Srdceklíč

Energie času 2/23

Postavit se za sebe a svou pravdu, být aktivní, uzdravit se – to jsou

aktuální témata:
o Vysoká hustota událostí
o Co bylo skryté, bude odhaleno
o Vyjasnění
o Být aktivní
o Léčení jdoucí do hloubky
o Něco nového se stane možným
o Postavit se za sebe a svou pravdu
o Vliv na komunitu, rozpoznání širších souvislostí a jejich uvážení
o Naplnit rezervy energie

Vysoká hustota událostí, co bylo skryté, bude odhaleno

Pro mnoho lidí byl poslední lednový týden velmi intenzivní. Došlo k překvapivým událostem a situacím, které si vyžádaly nové možnosti, ale také přehodnocení předchozích postojů, rolí a jednání. Některé věci se vyjasnily během několika dní.

Ostatní jsou stále v procesu ujasňování.

Tato hnací, dynamická a osvobozující síla dále účinkuje a uvádí mnoho věcí do pohybu. Je to intenzivní období. Události na sebe mohou úzce navazovat. Někdy nás zasáhnou nečekané, do očí bijící požadavky, pomluvy nebo urážky. Je důležité nenechat se vtáhnout do situace, do svých vlastních zraněných pocitů nebo do požadavků či tvrzení druhých, ale opakovaně se soustředit, stabilizovat se ve svém středu, udělat krok zpět a pak na situaci a výroky nahlížet s odstupem (podpora č. 1 Maha Chohan).
V tomto měsíci je také obzvláště důležité nereagovat impulzivně, ale stále kontrolovat svůj vlastní úhel pohledu „O co jde?“. Každý krok by měl být pečlivě zvážen, než začneme jednat. Vyplatí se, pokud dokážete počkat na reakci druhého či další události a
rozpoznat správný čas pro vlastní odpověď. Je podpůrné věnovat pozornost impulsům své vnitřní moudrosti, své intuici (podpora č. 1 Maha Chohan).

Ujasnění, být aktivní

Intenzivní očistná síla je stále účinná a nadále podporuje témata vyjasnění, osvobození a uvolnění. Je snazší získat jasno o sobě, svém vlastním postoji a pozici: kde jsem ochoten(tna) dělat kompromisy; kde je prostor pro vyjednávání; co je neoddiskutovatelné; kde hranice již byly překročeny (podpora č1 Maha Chohan).

Očekávají se také zásadní rozhodnutí: zda a jak věci mohou nebo by měly pokračovat. Je možné něco dočasně uzavřít nebo úplně ukončit. V některých oblastech je možná nebo dokonce nutná změna směru nebo nový začátek. Je důležité být k sobě upřímný a nezavírat oči před nepříjemným, bolestivým poznáním, vzpomínkami a pocity, aby bylo možné rozeznat a vyléčit blokující struktury (podpora
energetický sprej Síla srdce).

Velké změny jsou možné. I když v tuto chvíli děláte jen malé kroky, děláte jen malá rozhodnutí, z dlouhodobého hlediska mohou způsobit významné změny. Jak již bylo řečeno, je důležité dbát na intuici, impulsy vnitřní moudrosti. Hluboké léčení blokád, nové bude možné Stejně jako v minulých měsících pokračuje léčení emočních zranění, traumat a blokád. Když se zahojí zranění z minulosti a uzavřeme to, co bylo, naše původní bytí a naše
původní síla se uvolní. Zažíváme sami sebe „nově“. Uvědomujeme si, že jsou možné „nové věci“: nové způsoby myšlení a chování, nová rozhodnutí, nová cesta. Nakonec toto nové není nové, ale to, co v nás vždy bylo, ale bylo blokováno nebo potlačeno
různými tlaky a událostmi (podpora energetický sprej Síla srdce).

Jak už to tak bývá, bolestivé, neočekávané situace nebo drastické chování druhých nás mohou přimět k tomu, abychom si uvědomili, že už takto nechceme pokračovat, že už se tak nechceme chovat, že už nechceme aby s námi bylo takto zacházeno nebo jsme
nebyli viděni tímto způsobem.

Dokonce i role, které jste doposud brali jako samozřejmost, lze prozkoumat a uvolnit: už se necítíte povinni být opatrovníkem ostatních. Můžete se lépe rozhodnout, kdy nabídnout pomocnou ruku a kdy ji ostatní požadují, aniž by vznikl nějaký stav nouze. Člověk se může dostat z pozice oběti do síly a převzít kontrolu nad svým životem (podpora Kristus č. 5).

Samozřejmě to může také vyvolat strach a nejistotu, strach z neznámého, nejistotu, jak dál a jak se teď chovat. Vysvobození je ale často spojeno s pocitem, že člověk odhodil zátěž a že je rád, že může žít sám sebe a svou sílu.
Stát za sebou a svou pravdou, rozpoznat a vzít v úvahu účinek na větší celek

Současná energie činí lehčím postavit se za sebe a svou pravdu, i když je situace těžká nebo se vám už nechce pokračovat ve starých vzorcích, ale ještě nevíte, jak jinak reagovat. Je snazší převzít odpovědnost za to, co považujete za vhodné a správné. Je jednodušší neohýbat se, přestat dělat špatné kompromisy a stát si za svým, když to ostatní dělají jinak, vidí to jinak, vyžadují nebo vyhrožují (podpora č. 5 Kristus).
Je také snazší vidět, jak vlastní chování, rozhodnutí nebo vývoj člověka ovlivňuje komunitu a větší celek. Protože i malými semínky, kterými přispíváme, ovlivňujeme kolektivní pole. Když se rozhodneme být upřímní, autentičtí, přímočaří a zapojíme se do povědomí a chápání, má to vliv na naše okolí a na celek; tento měsíc díky podpůrné energii více než obvykle (podpora č 5 Kristus).

Doplnit energii

Doba je intenzivní a vyzývá nás, abychom zůstali soustředěni, a opakovaně nacházeli svůj vlastní střed, byli uzemněni a nenechali se událostmi, požadavky a změnami svést z cesty. Proto je důležité vždy věnovat pozornost sobě a svým potřebám, dělat časté přestávky, zotavovat se a doplňovat zásoby energie: pohyb, sport, meditace, jóga, procházky, pobyt v přírodě, číst knihy, tanec, dělat, co vás dělá šťastnými… Myšlenky jako „Tohle už na mě začíná být moc. Jsem zahlcený(á) Cítím se vyhořelý(á). Jsem unavený(á), vyčerpaný(á)“ jsou signály těla, které byste měli brát vážně (podpora
energetický sprej Síla srdce).

 

Podpůrná meditace:

Jdi do svého vnitřního bezpečného prostoru. Nebo se tam nech vzít svým dechem nebo svou vnitřní moudrostí. Ve vnitřním prostoru jsi v bezpečí a
chráněn(a). Je naplněn energií, kterou právě teď potřebuješ: bdělost, vyrovnanost, klid, léčení, transformace, uvolnění. Naplň svůj energetický systém a své tělo touto energií až do každé jednotlivé buňky.
Tuto meditaci lze provádět kdykoli ve volné chvíli. Kdykoli budeš potřebovat podporu, můžeš jít do svého vnitřního bezpečného prostoru a nabít se.
Podpůrné LichtWesen esence

č. 1 Maha Chohan – získat nadhled, získat odstup, posílit spojení s vnitřní moudrostí

Síla srdce – posílení energetické síly srdce, léčivá síla, využití síly srdce

Č. 5 Kristus – stát při sobě, stát si za svým, rozpoznat širší souvislosti

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.