Srdceklíč

Energie času pro nadcházející období

Vysoká intenzita energií, je důležité se uzemňovat.
Energie času

• Co nyní je
• Vysoká intenzita energií
• Proměnit poznatky
• Zahájit projekty
• Nově tvořit po změnách
• Prozkoumejte nové pozice
• vyčištění, ujasnění, čistota
• Využívejte vnitřní moudrost
• Fyzické potíže
• Důležité je uzemnění

• Vysoká intenzita energií
Od začátku května je vysoká intenzita vibrací. Na jedné straně inspiruje: odvaha
pro nové, odvážně pokročit v projektech, mít nápady a poznatky, snadněji se
rozhodovat. To může vést k neočekávaným změnám, takže musíte změnit plány
nebo změnit svůj život. Na druhé straně ta intenzivní energie zatěžuje
energetický systém těla, ale také pomáhá rozpoznat a rozpustit blokace. Je
důležité integrovat vyšší vibrace (podpůrné LichtWesen zvládnout krize a strom)
• Zkoumat nové pozice
Energie posiluje tvoření a vytrvalost. To usnadňuje proměnit nápady a projekty a
zkouší nové vzorce chování. Výměnou s ostatními obdržíme zajímavé informace a
nápady, které bohužel ne vždy odpovídají našim hodnotám a našemu životnímu
nastavení. Proto byste měli dávat pozor, aby jste nezůstali strnulí, ale buďte
pozorní aby jste se nenadchli pro nějaký směr, který pro vás není vhodný.
• Transformace přesvědčení a strachů
Mnohé strachy, které se nyní objevují, pocházejí z úzkostných zkušeností a přesvědčení z minulosti, od rodičů, učitelů a lidí, kteří hráli v našich životech významnou roli. Tyto bloky jsou současnou energií vyzdvihovány a mohou být transformovány. Je proto užitečné dávat pozor na to, kdy jsme ovládáni strachem, a pak zkoumat, odkud strach pochází. Můžeme je však také přímo zahalit do fialového paprsku Elohimů a požádat je, aby se sami transformovaly (podpora: Elohim fialová).

• Vnitřní moudrost
Díky energetickým vibracím pro vás bude snadnější získávání poznatků a informací z vnitřní moudrosti, intuice nebo vyšších sfér vědomí. Mnohé prostě „baví“ meditovat nebo si užívat dlouhé procházky v přírodě. Výsledkem je, že poznatky se začnou objevovat a blokace se rozpouštějí (podpora LichtWesen strom).
• Tělesné potíže, uzemnění
Energie také účinkuje na tělo: když je energie obzvláště vysoká, je potřeba více spánku než obvykle. To je často tělesným měřítkem pro integraci vyšších vibrací. Takže jsou dny, kdy se nemůžete donutit něco dělat, cítíte se vyčerpaní a hotoví a hodně spíte. V jiných dnech jste plní energie. Uzemnění je důležité pro integraci (podpora LichtWesen Země): pohyb, pobyt v přírodě, zdravá strava, chůze v trávě bosýma nohama, dechová cvičení na uzemnění, obejmout strom a spojit se s kořeny, meditace na strom ( viz níže). Mohou však nastat i potíže. Především Jsou častější potíže s koleny, kyčlemi a zády, pokud v těchto částech těla dochází k energetickým blokacím: v kolenou leží strach před dalším krokem. U kyčlí platí, že jsou vázány na životní plán a mohou se ozývat, když se objevují nové kroky nebo příležitosti. Lumbální oblast je úzkým kanálem mezi energií země a energií kosmickou. Pokud tato oblast není dostatečně průchozí, vyústí to v energetický blok. Proto je právě v obdobích vysoké energie prospěšné tyto vyšší vibrace integrovat, uvolňovat blokády a spojovat tělo s vyššími sférami vědomí (podpůrné LichtWesen Zvládám krize a strom).

Co dělám při potížích s koleny a zády, pokud se neprojeví fyzická nemoc: Při bolestech kolen se ptám, jaký krok nechci vidět ani dělat. Pokud neobdržím odpověď přímo jako myšlenku nebo poznání, dávám pozor na informace, které dostávám z okolí: Četl jsem něco, co mě zasáhlo; někdo něco řekne, co se mě dotýká; Najednou je tu myšlenka (při sprchování, při procházce) a vím, že to je ta odpověď.
Při potížích v bederní oblasti si představuji, že se tato oblast rozšiřuje stává se průchodnější, což umožňuje energii země a kosmické energii harmoničtěji proudit celým tělem. Kromě toho aplikuji LichtWesen esenci strom nebo Elohim magenta.
Často jsem zažil, že se potíže rychle rozpustí, když obdržím správné poznatky a rozhodnu se je realizovat. Pokud potíže trvají i nadále, je samozřejmě vhodné, aby byly řešeny lékařsky. Ne vše je možné vyřešit energetickými technikami.

Meditace: Vnořte se do obrazu silného stromu nebo se o strom opřete. Kořeny, které jsou pevně zakotveny v půdě, poskytují stabilitu a poskytují vodou a živiny. Kmen je stabilní, spojující osa mezi nebem a zemí. Koruna stromu se svými listy je nastavena na světlo. To množství listů stromu vstřebává sílu slunce a kosmické energie.
Nakonec si znovu uvědomte celý strom, od koruny až ke kořenům.

LichtWesen esence poskytující podporu:

Zvládat krize (integrovat změny, stabilizovat nový řád)
č. 32 Strom (harmonizovat zemské a vysoce vybrující energie)
č. 34 Země (uzemnění)

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.