něj cizí, mu najednou říká zprávy zdánlivě odnikud.
Často říkám svým přátelům a studentům: „Nemějte pocit, že je vaší povinností, aby ostatní pochopili.“
Jsme jen mluvčí a jako takoví nejsme odpovědni za roli andělů na této planetě. Přemýšlejte o tom, jak velkou část života jste vůbec nebyli existenci andělů otevřeni. Mým studentům bylo od 8 do 80 let a měl jsem i starší. Fakt je, že náš svět potřebuje tuto Práci světla – a stále více lidí se otevírá síle andělů a zprávám, které přinášejí. Andělé přinášejí pravdivé Boží slovo – „Máš povolení být šťastný.“

zdroj: www.esoterika.cz

Přidat komentář

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.