Srdceklíč

ENERGIE ČASU 1/2020

Vzniká nové, převzít odpovědnost
Převzetí odpovědnosti za sebe a své vize, nalezení spolupoutníků – přitom
nás podporuje současná energie. (začíná od 19. 1. 2020)

Shrnutí:
 Načerpat síly
 Transformace
 Ukazuje se nové
 Opakovaně překontrolovávat cíle a vize
 Převzít odpovědnost za to, co vzniká
 Zůstat věrní sami sobě
 Najít spolupoutníky
 Sledovat intuici a zkušenosti z pozice vnitřní moudrosti

Načerpat síly
Zejména druhá polovina roku 2019 byla pro mnoho lidí náročná a vyčerpávající.
Úkoly, potíže a stres stály mnoho sil. Navíc na konci roku docházelo k
neradostným zážitkům, jako jsou nepředvídatelné mimořádné události, poruchy
a závady technických zařízení a na vozidle. Mnozí si sice všimli, že jsou
vyčerpaní, ale jak moc, to se ukázalo až během poklidných svátků. Toto
přepínání zatěžovalo rovněž i tělo.
V lednu je důležité zase zařadit na "nižší rychlostní stupeň", zklidnit se, úkoly a
projekty řešit klidněji a rozvážněji a především opět nabrat sílu. Je užitečné se
neustále ptát: Co tělo potřebuje? Co mě živí, materiálně i emocionálně? Co je
nutné, abych se cítil(a) zaopatřeně, zase nabral(a) sílu a vytvořil(a) dobrý
základ? Co posiluje moji stabilitu? (podpora Má síla).

Transformace
Od začátku prosince působí transformační energie, která překonává omezení a
ujasňuje očekávání, která jsou příliš optimistická, ale také pesimistická. Tato síla
nás podpoří i v příštích týdnech a pomůže jasněji a výrazněji rozpoznat cíle, vize
a další kroky. To, co již nevyhovuje nebo blokuje, jako omezující vzorce
myšlení, utlačující struktury a vztahy, ještě nezpracované události a obavy, se
stanou viditelnými. Bude jasné, co je potřeba k tomu jak to změnit nebo ukončit.
Transformační energie také pomáhá rozpoznat, co je třeba prožít, a aktivuje
rozhodnost a činnou sílu, být živější, naplněnější a úspěšnější (podpora spray
Dvanáct svatých nocí).

Překontrolovávat cíle a vize, Nové se ukazuje
Transformační energie, nepředvídatelné události, ale také zdánlivé maličkosti a
banality hatí naše plány. Tyto situace pomáhají opakovaně přezkoumávat cíle,
vize, koncepty, plány a orientaci do budoucnosti. Je užitečné – zejména při rozhodování – se neustále ptát: Co je pro mě důležité? Co je podstatou toho,
čeho chci dosáhnout? Co pro to dělám?
V oblasti práce, vztahů, zdraví, životního stylu se věci dávají do pohybu, mění a
mohou být změněny Je důležité být ostražití a zkontrolovat, které procesy,
nápady, návyky, vzorce chování, již nevyhovují, nejsou účelné nebo dokonce
překáží. Je vhodné se ptát: co je třeba změnit nebo ukončit, aby se projekt,
vztah, pracovní situace, tělo mohly dobře rozvíjet (podpora spray Dvanáct
svatých nocí a Má síla).
I když se ukazují možnosti, není zatím jasné, jak se to bude dále vyvíjet.

Převzít zodpovědnost a zůstat věrní sami sobě
Pro úspěch nadcházejících kroků je nyní klíčové převzít za to odpovědnost a
zůstat věrní sami sobě. Pokud chci realizovat svou vizi, musím se podívat, co
pro to mohu udělat a také to udělat nebo s tím alespoň začít.
To v současné době nejde hladce, protože se objevuje odpor, v nás samotných
(staré způsoby myšlení, postoje, obavy), ale také z vnějšku. Převládající energie
přináší, že lidé kolem nás chtějí zabránit tomu, aby se něco změnilo, aby si
zachovali svoji moc, dominanci nebo kontrolu. Mnozí budou vyhrožovat nebo
vytvářet strach nebo katastrofické scénáře, aby jste se vzdali plánů nebo vizí. Je
proto důležité být ostražití a kontrolovat pravdivost výroků druhých a sledovat
naši vlastní reakci a rostoucí obavy. Měli bychom se neutrálně dívat na, názory
ostatních, protože mohou rovněž obsahovat užitečné informace (podpora
Ostražitost a ochrana).
Je ale také důležité sledovat svou vlastní reakci, když někdo kolem nás má plány
a vize, které se nám nelíbí.
Arogance a tendence učit ostatní jsou velice obvyklé.
Intuice a citlivé vnímání jsou v současné době zesíleny. Na jedné straně nám to
umožňuje jasněji vnímat, pokud nás někdo chce manipulovat, nebo nás navádět,
abychom přijali jeho stanovisko. Na druhé straně jsme ovlivněni nebo dokonce
zatíženi pocity našeho okolí. Je proto užitečné pozorně sledovat vlastní
myšlenky a pocity a zkoumat, co je spustilo (podpora Ostražitost a ochrana).

Najít spolupoutníky
V současné době je také užitečné vyměňovat si nápady s kompetentními lidmi a
využívat rady od kompetentních lidí, kteří se dívají na situaci, nápady a plány
zvenčí a neutrálně. Výměna s ostatními, jejich představy, nápady a světonázory
nás obohacují a přinášejí nové podněty a myšlenky. A my můžeme najít
společníky, kteří jdou společně s námi a s nimi realizujeme nápady a projekty
(podpora Ostražitost a ochrana).

Intuice a vnitřní moudrost
Jak již bylo zmíněno, intuice a rady z vnitřní moudrosti jsou v současné době
posíleny. Je proto užitečné vytvořit prostor pro tyto poznatky: meditací, na
procházce, sebezkoumáním, léčebnými procedurami nebo ve sprše. Najednou
něco víte, najednou něco rozpoznáte. najednou to scvakne a znalosti jsou tam
(podpora spray Dvanáct svatých nocí a meditace).
Mysl nechce věřit mnohým poznatkům. Ale jistá část uvnitř vás ví, že je to
pravda.

Meditace Jdi do svého bezpečného vnitřního prostoru. Nebo se tam nechte
unést svým dechem či svou vnitřní moudrostí. Ve svém vnitřním prostoru jsi v
bezpečí a chráněný(á). Pak požádej svou vnitřní moudrost nebo duši, aby ti nyní
nebo později bylo jasné vše, co je pro tebe důležité. Nápovědou mohou být
obrázky, vyřčené zprávy nebo vnitřní vědění: jako myšlenka je najednou
poznání, aniž bychom něco viděli nebo slyšeli.
Následně požádej o obklopení a naplnění stabilizační, uzdravovací silou a opusť
svůj vnitřní prostor.
Podpůrné LichtWesen Esence
Sprej Dvanáct svatých nocí (pochopení, vize, intuice, nové nasměrování)
Moje síla (posílení toku životní energie)
Ostražitost a ochrana (bdělost, ostražitost a ochrana, rozšířené vědomí)

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.