Srdceklíč

Energie času 7/22

Emocionální reakce, silná transformační síla, posílení páteře, dary – to jsou aktuální témata
o Emocionální reakce jsou zesíleny
o Silná transformační síla, zejména pro embosování
o Být bdělí
o Stabilita a páteř jsou posilovány
o Chovat se k sobě láskyplně
o Znovu objevit sami sebe
o Dary a radostné změny
Zesílená emocionalita
Energie v červenci podněcuje emoce, takže události a rozhovory mohou vyvolat drastičtější pocity a reakce než obvykle. Lidé mají tendenci cítit se rychleji zasaženi prohlášeními, potlačovat vyjádření svého vlastního názoru emocionálně koncentrovaní a emocionálně hodnotit situace: Je snazší se rozzlobit kvůli něčímu názoru nebo činu, je snadné cítit se odmítnutí nebo zranění, méněcenní, zrazení, napjatí, bezmocní nebo bezradní. Výsledkem je, že lidé reagují naštvaně nebo smutně, cítí se přetížení nebo vyčerpaní, stahují se nebo rezignují. Nebo reagují mnohem drsněji, agresivněji,
podrážděněji, netrpělivěji, ublíženěji, panovačněji než obvykle, což si mnozí ani neuvědomují. To může snadno vést k hádkám.
Citliví lidé cítí „koncentrované emoce“, které pocházejí od druhých, i fyzicky, jako „udeření kladivem do hlavy“ nebo „udeření pěstí do žaludku“.
Ale příjemné události a prohlášení také spouštějí silnější příjemné pocity. To může také vést k přehnané reakci.
Když se na situace podíváte střízlivě, zjistíte, že vy nebo ten druhý jste nereagovali adekvátně, ale přehnaně. Často proto, že se dotklo emocionálních zranění a traumatických zážitků. Proto je v emocionálních dobách, jako jsou tyto, důležité nejednat příliš rychle na základě impulzů nebo emocí. Je vhodné pozorovat sebe a své pocity, nechat projít vztek, mrzutost či smutek, zhluboka se nadechnout, soustředit se a reagovat až ve chvíli, kdy budete opět duševně čistý a emocionálně klidný. Někdy se na to musíte nejprve vyspat a pozvat transformační energii během noci (podpora č. 61
Elohim fialový).
Silná transformační síla
Události a reakce druhých se dotýkají emocionálních zranění a traumatických zážitků, které dosud nebyly transformovány. To lze využít k rozpoznání vašich vlastních bolavých míst a jejich vyřešení. Mocná transformační síla, kterou máme k dispozici v červenci, podporuje hluboké uzdravení, takže zatěžující myšlenky, chování, přesvědčení – včetně o sobě – a stresy mohou být opuštěny a transformovány (podpora č. 61 Elohim fialový).
Být bdělí
V červenci je obzvláště důležité dávat pozor na sebe i na ostatní, vědomě si dát na čas a reagovat klidně a rozvážně. Emoční nestabilita, ale i bouřlivá energie v některých dnech zvyšuje riziko zranění (podpora energetický sprej Všímavost a ochrana).
Stabilita a páteř jsou posíleny
V červenci se také posiluje vnitřní síla, odvaha, sebeúcta a uvědomění. Síla vůle a asertivita jsou také mocnější. To posiluje stabilitu a páteř. Je snazší ujasnit si vlastní úhel pohledu, být uvolněnější ke svému náhledu a vnímat i motivy toho druhého.
Můžete jasněji komunikovat a jednat a reagovat příměji (podpora Roční mix 2022).
Chovat se k sobě láskyplně, znovu se objevovat
Události umožňují zkoumat, měnit nebo rozpouštět stresy a představy o sobě samém. Někteří lidé mají nutkání opustit vše staré. Ukazují se také přání a touhy, které už jsou přežité. Mění se sebeobraz, pocity a vzorce chování. Naše vnitřní světlo sílí. Naše
vlastní cesta se stává jasnější. Můžeme znovu objevit sami sebe, jak v soukromém, tak v profesním životě. To také otevírá zcela nové přístupy (podpora Roční mix 2022).
Je podpůrné být milující sám k sobě a stále se dívat na to, co potřebujete, abyste byli v síle a lásce. Emocionálnost také zvyšuje pocit lásky, lásky k druhým, lásky k sobě samému a lásky k životnímu prostředí, k přírodě, k zemi. To také pomáhá stát při sobě a zůstat ukotven ve vnitřním světle. A je snazší využít nutných přestávek a přerušení k ujasnění, srozumitelnosti a jinému pohledu nebo k relaxaci a užívání si (podpora Roční mix 2022).
Dary a radostné změny
Přestože je červenec náročný se zvýšenými emocemi, je to také měsíc darů a šťastných zvratů. Mnohé funguje lépe, než se očekávalo. Některé věci se vyčistí, aniž bychom museli vyvíjet mnohé úsilí. objeví se mnoho radostných událostí a mnohé nové vztahy.
Když si uvědomíme tato příjemná překvapení a dary, naučíme se být uvolněnější a více se dostat do proudu. Poznáváme omezení z minulých stresů a to, jak chceme přehlížet, omezovat a někdy také ovládat možnosti prostřednictvím našich představ (podpora č. 41 Hojnost).
Podpůrná meditace:
Jdi do svého vnitřního bezpečného prostoru. Nebo se tam nech vzít svým dechem nebo svou vnitřní moudrostí. Vnitřní prostor je naplněn bezpečím, ochranou a láskou. Dovol si být podporován(a) a chráněn(a), cítit se v bezpečí a naplňován(a) láskou.
Pak si představ, že dostáváš dary. Dary si můžeš představit nebo je vnímat jako světlo, jiskřivé body světla, zlaté mince, balíčky, energii, slovo nebo jakýmkoli jiným způsobem, který se ti zjeví. Můžeš to podpořit tím, že rukama vytvoříš misku a budeš si představovat, že dary do ní padají. Na konci pak můžeš položit ruce s dary na oblast srdce. Je prospěšné, aby sis během této meditace nepředstavoval(a) žádné konkrétní dary, tedy žádný dům, žádnou novou práci nebo muže, i když to může být součástí darů. Protože červenec je o nečekaných darech, které ti život posílá.
Podpůrné LichtWesen esence
č. 61 Elohim fialový – hloubkové čištění; transformace stresů, omezující nápady a zkušenosti
č. 42 Roční mix 2022 – Uvolnit blokace, omezující nápady a blokády, posilovat páteř a odvahu, sebelásku a soucit, rozpoznávat vnitřní světlo a jeho potenciál
č. 41 Hojnost – rozpoznávání a přijímání darů života
Všímavost a ochrana – jednat uvážlivě a rozvážně, zůstat sami sebou, nerezonovat s energiemi okolí, které posilují vnímání

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.