Srdceklíč

Energie času 8/22

Rozhodování pro další cestu
Nastavení směru, vnitřní a vnější ujasnění, transformace tlaků– to jsou aktuální témata
o Přezkoumávat a rozhodnutí a rozhodnout se
o Nastavit směr
o Vnitřní a vnější ujasnění
o Získat přehled
o Transformace
o Převzít zodpovědnost za svůj život
o Uvolnit tlaky
o Osvobodit se od závislostí
Rozhodnutí, nastavit směr
Srpen je energeticky klidnější než předchozí, intenzivní měsíce.n Energie působí silněji uvnitř a pomáhá ujasnit si současnou situaci i budoucnost. Podporuje nás také vnitřní moudrost a impulsy z vyššího vědomí. Chápeme souvislosti a rozpoznáváme, kde to drhne či kde jsme se zasekli.
Někdy vás situace donutí přehodnotit svou pozici a přehodnotit nebo učinit rozhodnutí. Někdy nabídky nebo příležitosti umožňují pochopení nebo změnu směru. Skutečnost, že se ostatní lidé chovají stále extrémnějším způsobem nebo že se situace tak zhoršuje, že už v ní nechcete pokračovat, vám dává sílu a odvahu nasměrovat pozornost a něco změnit. Můžeme se soustředit na to, co je pro nás důležité, přijímat vhodná rozhodnutí a nastavit směr pro další cestu.
V některých situacích je to i o zásadním rozhodnutí, jestli chcete táhnout za stejným konec provazu a být spolu dál nebo spolu pracovat. Nebo už nevidíte společný základ. Ukáže se, s kým můžete společně realizovat projekty nebo něco společně vytvořit a kdo má úplně jiné představy.
Meditace, čas v přírodě, procházky, prostor pro sebe, poslech hudby, to posiluje vnitřní ujasnění a napojení na vnitřní moudrost (podpora energetický sprej Co dál?).
Vnitřní a vnější ujasnění
Energie v srpnu vás také upozorní na to, jaké chování, nápady, myšlenkové vzorce a postupy již nevyhovují nebo jsou kontraproduktivní. Ve spolupráci s podporujícími lidmi bývá poznání snazší. Průběhy a struktury lze měnit a vylepšovat (podpora
energetický sprej „Co dál?“).
Přehled
Podporovat naší intuici, vnitřní vedení a napojení na vyšší vědomí, abychom viděli spojení, která jsme dosud neviděli a rozpoznali, co je nutné. Jednodušší je získat přehled o aktuální situaci a dalších nmožnostech (podpora energetický sprej „Co dál?“, meditace níže a meditace v mediálním centru LichtWesen „Co dál“).
Transformace, převzít zodpovědnost
Silná transformační síla posledních měsíců stále ještě působí a bude nás podporovat i v srpnu. Prostřednictvím událostí, prostřednictvím chování druhých, prostřednictvím argumentů nebo prostřednictvím znalostí, se omezující tlaky a nápady stávají vědomými. Některé spouštěče mohou způsobit prudké a tím i důrazné reakce. Je možné vidět souvislost mezi zatěžujícími vzorci chování, představami, pocity a prožitky z dětství. Silná transformační síla rozpouští bloky, často s překvapivou rychlostí. Když se podíváme zpět, uvědomíme si, že spouštěče, které dříve vytvářely strach, strnultost nebo agresi, na nás již nemají vliv. Nyní máme možnost se i přes spouštěcí prožitek zastavit, zhluboka se nadechnout a vyzkoušet nový způsob chování (podpora fialový paprsek Stvoření).
Zbavit se závislostí, převzít zodpovědnost
Síla transformace a pochopení umožňují rozpoznat, kde se člověk omezuje, kde se nechává omezovat a kdy potlačuje své potřeby a touhy, aby si zachoval zdánlivou harmonii. Zviditelní se tam, kde pociťujete závislost.
Zvlášť když necháte proudit sílu transformace do tématu viny a pocitů viny, uvolní se omezující struktury, které nás brzdily, které nám bránily utvářet vaše životy a žít své vnitřní světlo. To nám umožňuje převzít zodpovědnost za svůj život a své štěstí.
Získáváme odvahu řešit věci, které už nevyhovují, nebo se odvážit k něčemu novému (podpora fialový paprsek Stvoření).
Jak převádím transformační sílu do problému: Myslím na problém – např. pocity viny – a pak požádám transformační energii nebo fialový paprsek Elohim nebo fialový paprsek Stvoření, aby na tomto problému pracovali a vyléčili ho.
Podpůrná meditace:
Představ si, že lezeš na horu. S každým krokem vzhůru za sebou zanecháváš každodenní život, zauzlované situace, problémy a stres. Když dosáhneš vrcholu, můžeš se na svou situaci nebo svět podívat z vyšší perspektivy. Získáš odstup a získáš přehled. A můžeš se spojit s energií „nebe“ z vyšších úrovní vědomí, ze své duše, získat pochopení a poznání a dobít energii.
Podpůrné LichtWesen esence
Co dál – Rozpoznat, kde stojíte, co již není správné, co je možné, co chcete; rozhodnout se; posílit vnitřní moudrost.
č 73 fialový paprsek Stvoření – Osvobození od omezujících představ, myšlenek, pocitů, chování, návyků

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.