Srdceklíč

ZVÝŠENÁ CITLIVOST, VNÍMAVOST A PŘEBÍRÁNÍ NÁLAD A ENERGIÍ ZVNĚJŠKA

(Michael, Bílý Elohim, RaumLicht, Purpurový, Zelený a Tyrkysový Elohim, Jsem ve svém království, Všímavost a ochrana, šperk Bodyguard)

Máte pocit, že až příliš reagujete na různé vlivy, podněty, lidi a jejich nálady, případně energii? Nejste v tom sami!  Dokonce se stále víc lidí stává mnohem citlivějšími, a větší měrou vnímají pocity a nálady lidí ve své blízkosti. Takto vnímavým lidem se říkává „vysoce citliví“, někdy přecitlivělí či útlocitní. Jak se s tím však vypořádat?

Rezonují-li lidé přehnaně s prostředím, čili pokud vnímají každou náladu i změnu nálad kolem sebe, případně cítí, co ostatní očekávají, anebo jasně tuší „co je ve vzduchu“, patří právě k těm, které označujeme za vysoce nebo příliš citlivé. Z vlastní zkušenosti vím, že na jedné straně jsou lidé, kteří jsou přirozeně citlivější než ostatní, na druhé straně jsou tací, kteří se stanou přecitlivělými vlivem různých okolností, potažmo k tomu mají různé „vnitřní“ důvody.

Vysoce senzitivní lidé

Nejdřív si musíme ujasnit, že přecitlivělost nemusí být nevyhnutelně slabostí. Může to být dar vnímavosti, ačkoli ne u všech zvýšeně citlivých jednotlivců.

Fenomén lidí, kteří vnímají více než ostatní, existoval vždy. Teprve v poslední době se stal termín „vysoká citlivost“ (VCO = vysoce citlivá osoba = vysoce citlivá osobnost, v angličtině HSP) nadmíru „populární“.

Vysoce citlivý nervový systému vnímá i velice jemné nuance v okolitém prostředí. Z rozličných výzkumů se došlo k poznatku, že přibližně 15 – 20% lidí má přesně tento typ citlivého nervového systému, který je do velké míry dědičný. Vysoce senzitivní lidé jsou mnohem citlivější na vnější vlivy než většina z nás. Silněji reagují na pachy, zvuky, vizuální a hmatové podněty, doteky a bolest. Vysoká citlivost obvykle vede k problémům s osobními hranicemi, k tendencím k odtažitosti a k vyhýbání se určitým situacím nebo podnětům. Je tady ještě další aspekt, který na první pohled vyhlíží velice pozitivně, nemusí tomu tak však vždy být: intenzivněji vnímají a vciťují se do pocitů jiných lidí.

Víceméně každý člověk má schopnost vnímat výraznější podněty, ačkoli v menší míře, jako vysoce senzitivní lidé. Zejména děti jsou vnímavější k náladám a vibracím ve svém prostředí. A ty z nich, které se nenechají „ubít“ podobnými reakcemi na svou citlivost, jakými jsou podobné poznámky: „To si pouze sugeruješ!“; „To jsou jenom tvoje představy!“ apod., se v pozdějším věku mohou naprosto a v plné míře spolehnout na svoje vlastní pocity a vjemy. Schopnost lépe posoudit lidi a situace je pak jejich výhodou. Jejich nervový systém i mozek jsou schopny zpracovat vnímané podněty do správného obrazu druhé osoby. Také mívají zesílené vnímání i těch nejjemnějších vibrací. Zvýšená hranice vnímavosti má však bohužel také nevýhody. Kupříkladu, pokud nepřijmou svou citlivost a neumí s ní správně zacházet, jsou neustále ovlivňováni náladami ostatních, jednoduše nasávají jejich rozpoložení jako houby.

Citliví lidé absorbují cizí pocity a myšlenky do vlastního energetického systému, aniž by si to většinou uvědomovali. Dokonce vstřebávají i emoce svých přátel či příbuzných, kteří se od nich nalézají velmi daleko. Tyto „nasáté“ cizí pocity změní pak jejich náladu, aniž by to mělo nějaký zjevný důvod.

Do doby, než si uvědomí svou vysokou citlivost a fakt, že je ovlivňují pocity jiných, se nezřídka domnívají, že jsou emočně nebo psychicky nestabilní (bohužel, takovouto zpětnou vazbu dostávají často nejenom v rodinném kruhu, ve škole apod., nýbrž i od „odborníků“  na lidskou duši, psychologů, psychiatrů atd.). V jednom momentu jsou úplně v pořádku, cítí se dobře a v další chvíli jsou z ničeho nic smutní a možná se jim chce dokonce i plakat. Jejich nálady se náhle mění. Může to zajít až tak daleko, že trpí závratěmi, anebo téměř omdlí, když se octnou v blízkosti opilého, nadrogovaného, agresivního, nevyrovnaného člověka. Mnoho z těchto citlivých lidí vnímá vibrace okolního prostředí ve svém vlastním těle, přesně jako by to byly jejich vlastní pocity. Proto nezřídka věří, že jde o jejich stav, nikoli převzaté vibrace nebo pocity druhých lidí.

