Srdceklíč

JAK ZMÍRNIT STRES, STANOVIT SI „ODPOČINKOVÉ CÍLE“ A ŽÍT ŠŤASTNĚJŠÍ ŽIVOT

Svět lidí jakoby zapomněl na odpočívání. Ženeme se vpřed za dosažením cílů, které je definováno
aktivní a neustálou činností. Možná i vy patříte k těm, kteří se ustavičným „děláním“ snaží dosáhnout
vyššího postavení nebo platu v práci, zlepšit výsledky svého podnikání, získat větší publikum na
sociálních sítích, případně zarputilým tréningem rozhýbat a vytvarovat své tělo. Ono je to vlastně
všechno v pořádku a rozhodně to má svou hodnotu. Avšak i zahrnutí „projektu oddech“ do života je
stejně cenným cílem, jako ty výše uvedené.
Pokud se nedomníváte, že odpočinek si zaslouží místo ve vašem životě a diáři, vězte, že existuje
mnoho vědecky prokázaných výhod, které přináší čas vyhrazený na relaxaci. Patří k nim zvýšení
odolnosti vůči stresu, jasnosti myšlení i pocitu štěstí, což nakonec vede k vnitřnímu klidu,
vyrovnanosti, ke kvalitnějším výkonům ve škole či v práci a ke snížení rizika vzniku vážných
zdravotních onemocnění, například cukrovky nebo vysokého krevního tlaku.
Antistresový projekt pro šťastnější život

Jako mnoho věcí zní i záměr vystoupit z pořád se točícího kolotoče činorodosti a vyhnout se jak
stresu, tak jeho vážným následkům snadněji, než jeho realizace. Takže plán přistoupit k tomuto pro
nás prospěšnému kroku bychom si měli raději – naplánovat. Ale jak?

1. Stejně tak, jako si někdo plánuje a sepisuje seznam úkolů či vhodných jídel na každý den
potažmo týden, je vhodné si předem stanovit i cíle, které se vztahují k zařazení fází
odpočinku mezi jednotlivé aktivity. Kromě jiného je to skvělá praxe, jak se připravit a začít
další den či týden pozitivně. Tyto metodické a promyšlené odpočinkové záměry by měli být
co nejrealističtější a šité každému na míru.

2. Stanovujte si krátkodobé cíle. Spíše než jít najednou do všech předsevzetí, které vás
v souvislosti s eliminací stresu nebo dosažením šťastnějšího pocitu ze svého života napadnou,
vyberte si zpočátku ty snadněji dosažitelné. Pokud si vytyčíte realistické cíle, bude vás to
motivovat k jejich dosažení, což následně posílí nejenom vaše odhodlání pokračovat, ale i
vaše duševní zdraví.

3. Odměňte se a pochvalte za každé částečné splnění svého plánu. Přemýšlejte o tom, jak může
stanovení antistresových cílů ovlivnit vaši práci, vaše vztahy, vaše štěstí, spokojenost i péči o
sebe sama.

4. Zkuste kupříkladu začít 15 až 20minutovou pauzou po třech hodinách činnosti anebo studia,
tříminutovou krátkou meditací ráno po probuzení, teplou uvolňující koupelí v neděli večer
před začátkem pracovního týdne, půldenním jednorázovým víkendovým kurzem jógy nebo
dvěma hodinami Tai Chi týdně atd. Experimentujte a zůstaňte pouze u toho, co vás uklidní a
zároveň dobije vaše baterky, povzbudí a potěší. Ať už si vyberete cokoli, splnění úlohy a její
odškrtnutí vás podpoří v pokračování a přinese vám další vlnu štěstí.

5. Překonejte pocit viny vznikající z toho, že se věnujete sami sobě a dopřáváte si zasloužený
pravidelný oddech. Je zcela přirozené a pochopitelné, budete-li během procesu upevnění
návyku pravidelně odpočívat, pociťovat jistý odpor k tomu, abyste si udělali oddechový čas.
Žijeme v kultuře, která oslavuje aktivitu, konání, podnikání a shon natolik, že vám může
připadat nepříjemné a náročné uplatňovat své právo na oddech. Na pocitu viny není nic
odsouzeníhodného, je však kontraproduktivní. Udělejte proto jednoduchou věc. Uvědomíte-li

si pocit viny z odpočívání, zastavte se. Zhluboka se nadechněte nosem, vydechněte pomalu
ústy a nechte pocit viny zlehka a jemně odejít. Prostě jej rozpusťte hlubokým dýcháním.

