Srdceklíč

Energie času – 9/22

Orientace, vytvoření řádu, odpočinek (Energie času pro srpen 2022)
Ujasnění cesty, léčení, čas na odpočinek a integraci – to jsou aktuální témata
o Ujasnění cesty – jak dál
o Vytvořit řád a pořádek
o Léčení a transformace
o Posílení autentického já a vnitřního světla
o Následovat vnitřní pravdu
o Odpočinek
o Integrace vývojových a tvořivých kroků
o Výměna s podobně smýšlejícími lidmi
Orientace a ujasnění
Energie nás nadále podporuje v tom, abychom si ujasnili současné situace a budoucnost, abychom mohli nastavit směr. Rozhodnutí jsou třeba znovu překontrolovat. Pohled zpět za událostmi a výsledky posledních několika měsíců pomáhá rozpoznat: „Co je pro mě důležité? Kam chci? Jsem v souladu se svým vnitřním vedením a vnitřní pravdou?“
Pocit dezorientace nebo nedostatek „půdy pod nohama“ některým ztěžuje najít uvědomění a srovnat se. Strach, zklamání, hněv a nespokojenost, které jsou ve vzduchu, ovlivňují a ztěžují jasný náhled. Je proto důležité nepostupovat příliš rychle vpřed, ale opakovaně se zastavit, zhluboka se nadechnout, zcentrovat se, jít do sebe a srovnat kroky, které jste udělali a i ty následující s vlastní vizi a vnitřní moudrostí (podpora energetický sprej Co dál?, meditace níže a meditace v knihovně médií LichtWesen „Co dál“).
Vytvořit řád, léčení a transformace
Energie nadále podporuje transformaci a léčení, jak fyzicky, tak v energetickém systému, emocionální i mentální oblasti. Uklízet a vytvářet řád a pořádek – venku i uvnitř – je nyní jednodušší. Tělo potřebuje sílu k uzdravení a integraci změn. Mnozí se proto cítí unavení a potřebují více spánku než obvykle (podpora energetický sprej „regeneruji“).
Posilovat autentické já, následovat vnitřní pravdu
Transformační energie také uvolňuje tlaky, omezující představy a stresující zážitky, které nás oddělují od naší skutečné bytosti, od vnitřního světla. Když se blokády rozpustí, spojení s vnitřní pravdou zesílí. Vize se pak stávají jasnějšími.
Srdeční energie a teplo srdce jsou také posíleny, takže roste soucit se sebou samými a i porozumění pro druhé. Náhlé vhledy z vnitřního poznání a vnitřní moudrosti pomáhají vybrat si další cestu a rozpoznat nové cesty.
Meditace, pohyb v přírodě, chvíle klidu a introspekce jsou nyní velmi účinné (podpora „Roční mix 2022“).
Regenerace a transformace
Mnozí mají pocit, že jsou psychicky, emocionálně a fyzicky přetíženi nebo vyčerpaní. I to je důsledek transformační energie a změn posledních měsíců. Jak již bylo zmíněno, tělo-energetický systém musí integrovat změny, přeskupit a stabilizovat se. Je proto
důležité tělo podporovat a posilovat např. odpočinkem a relaxací, meditací, pobytem v přírodě, vědomým dýcháním životní energie v přírodě, cvičením, které přináší potěšení (podpora energetický sprej „Regeneruji se“).
Výměna s podobně smýšlejícími
Současná energie také podporuje upevňování přátelství a hledání lidí, se kterými se můžeme spojit, kteří nás inspirují a které můžeme inspirovat my. Je užitečné komunikovat srozumitelně, protože může snadno dojít k nedorozuměním. Pak se druhý cítí napaden nebo zraněn a reaguje vyčítavě nebo agresivně. To však také umožňuje vyřešit si staré a najít novou pospolitost, pokud jste na to připraveni (podpora „Roční mix 2022“).
Podpůrná meditace:
Představ si, že lezeš na horu. S každým krokem vzhůru za sebou zanecháváš každodenní život, zauzlované situace, problémy a stres. Když dosáhneš vrcholu, můžeš se na svou situaci nebo svět podívat z vyšší perspektivy. Získáš odstup a získáš přehled. A můžeš se spojit s energií „nebe“ z vyšších úrovní vědomí, ze své duše, získat pochopení a poznání a dobít energii.
Naplněn(a) uvědoměním a vnitřně stabilizován(aná) a vystředěn(a) sestup z hory a vrať se zpět do světa.
Podpůrné LichtWesen esence
Co dál – Rozpoznat, kde stojíte, co již není správné, co je možné, co chcete; rozhodnout se; posílit vnitřní moudrost.
Roční mix 2022 – posiluje vnitřní sílu, uvědomění a vize, soucit a sebelásku
Regeneruji – aktivovat vnitřní zdroj síly, regeneruji

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.