Srdceklíč

Energie času 5/22

Změny, vnitřní moudrost (Energie času pro 5/22)
Změny, uvolnit omezující struktury, posilovat spojení s vnitřní moudrostí – to jsou aktuální témata
o Pokračují vysoko vibrační energie
o Změny
o Posilovat spojení s vnitřní moudrostí
o Být k sobě upřímný
o Uvolnit omezující napětí a struktury
o Znovu objevit sami sebe
o Léčivá podpora pro tělo
Vysoko vibrační energie
Květen stále provází vysoké energetické vibrace, které podporují změnu a restrukturalizaci. Témata jsou podobná jako v dubnu. Oproti dubnu je to ale klidnější, i když emoční vypětí je pro mnoho lidí náročné. V těchto krizových dobách, s globálními otřesy, je nutné dbát na vnitřní rovnováhu a nenechat se vyvést z míry množstvím často matoucích a protichůdných informací. Důležité je zůstat sami sebou, opakovaně se soustředit, najít svůj vnitřní střed, uzemnit se. Pomáhají meditace, jóga, procházky v přírodě, odpočinek a relaxace (podpora esence Kuthumi).
Změny, posilovat spojení s vnitřní moudrostí
Silná transformační síla působí i nadále. Vede ke změnám, jak globálně, tak i na vaší vlastní cestě. Překvapivé zvraty, nepředvídatelné události, ale i inspirativní poznatky vyžadují, abyste své vize, cíle a plány neustále kontrolovali a upravovali.
Ukazují se slabá místa, potlačovaná témata a hranice možného. Negativní, ale i pozitivní zkušenosti z minulosti a příliš optimistická či příliš pesimistická očekávání zatemňují pohled na realitu a mohou vést k chybným úsudkům. To je další důvod, proč je důležité se stále znovu soustředit, zaměřit pozornost, být k sobě upřímný a vidět a přijmout to, co je (podpora esence Kuthumi).
Zároveň se otevírají dveře pro nový vývoj. Jsou možné inovace a nová řešení stávajících problémů (podpora Roční mixu 2022). Naše intuice, vnitřní vedení, napojení na vyšší vědomí nás podporuje. Tento měsíc je to silnější než obvykle, takže vhledy a možnosti mohou být vnímány jasněji a vedou k poznání. Vyplatí se proto posílit spojení s vnitřní moudrostí.
Znovuobjevit sami sebe, být k sobě upřímní, řešit omezující struktury
Celosvětová krize může také otřást našimi představami o našich vlastních životech, o našem sebeobrazu, o našich přáních a plánech. Předchozí přístup často již nefunguje. Kousky stínů, které byly potlačeny, se stanou viditelnými. Děje mohou způsobit, že si bolestivé vzpomínky a stresující zážitky vědomíme, pokud v takových chvílích nahlédneme do naší minulosti. Objevují se emoční zranění a křivdy, které se ještě nezahojily.
Když se upřímně ptáme sami sebe a zpochybňujeme jistoty a přesvědčení, uvědomujeme si křivdy, věty z dětství, stresující minulé zkušenosti, blokující věty a omezující představy. Je užitečné vědomě vnímat pocity a vzpomínky, aby neovlivňovaly chování, rozhodování a jednání.
Transformační energie umožňuje uvolnit křivdy, stresující zážitky a omezující vzorce chování. Je jednodušší se změnit, opustit obvyklou cestu a zkoušet nové věci. Objevují se nové perspektivy, nové nápady a myšlenky, nový sebeobraz. Objevujeme dosud neprožitý potenciál, skryté možnosti a naši skutečnou duši (energetický sprej Znovuobjevit sebe).
Když přijmeme, že nic v životě není stabilní, že vztahy, životní postoje a situace se stále mění, otevře se v nás nová síla. Rozvíjí se nová stabilita. Ve spojení s vnitřní moudrostí můžeme být v přítomném okamžiku, rozhodovat se v okamžiku, jednat z okamžiku a objevovat v sobě schopnosti a síly, které dříve nebyly vidět (energetický sprej Znovuobjevit sebe).
Léčebná podpora těla
Květen je také vhodným měsícem pro regeneraci a stabilizaci fyzického těla. Je vhodné věnovat pozornost tomu, co tělo potřebuje: zdravá výživa, pohyb v přírodě, sport, tanec, masáže, ale také meditace, relaxace a odpočinek jsou výživné (podpora Kuthumi).
Podpůrná meditace: Zaměř svou pozornost na své srdce a nech své srdce vytvořit spojení s intuicí, vnitřní moudrostí, vyšším vědomím a/anebo tvou duší. Požádej, aby toto spojení bylo posíleno. Požádej také, aby sis uvědomil vše, co je pro tebe TEĎ důležité. Můžeš se také ptát nebo získat rady ohledně situací. Věnuj pozornost impulsům, které pak získáš, třeba jako obraz, jako pocit, jako vhledy, vnitřní znalosti nebo v rozhovorech.
Podpůrné LichtWesen esence
č11 Kuthumi – být realističtí; rozpoznat, co je pro tělo dobré
č. 42 Roční mix 2022 – Rozpoznat potenciál; uvolnit omezení
Znovuobjevit sebe – zpochybnit svůj sebeobraz; objevit neznámý potenciál; utvářet svůj život
 Petra Schneider

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.