Srdceklíč

Dvanáct svatých nocí 2019

Dvanáct svatých nocí je zvláštní doba pozastavení se, pro čištění a uvolňování a
naladění se na nové.
Tento rok jsou tyto noci silnější než kdy jindy.
Čas dvanácti svatých nocí: od 1. svátku Vánočního 25.12. až do "Tří králů" 6.
ledna.
V roce 2019 dostaneme energetickou podporu silněji než kdy předtím, abychom
rozpustili zátěže, vyčistili prostory a otevřeli se možnostem a příležitostem v roce
2020.
Jak můžeme tyto těžké noci využít
 Silná energie dvanácti svatých nocí pro transformaci, léčení, poznání a
zcentrování se.
 Dojít ke klidu
 Věnovat pozornost potřebám těla
 Udělat si čas na odstup, pohled do nitra, zpětný pohled a meditaci
 Uklidit si uvnitř i vně
 Uvolnit zátěže
 Sledovat záblesky myšlenek, poznatků, poselství a zapsat je
 Zkontrolovat, co je důležité, jak chceme žít, jak chceme přispět většímu
celku
 Otevřít se darům života
Transformující energie začíná začátkem prosince účinkovat. Díky konverzaci a
neočekávaným událostem se ukazuje, co je už nefunkční nebo co můžeme a nebo
chceme změnit. Také sny mohou obsahovat nápovědy. Během této doby se často
vykuřovalo (například šalvějí), abychom vyčistili sebe i naše prostory. Na to můžete
také použít sprej dvanáct svatých nocí nebo kombinaci vykuřování a spreje.
Tato energie během dvanácti svatých nocí zesílí. Nevědomí pak jasně ukazuje bloky i
možnosti.
Abychom lépe využili možností, které se nám během dvanácti svatých nocí otevírají,
nabízí LichtWesen poprvé „Esenci pro dvanáct svatých nocí“. Ona transformuje,
zesiluje poznání, otevírá možnosti života a podněcuje radost ze života.
Transformace:
To, co nám krade nebo paralyzuje sílu, lze transformovat: omezené vyhlídky,
zklamání a emocionální zranění, dokonce i ta, která si stále držíme, omezující
představy, omezující možnosti chování a myšlení, zklamání mezi sebou, různá
přesvědčení, traumata z tohoto i jiných časů. Mnohé se rozpustí, tím, že to ještě
jednou zabolí a znovu tečou slzy. Ale hodně se také rozpustí, aniž bychom si to
uvědomovali. Kromě toho můžeme zjistit, co stále ještě nemůžeme nebo nechceme
pustit.
Potenciál:
Také možnosti a schopnosti budou vědomé, co se může rozvíjet nebo co ještě nebylo
vidět. Můžete se připravit na rok 2020 a otevřít se podpoře – schopnostem,
zkušenostem a poznatkům – z vnitřní moudrosti a duše.
V roce 2019 se jednalo vždy o kontrolu a nové nasměrování. Byli jsme vyzýváni,
abychom stáli za naší pravdou a našimi hodnotami. To je také důležité v období
dvanácti svatých nocí.
Transformaci a přípravu lze podpořit meditací, energetickými technikami, rituály,
vykuřováním nebo esencemi LichtWesen.
Návod pro dvanácti svatých nocí – jak to udělám:
Požádám léčivou sílu nebo duchovní podpůrné síly, které jednají v lásce a v souladu s
plánem stvoření a duše, aby uvolnily a uzdravily vše, co lze nyní transformovat, i
když to vědomě nevnímám. To, na co bych se měl znovu vědomě podívat, co mi ještě
přináší poznání nebo dar, by se mělo jasně ukázat.
A požádám milující podpůrné síly, aby mi pomohly rozvinout můj potenciál a
uvědomit si, co je pro mě důležité, pro můj život, pro mou práci a mé působení, pro
mé společenství s ostatními. Požádám svou duši, aby mě podpořila v rozpoznávání a