Někteří z nich velice zřetelně vnímají dění ve společnosti, ve větších kolektivech či dokonce na celosvětové úrovni, ať to zní jakkoli přehnaně. To, co se děje, opět cítí, jakoby byly jejich vlastní pocity.  Může je náhle a bezdůvodně přepadnout strach, panika nebo zármutek, ačkoli v jejich vlastním životě k tomu není žádný důvod.

Jelikož všichni vyzařujeme jisté vibrace, vnímaví lidé je – přirozeně – cítí. Stejně jako zcela jasně a ostře vnímají vibrační pole většího počtu lidí, a nemusí to být hned obrovský dav. Vibrační pole masy lidí se nazývá kolektivní nebo morfogenetické pole. Přichází-li vysoce senzitivní člověk do morfogenetického pole jiné kultury, například na hraničním přechodu mezi dvěma státy, neřkuli světadíly, jeho pocity a nálada se okamžitě obrátí jako věterná růžice, protože v jiných kulturách a zemích mohou být uznávány a ctěny jiné hodnoty a jejich obyvatelé mohou vibrovat na jiné frekvenci, mít odlišnou „všeobecnou“ náladu apod.

Rezonance s okolním prostředím

Citliví lidé více rezonují s vibracemi prostředí, ve kterém se nachází, anebo s vibracemi jiné osoby. Může to dojít tak daleko, že člověk cítí bolesti v žaludku, aniž by věděl, že to není jeho vlastní bolest, nýbrž bolest někoho, kdo se momentálně nachází v jeho blízkosti. Rezonance je cosi jako „gongový efekt“. Pokud udeříte na jeden ze dvou nebo více gongů zavěšených blízko sebe, ty ostatní začnou vibrovat bez toho, aby se jich kdokoli nebo cokoli byť jen jemně dotklo.

Vysoce senzitivní vnímání (percepce) a jeho „trénování“

Jak již bylo naznačeno výše, vysoká citlivost a vnímání má své výhody i nevýhody, přednosti i úskalí. Například já jsem od narození přirozeně velice citlivá (zahrnuje to i pachy, vůně, doteky, barvy, zvuky, umění, různé vibrace a energie, také však hněv, zášť, neupřímnost, agresi, a další pocity či hnutí kolem mě). Dlouho jsem se domnívala, že příčinou této senzitivity (a senzibility), je můj vrozený odpor k masu a všem stimulačním látkám, alkoholu, kávě, drogám apod. Pak se však ukázalo, že je tomu naopak, má zvýšená citlivost způsobila mé velice nelibé a nepříjemné pocity z vněmu různých pachů a chutí, včetně zejména surového masa, jeho přípravy, kávy, alkoholu, zastaralého potu atd.

Před víc jak třemi desetiletími jsem si ale začala vědomě zvyšovat úroveň svého vnímání, abych mohla v průběhu sezení, konzultací, workshopů lépe a hlouběji vnímat, co se děje mým klientům a v mých klientech. Protože velice rychle rezonuji s okolními vibracemi, ať již jde o lidi nebo prostředí, budovy, stavby, přírodu atd., byla jsem nucena rozvíjet rozlišovací schopnost, umožňující rozeznat, co přichází zvnějšku, třeba právě od klientů a co je „moje“. Ono to pro citlivé lidi není zase tak těžké právě kvůli jejich vnímavosti.

Svou vnímavost můžete vy sami zvýšit, upravit, zdokonalit rovněž prostřednictvím produktů Lichtwesen, v nichž se kromě vzácných kamenů používají i velice kvalitní éterické oleje v energetizované směsi, jejíž účinek se pouhým smícháním těchto olejíčků nedá nijak dosáhnout.  Občas jsem dělala „pokusy“ s účastníky mých kurzů. V jedné ze dvou stejných produktových lahviček byla pouze čistá voda, ve druhé skutečná esence. Obě byly stejně zabaleny, jako když je obdržíte zásilkou domů nebo si je někde koupíte. Po aplikaci jiné esence ze třetí lahvičky, která pomáhá nejenom zvýšit, ale také správně korigovat vnímavost, téměř všichni účastnici okamžitě poznali rozdíl. Navíc, mnoho z nich dovedlo bez toho, aby viděli etiketu s uvedením druhu esence, určit, jaké má účinky.

Zvyšováním vnímavosti se však mohou objevit nejenom její výhody, nýbrž i nevýhody.

