Srdceklíč

Energie času 6/22

Poháněcí energie, postupovat opatrně, nevyčerpávat se – to jsou aktuální témata
o Energie posunu
o Silná vůle
o Objevovat a zkoušet nové
o Postupovat opatrně
o Hlídat si své vlastní hranice
o Nevyčerpávat se
o Spolu nebo proti sobě
o Je nutná jasná komunikace
Energie posunu, silná vůle
Energie v červnu je intenzivní. Vypadá to ale jinak než v předchozích měsících. Zatímco v dubnu a květnu to bylo velmi vysoko vibrační a přineslo změnu a přeorientování – i přes nemoci a překvapivé události – energie v červnu tlačí dopředu. Posiluje touhu po činu, asertivitu, bojovnost a sílu realizovat a posouvat projekty.
Energie posouvající vpřed však vede také k vnitřnímu napětí, ke skryté agresivitě a někdy až k bezhlavému spěchu. Vnitřní napětí je umocněno nejistotou, která v současnosti existuje jak globálně, tak i v soukromé sféře. To vede k agresivitě, konfrontačním rozepřím, ale také ke zmatku, odporu, pozici oběti, neschopnosti jasně myslet a neumět se rozhodnout.
Je vhodné využívat tuto energii vědomě (podpora energetický sprej Pozornost a ochrana).
Tělu se uleví tím, že ji využijeme k různým činnostem: sportu, tanci, pohybu a cvičení.
Objevovat a zkoušet nové
V předchozím měsíci jsme byli podpořeni, abychom znovu objevili sami sebe a svůj potenciál. To pokračuje v červnu. Omezení v myšlení a v očekáváních jsou viditelná. Můžeme jít za hranice toho, co je známé a důvěrné, zkoušet nové způsoby myšlení a chování se zvědavostí a radostí, znovu objevit sami sebe a přeorientovat se. Nyní je také možné uvolnit nebo změnit něco, co jste už dlouho chtěli změnit, ale nedařilo se to (podpora energetický sprej Rozvoj a stabilita).
Při rozhodování je užitečné si uvědomit, jak jste se doposud rozhodovali a následně zvážit, jaké další možnosti jsou k dispozici a zda byste je nechtěli vyzkoušet.
I když existuje mnoho příležitostí ke změně, není vždy nutné podle nich jednat. Někdy stačí si poznatky uvědomovat a pozorovat, co se děje.
Jsou ale i situace, kdy víte, že nastal čas na změnu. Pokud pak ale budete lpět na dosavadním, riskujete, že vás to události donutí přehodnotit.
Hlídat si své vlastní hranice, nevyčerpávat se
Energie posunu také svádí k překračování svých možností a přemáhání se. Pokud se cítíte vyčerpaní, je v červnu obzvláště důležité udělat si čas na odpočinek a načerpat nové síly. Vyčerpání je signálem ke změně. Důležitá je sebepéče, soucit se sebou samým, rozpoznání, jak lze doplnit své silové rezervy – sport, pobyt v přírodě, tanec, zpěv, ponoření se do sebe (podpora energetický sprej Všímavost a ochrana a Mé sounáležitosti).
Spolu nebo proti sobě, je potřebná jasná komunikace
Stále znovu se objevují okamžiky vhledů, ve kterých se můžeme dívat za oponu, kde porozumíme strukturám a vzorcům chování. Je snazší vidět, s kým chcete trávit čas a komu v tuto chvíli raději jít z cesty, s kým můžete realizovat projekty nebo něco společně vytvářet a kdo má úplně jiné představy. Boje o moc a nasměrování také ukazují různé žebříčky hodnot a pohledů na svět.
Je nutná jasná, ale slušná komunikace, zvláště když se setkávají různé úhly pohledu. Důležitá jsou jasná slova, ale také přijetí, že ten druhý vidí situace jinak, má jiný náhled na svět a chce se ho držet (podpora energetický sprej Moje pospolitost). Každý, kdo chce přesvědčit ostatní o svém pohledu riskuje,
že se, obzvlášť v červnu, vysílí.
Podpůrná meditace:
Jdi do svého vnitřního bezpečného prostoru. Nebo se tam nechej nést svým dechem nebo svou vnitřní ) moudrostí. Ve vnitřním prostoru jsi v bezpečí a chráněn(a). Je naplněn(a) energií, kterou právě teď potřebuješ: všímavost, vyrovnanost, klid, síla, radost z objevování, touha zkoušet, odvaha znovuobjevit sebe sama, uzdravení, transformace, nelpění. Naplň svůj energetický systém a své tělo touto energií
až do každé jednotlivé buňky.
Tuto meditaci je možné dělat kdykoli. Když budeš potřebovat podporu, můžeš jít do svého vnitřního bezpečného prostoru a nabít se.
Podpůrné LichtWesen esence
Všímavost a ochrana – jednat uváženě a rozvážně, zůstat sami se sebou, nerezonovat s energiemi okolí, posilovat vnímání
Rozvoj a stabilita – využití posuvné energie pro změnu a rozmístění a udržení stability tváří v tvář vnitřním a vnějším turbulencím
č. 50 Moje sounáležitost – jasná komunikace, pochopení pro sebe i druhého člověka, sounáležitost s vlastním tělem, vnímání svých potřeb

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.