Srdceklíč

Ohlédnutí se za uplynulým rokem a novinky

Poznatky z uplynulého roku , rozpustit omezení, otevřít se novému – v tom
nás podporuje současná energie.
Shrnutí:
 Bytí pot tlakem
 Naplánovat si čas na odpočinek
 Náhled do uplynulého roku jako příprava na přicházející
 Rozpustit omezení a bloky
 Být si vědomi svých hodnot
 Kontrola rozhodnutí a plánů
 Připravit se na přicházející
Bytí pod vysokým tlakem – naplánujte čas na odpočinek
V posledních týdnech lidé dosáhli svých limitů, a to jak událostmi, tak vnitřními
procesy, pocity strachu, rezignace, zklamání, smutku a protože se znovu
objevily nezpracované situace. Někteří lidé onemocněli – od chřipky k těžkým,
vážným onemocněním – což často zatěžovalo jejich okolí.
To je stále ještě částí čištění a restrukturalizace, které intenzivně prožíváme od
druhé poloviny roku. Tato čistící energie bude pokračovat a zesílí se během
dvanácti svatých nocí.
Letos začala čistící energie svatých nocí nocí účinkovat již na začátku prosince.
Přitom se střídají fáze s jemnou, oblažující energií – ve kterých se projekty daří,
objeví se nové příležitosti a my si oddychneme – s fázemi intenzivní energie, ve
které se cítíme stresovaní, vyčerpaní a podrážděni a ve které dochází k
nesrovnalostem, které ale můžeme využít k rozpoznání a uvolnění zátěží.
Citliví lidé také pociťují vyčerpání druhých, a tím jsou ještě tím víc zatíženi.
Pro dobití baterií a neustálý návrat k sobě a ke své vlastní síle je důležité najít si
čas na odpočinek, na meditaci, čtení, pobyt v přírodě, pohyb, nicnedělání
(podpora: sprej Dvanáct svatých nocí a síla z ticha).
Náhled do uplynulého roku jako příprava na nový rok
Již nyní bychom měli začít přezkoumávat uplynulý rok. I když k tomu mnozí
využívají dvanáct svatých nocí (mezi 25.12. A 6.1.), transformační a léčivá
energie již funguje a může být použita podpora: sprej Dvanáct svatých nocí).
Následující otázky jsou pro analýzu užitečné:
 Jaké byly důležité události a jaké byly jejich důsledky?
 Co se změnilo na radostné?
 Jaké zkušenosti jsem udělal(a) a co se v důsledku změnilo – uvnitř i vně?
 Jaké představy, vize a projekty šlo realizovat?
 Co navzdory úsilí a osobnímu nasazení nefungovalo? Co z toho je pro mě
stále důležité? Pokud je to pro mě důležité: jaké další cesty a možnosti
existují k dosažení tohoto cíle? Nebo je lepší to pustit a dát životu volný
průběh? Protože uvolnění neznamená, že to zmizí. Mnozí si myslí, že
uvolnit to je jako otevřít ruku. Věc, kterou jsme v ní drželi, spadne na zem
a zmizí. Uvolnit ale něco v životě znamená pustit to, otevřít ruku dlaní
vzhůru tak, aby věc volně ležela na ruce. Díky tomu může vzniknout něco
bez mého zásahu.
 Co považuji za selhání a co se z toho nakonec vyvinulo?
 S čím jsem nespokojen? Co mohu udělat, abych to změnil(a)?
 Které představy týkající se vztahu, zaměstnání, mé práce pro svět,
způsobu života, jsou překonané?
 V jakých vztazích hrají obavy, žárlivost, potřeby moci nebo vlastnění
důležitou roli?
 Co na tom chci změnit a co přijímám tak, jak to je?
 Co se rozpadá?
 Co je pro mě důležité – ve vztazích, v mém působení, v mé práci, v mém
způsobu života?
 Jak se projeví důsledky a rozhodnutí z minulosti v nadcházejícím roce?