Výhody:

Zvýšené vnímání vám dá schopnost lépe a rychleji se rozhodovat. Ne nadarmo se v současnosti i v mnoha institucích a firmách trénuje intuice, přirozené instinkty a vnímání pochodů ve vlastním těle, zejména v trávícím traktu, který je vynikajícím indikátorem všeho, co se kolem vás děje, také však bleskově reaguje na různé nabídky, návrhy apod.  Možná tomu nebudete věřit, ale mnoho úspěšných investičních poradců nebo burzovních makléřů má znamenitou intuici. Vysoká míra vnímavosti je prospěšná i v poradenských a terapeutických profesích, u nichž pomáhá rychleji a přesněji určit, kde spočívá problém, co skutečně „není v pořádku“, protože většina klientů nechce vidět a nevidí reálný problém a příčiny, zaměňují si je s tzv. náhradními problémy.

Nevýhody:

Pokud jste vnímavější, jste vystaveni většímu objemu různých informací, které vás mohou zahltit. Cítit změnu nálady může být samozřejmě někdy velice přínosné, jindy vám zase může stěžit život, anebo alespoň pracovní jednání. Octnete se například v kanceláři nebo kdekoli jinde na schůzce a vládne tam špatná nálada. Obvykle je dost těžké vést s někým rozhovor, když vás ovládne pocit, že ten druhý je napjatý, naštvaný, zle naložený. Anebo jiný příklad, pokud jste nuceni často cestovat a přespávat v hotelích, může se vám velice špatně nejenom usínat, nýbrž i klidně spát celou noc. V cizích postelích budete totiž vnímat energii všech předchozích hostů.

Proto je u „tréninku“ vnímavosti důležité naučit se neabsorbovat nežádoucí energie. V tom vám skvěle pomohou esence Michael, Bílý Elohim a také RaumLicht (Světlo v prostoru, tato esence navíc výtečně nahrazuje feng-shui).

    

Jak zvládnout svou zvýšenou citlivost?

Pokud se domníváte, že nejlepší by bylo prostě necítit žádné pocity, není to úplně nejvhodnější řešení. Kromě nepříjemných pocitů, k nimž patří třeba úzkost, panika, smutek existují též pocity příjemné, radost, klid, nadšení, láska, štěstí – a o ty byste asi nechtěli přijít. Zbavit se těch negativních by ale znamenalo, zahodit i ty pozitivní. V oblasti emocí příjemné a nepříjemné k sobě zákonitě patří. Samozřejmě bychom všichni měli raději pouze ty krásné, povznášející emoce. Avšak mít ty nepříjemné je také v pořádku, někdy vám to dokonce může doslova zachránit život! Nemusíte je proto hned měnit podobně, jako neměníme počasí. Když prší, tak jednoduše prší. Když je horko, je horko. Neměli bychom své pocity hodnotit stejně, jako bychom neměli hodnotit počasí, tedy alespoň v tom lepším případě. Přijímejte, co je. Tento přístup se přirozeně musí také „procvičovat“, naučit se negativní pocity pouze sledovat a přijímat, dokud se „nerozpustí“.

Jedna z mnoha metod, jak zacházet s negativními pocity:

Jakmile se vaše nálada změní, obalte ve své představě (mentálně) nový pocit léčivou energií a pošlete jej zpět tam, odkud přišel. Nemusíte vědět, od koho nebo odkud tento pocit nebo myšlenka pochází. Léčivá energie ji může uzdravit, transformovat hned na počátku. Já sama jsem stále překvapena tím, jak rychle se mohou nepříjemné pocity (a někdy i únava) touto prostou technikou rozptýlit.

Pokud příslušný pocit nezmizí, pak je – váš. Proto se podívejte svým vnitřním zrakem na to, co se nalézá „za ním“, pozorujte své vlastní myšlenky a pocity. Díky tomu si uvědomíte svá vlastní zranění, traumata a přesvědčení, také však své vlastní potřeby a tužby.

Pak použijte esence Purpurový, Zelený a Tyrkysový Elohim, které spustí hluboký proces transformace a uzdravení. A zkuste u jejich aplikace požádat své nevědomí, aby ve správnou chvíli posouvalo do vašeho vědomí všechny informace a poznatky, které jsou pro vás užitečné.

 

Další metoda zacházení se svou zvýšenou citlivostí:

Velmi citliví lidé, kteří rychle rezonují s ostatními, mají obvykle problém definovat sebe sama a své hranice, stanovit si je a udržet za nimi to, co není pro ně vhodné k sobě pustit. S problémem stanovení hranic vám účinně pomohou esence Michael, Jsem ve svém království, Všímavost a ochrana a klenot Bodyguard (k tomu najdete víc informací v článku o vymezování osobní hranice a vytvoření osobního prostoru).

http://www.srdceklic.cz/vymezeni-sebe-sama-osobni-hranice/

Nenechte si tedy vsugerovat, že jste psychicky labilní, nedovolte méně citlivým lidem, aby se snažili z vás udělat robota bez emocí, využijte klady své vnímavosti a žijte za pomoci esencí Lichtwesen šťastný, spokojený život!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen, judita.andele@gmail.com

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.