6. Stanovte si pevné osobní hranice. Každý den se vaše rodina, přátelé, partneři, kolegové nebo
i celý svět něčeho od vás dožaduje a překračuje vaše zdravé hranice. Pokud tedy ještě nějaké
zdravé hranice máte. Ano, pomáhání jiným vás muže naplňovat, avšak vytyčení hranic je také
klíčové, a to nejenom pro snížení stresu, vaše duševní zdraví, pohodu a štěstí. Snažte se
vypozorovat, kdy, kde a s kým se cítíte být přetíženi. Pocit přehlcení povinnostmi, vyhoření,
únavy a stresu často souvisí s neschopností říci „Ne!“, s tendencí zalíbit se za každou cenu
jiným lidem, nebo i s vyhýbáním se něčemu jinému, třeba doma, v rodině nebo ve vztahu.
Chraňte své meze a svůj volný čas, jinak se ztratíte v problémech s vyvážeností mezi
pracovním, soukromým a osobním životem.

7. Místo toho, abyste se hned na začátku křečovitě soustředili na život bez stresu a ve štěstí,
investujte nejdřív a primárně do procesu dělání věcí, které vás stresu zbaví a potom přinesou
pohodu, klid a štěstí. Tyto kvality života se těžko hledají a dosahují přímo. Proto je účinnější
nejdřív najít sekundárními prostředky a cesty.

8. Překvapení! Překvapení? Nikoli. Jde o… Spánek! Ten má velký vliv na vaši náladu, klid,
uvolnění a pohodu. Bez dostatečného a zdravého spánku uvíznete v negativních vzorcích,
které budou stále řídit vaše nevědomé sebedestruktivní návyky, které vedou ke zvýšenému
stresu a pocitům absence štěstí. Proto se snažte spát minimálně 7 hodin v dostatečně
zatemněné a vyvětrané místnosti. Nejlépe od cca desáté hodiny večerní, tehdy začíná
nezdravější část spánkové fáze.

9. Pohyb, pohyb, pohyb. I když krátký a mírný. Zahrňte do svého každodenního programu
alespoň 15 minut dvakrát denně. Pokud je to co jen trochu možné, tak venku, abyste dosáhli
dvojího účinku, tudíž cosi jako dva za cenu jednoho. Sluneční světlo, byť by slunce bylo
zrovna za oblaky, je rovněž drahocenné na cestě ke šťastnému životu bez stresu. Dvě
čtvrthodinky denně nevyžadují velké časové zátěži, výsledek je však k nezaplacení.

10. Tento bod se sice také týká cvičení, ale zcela jiného druhu. Jde o „tréning“ všímavosti, který
může mít až revoluční účinky na dosažení vašeho antistresového cíle, kýžené úrovně
spokojenosti, vnitřního klidu a štěstí. Tato činnost, resp. spíš nečinnost, má pravděpodobně
největší „návratnost investic“, tedy vašeho času a úsilí. Dle výsledků různých pokusů a
průzkumů zlepšuje sedění v klidu, tichu a v „meditativním“ stavu náladu, spánek, koncentraci
a pocit štěstí, navíc snižuje úzkost a stres. Nemáte-li žádné zkušenosti s meditací, prostě si
vytvořte na pár minut denně nerušené prostředí, nebo si sedněte na lavičku v parku, zavřete
oči, soustřeďte se na svůj dech, uvolněte se a myslete na věci, za které jste vděční, i kdyby to
byly zcela drobné maličkosti, a poté přidejte pocity laskavosti vůči sobě a pak i k ostatním
lidem. Někdy se tomu říká meditace milující laskavosti a může být snadným počátečním
krokem pro ty z vás, kteří máte se sezením v klidu bez jakékoli jiné činnosti potíže.

11. Ke každému ze zde uvedených bodů můžete použít silně podporující esenci Maha Chohan,
která pomáhá stanovit si zdravé osobní hranice, udržet si nadhled a klid v obtížnějších či
zamotaných, těžce řešitelných a vypjatých situacích, neztratit se ve vlastním vnitřním zmatku,
myšlenkách či emocích. Díky ní dovedete korigovat přemrštěná očekávaní vůči sobě samým a
svým výkonům, poradit si se stresem, přepracováním nebo i se vztahovými krizemi a udržet si
od všeho potřebný odstup.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka andělské terapie a
rodinných konstelací, žurnalistka a spisovatelka, hlavní konzultantka a poradkyně projektu
Lichtwesen v ČR a SR.

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.