přijímání možností a darů života. To podpořím esencí Těžké noci tím, že je nastříkám
jak do pokojů, tak do mé aury.
Denně si udělat čas
Je užitečné si během dvanácti svatých nocí denně udělat na sebe čas, na rozjímání,
meditaci a ticho. Díky tomu se můžeme silněji spojit s vyšším vědomím, pozvat duši
a podpůrné síly a získat jasné rady a vize. Sny také poskytují rady a odpovědi.
V normálním průběhu dne se můžeme opakovaně uvnitřňovat a spojit se s energií
roku 2020, s vnitřní moudrostí a duší: při vaření, při úklidu, u psacího stolu, ve frontě
při nakupování, při sprchování, za křiku dětí, v práci. Zvláštní síla se vytvoří když
jsme v přírodě.
Během z dvanácti svatých nocí, 6. ledna, je užitečné energeticky očistit váš životní
prostor a sebe sama
Jak lze těžké noci intenzivně využívat: otázka na každý den
Kdo chce využít dvanácti svatých nocí obzvlášť intenzivně: může si každý den
vybrat otázku nebo téma, které prozkoumá: Před spaním si napište otázku nebo téma
na další den a položte je vedle postele. Během dne nechte téma opakovaně projít
hlavou. Pozvěte léčivé síly, aby transformovaly vše, co lze na dané téma vyřešit.
Požádejte svou vnitřní moudrost a vyšší vědomí, aby nechali vše, na čem záleží,
vstoupit do vědomí.
To se opakuje: Před spaním si napište otázku nebo téma na další den. Poté požádejte
léčivé síly, aby integrovaly změnu u předchozího tématu a začaly léčení témata
nového.
Je také vhodné zapsat si poznatky a rady, které získáte.
Možná témata:
Pohled zpět
Co se změnilo v roce 2019?
Co se změnilo u mě (postoje, chování, představy)?
Co se stalo jinak, než bylo naplánováno a co se z toho vyvinulo?
Jaké schopnosti by se mi hodily? Jak je mohu rozvíjet?
Jaké schopnosti mi přinesly užitek?
Jaké radostné události a zkušenosti jsem měl? Co jsem se z toho naučil?
Na co jsem hrdý?
Zaměřit se na nové; rozpoznat, co je důležité a co se děje
Co je pro mě důležité?
Které hodnoty by měly formovat můj život?
Jak mohu utvářet můj život, můj úspěch, tak aby se shodoval s mými hodnotami?
Jaké jsou moje schopnosti, má nadání? Možná také: Co umím obzvlášť dobře? Co je
pro mě snadné?
Na co se chci zaměřit – doma i v práci?
Na čem chci pracovat?
Jaké jsou ještě možnosti, kromě těch, které jsem dosud viděl?
Jaký přínos chci přinést většímu celku?
S kým chci více být/ dělat / pracovat?
S kým je to vyčerpávající a proč? Mohu a chci na tom něco změnit?
Kdo mě může podpořit? Nechám si pomoci?
K dvanácti svatých nocím
Dvanáct svatých nocí byly pro naše předky Svaté dny, a proto se jim říkalo také
dvanáct svatých nocí. Začínají 25.12., Na Štědrý den v 0,00. Poslední svatá noc končí
5. ledna o půlnoci. Svátek tří králů se potom nazývá Epiphania, „Zjevení Pána“.
Během této doby lidé podle možnosti nepracovali, ale pouze oslavovali, věnovali
pozornost vnitřním a vnějším znamením a žili s rodinou. Zvláštní energie této doby
byla také používána na rituály.
Podpůrné energie LichtWesen
Esence pro dvanácti svatých nocí (čištění, transformace, spojení duší, zklidnění,
poznání)
č. 42 Roční mix 2020 (příprava na nové)
Ve všech dnech dvanácti svatých nocí večer ve 21 °°probíhá meditace pro
uvědomění, což může být také využito pro vaše vlastní uvědomění a rozvoj.

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.