Při náhledu zpět můžeme rozpoznat také to, co se vyvíjelo lépe, než se
očekávalo, zejména když to vypadalo na začátku hrozivě. Za vše, co se nakonec
uspokojivě vyvinulo, bychom si měli najít chvilku a být vděční a ocenit naše
vlastní úsilí i pomoc druhých.
(Zde jsou další doporučení dvanáct svatých nocí. Od 25. prosince do 6. ledna
bude také společná meditace pro uvědomění).
Rozpouštět bloky a omezení
Transformační energie, rozjímání, seriózní zamyšlení a důkladnost pomáhá řešit
vnitřní a vnější omezení: Představy, obavy, příliš pesimistická, ale také příliš
optimistická očekávání, přesvědčení, omezující vztahové struktury. To se během
svatých nocí zintensivní. Následující týdny můžeme využít k tomu, abychom se
osvobodili od blokujících struktur a očekávání a uvolnili jsme se a připravili pro
nadcházející, na nové možnosti a větší účinnost (podpora spray Dvanáct svatých
nocí a Metatron).
Uvědomit si hodnoty Při přípravě na příští rok je také důležité si uvědomit
hodnoty, které by měly utvářet váš vlastní život. Co je pro mě důležité? V čem
se chci angažovat? V jakých situacích nebo s jakými lidmi už nejsem ochotný
dělat falešné kompromisy, i když to vypadá, že to přinese nevýhody?
Zkontrolovat rozhodnutí a plány – připravit se na nadcházející
Během uplynulého roku vždy šlo o přezkoumání, přizpůsobení nebo uvolnění
plánů, myšlenek a svého životního plánu. To je také důležité jako příprava na
příští rok. V prosinci, zejména o svatých nocích, je intuice, vnitřní vědění
jasnější. Při meditaci, ale také prostřednictvím snů, dostáváme odpovědi a
zprávy (podpora spray Dvanáct svatých nocí a Metatron).
Některá přijatá rozhodnutí jsou náročná, a proto jsou často zpochybňována.
Pokud máme rozhodnutí uchovat, bude nám to časem důrazně zobrazeno v
situacích a prožitcích.
Toglen meditace Zaměř svou pozornost na svůj dech.
První krok: S nádechem vdechněte všechny poruchy a zátěžové pocity z
vlastního energetického pole do oblasti srdce. Tam se promění a s výdechem
proudí čisté světlo / přítomnost bytí / vědomí zpět do tvého těla.
Doplněk k prvnímu kroku: Nechte transformovat tok energie do jednotlivých
struktur těla – orgánů, svalů a pojivové tkáně, do jednotlivých buněk, do DNA
buněčného jádra a do všech oblastí, které nejsou zdravé – a požádejte, aby se
rušivé struktury rozpustily a aby jednotlivé oblasti znovu našly zdravý řád.
Chcete-li uvolnit zatuhlé struktury, můžete použít obraz slunce, které roztává
led. Léčivá energie a čisté světlo pak vyplní oblasti, kde se poruchy rozpustily.
Druhý krok: Vdechni všechny poruchy a disonance z tvého okolí (světa) do
oblasti tvého srdce, kde se promění. S výdechem proudí do světa čisté světlo /
přítomnost bytí / vědomí.
Tato meditace je stará meditační praxe, nazývaná také jako tonglen nebo
meditace srdce. Doporučuje se to dělat opakovaně v „běžném každodenním
životě“, zejména když se nás události nebo chování jiných lidí silně dotýkají
nebo nás naplňuje strach.
Podpůrné LichtWesen Esence
Sprej Dvanáct svatých nocí (ujasnění, vize, intuice, nové nastavení)
Síla z ticha (vnitřní síla, přítomnost bytí)
Metatron č. 30 (posílení vizí a intuice, rozpuštění bloků)

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.