Srdceklíč

Energie času 10/22

Tvořit svůj život
Ujasnit si své místo, těšit se na nové, dbát na vnitřní moudrost– to jsou
aktuální témata
o Ujasnit si své místo
o Tvořit svůj život
o Zaměřit pozornost, věnovat pozornost detailům
o Nejednat impulzivně nebo zbrkle
o Intenzivní pocity
o Ve vzduchu je cítit strach a nejistota
o Smutek a smutky doprovázejí změnu
o Těšte se na nové
o Věnujte pozornost impulsům vnitřní moudrosti
o Odpočinek je důležitý
Ujasnit si své místo, tvořit svůj život, zaměřit pozornost, věnovat pozornost detailům, nechovat se impulzivně Energie nadcházejících týdnů dává impuls a radost aktivně utvářet život, realizovat vize a prosazovat své projekty (podpora č. 33 Slunce). Jsme podporováni, abychom zaměřili svou pozornost a znovu přezkoumali učiněná rozhodnutí, svá plánování a nastavený směr. Jasně se ukazuje, co se již nehodí a kde jsou změny a korekce nasměrování důležité, ale také co je ještě vhodné a perspektivní (podpora č.1 Maha Chohan).
V některých situacích je jasné, co je třeba udělat. V jiných (zatím) nic nevidíte a můžete se cítit bezmocní. Pak musíte počkat, až bude jasné, jak věci mohou pokračovat nebo až se vyjasní impuls z vnitřní moudrosti (podpora Elohim magenta).
Důležité je nejednat unáhleně, ale pozorně se dívat a vnímat i detaily, které člověk jinak rád ignoruje: Slova vyslovená druhou osobou, činy, kterým se jinak nepřikládá důležitost, gesta a mimika poskytují důležité informace (podpora č. 1 Maha Chohan) .
Intenzivní pocity a nejistoty jsou ve vzduchu
Ujasnění si svého místa může vyvolat intenzivní emoce, radost, vděčnost a zvědavost, co přijde, ale také deziluzi, zklamání, nejistotu, strach a smutek. Mnozí si bolestně uvědomují, jak dalece se liší očekávání od každodenní reality. Pokud se ukáže, že přijatá rozhodnutí nebyla optimální, mnozí reagují naštvaně a rozhořčeně, rezignují nebo se snaží obviňovat ostatní.
Stresující pocity jsou také intenzivní, protože jsou více přítomné v kolektivním poli: ve vzduchu je cítit strach a nejistota. Všímají si toho zejména citliví lidé, kteří se také cítí depresivně, bez entuziazmu, těžce nebo depresivně (podpora č. 33 Slunce).
Doporučuje se dívat se na situace objektivně, s co nejmenším množstvím emocí (podpora č. 1 Maha Chohan), pak uvidět, co potřebujete, abyste se vycentrovali a nechali do situací proudit léčivou energii (podpora Elohim magenta).
Smutek a smutky provázejí změny, těšit se na nové
Uvědomění, změny, zklamání a kolektivní pocity mohou také vyvolat zvýšený smutek a smutky v nadcházejících týdnech. My sami i svět se měníme. Něco se chýlí ke konci. Mnoho lidí to cítí. Jak bude to nové vypadat, zatím není jisté.
Takovéto změny, ve kterých se člověk musí rozloučit s minulostí, obvyklým způsobem života a očekáváními, spouští smutek a smutky. To je přirozená a normální lidská reakce. Je žádoucí změnit způsob, vidění a jak se s tím vypořádat: Místo toho abyste vnímali smutek jako něco nežádoucího, můžete ho přijmout a akceptovat, že je důležitý pro uzavření starého a otevření dveří novému. Namísto uvíznutí v otázce „Proč se to musí stát zrovna mně“ je lepší ptát se: „Co skončí a jaké nové příležitosti mi to otevře?“. Pak je snazší přijmout proces truchlení a zároveň se těšit na nové s otevřenou myslí a zvědavostí (podpora č. 33 Slunce a Elohim magenta).
Impulzy z vnitřní moudrosti
V dalších týdnech posilují impulsy z intuice, vnitřní moudrosti a z vyšších úrovní vědomí. Projevují se jako náhlé vhledy, záblesky inspirace, v obrazech a ve vnitřním poznání. Můžeme je snáze vnímat, zvláště pokud se co chvíli na okamžik zastavíme „zaposloucháme se dovnitř“ a uděláme si čas na introspekci a meditaci.
Odpočinek je důležitý
Současná energie a intenzivní pocity jsou výzvou pro tělo. Proto je stále důležiténpodporovat a posilovat tělo, udělat si čas pro sebe, na cvičení, čas na pobyt v přírodě a na meditaci. Nezbytností je v tomto měsíci také dostatek spánku a posílení imunitníhon systému (podpora slunce č. 33).
Podpůrná meditace: Zaměř svou pozornost na své srdce a nech je vytvořit spojení s intuicí, vnitřní moudrostí, vyšším vědomím anebo tvou duší. Požádej o posílení tohoto spojení.
Pak požádej, aby sis nyní nebo později uvědomil(a) vše, co je pro tebe důležité. Můžeš se také na něco zeptat nebo požádat o radu ohledně situace. Věnuj pozornost impulzům, které pak získáš, třeba jako obraz, jako pocit, jako vhledy, jako vnitřní poznání nebo v
rozhovorech.
Nakonec požádej, abys byl(a) obalen(a) a naplněn(a) stabilizační silou, abys doplnil(a) energetický systém svého těla a poté opustil(a) vnitřní prostor.
Podpůrné LichtWesen esence
č. 1 Maha Chohan – mít potřebný odstup, neztrácet sám sebe, napojení na vnitřní moudrost
č. 33 Slunce – radost ze života, entuziasmus, řešit výzvy s úsměvem

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.