Srdceklíč

„Odstranění traumat“ esence Lichtwesen

S něčím, co může způsobit trauma, se setkává velké množství jedinců. Dost velké procento z nich pak
trpí posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), často aniž by věděli, že se o PTSD jedná. Co je
trauma? Jednoduše řečeno, snaha organismu vypořádat se s novou, změněnou nebo zátěžovou,
frustrující, ohrožující situací, která je zážitkem mimo naše běžné zkušenosti.
Následky traumatické události pak mohou postižené osoby doprovázet celá léta. Trauma může
dokonce vyústit do různých zdánlivě s traumatem nesouvisejících nemocí a poruch, do
nevysvětlitelných bolestí bez zjevné příčiny, do psychosomatizací, do narušení psychických nebo
fyzických funkcí. Většinou k tomu dochází tehdy, když trauma není zpracováno, ošetřeno, vstřebáno a
také, když se s ním organizmus, tělo i duše nevyrovná.
Ať to možná zní zvláštně, mnohem zákeřnější než fyzická, jsou traumata psychická. Obecně k nim
můžeme přiradit různé formy týrání – nejenom fyzické, také různé podoby zneužívání, též znásilnění,
ztrátu blízkého člověka, zážitky z války a ozbrojených konfliktů nebo útoků, přírodní katastrofy,
ohrožení na zdraví či na životě, též však déle trvající intenzivní stres, pocit strachu atd. Z „pohledu
těla“ jako schránky naší nesmrtelné duše, dochází k traumatu vlivem neobvyklé či nebezpečné
situace, například radikálního chirurgického zásahu po úraze nebo po amputaci končetin, omezenosti
pohybového aparátu, invalidity, rovněž však trvalé změny obličeje po úraze anebo nezřídka i po
zkrášlovací plastice. Takovéto fyzické změny mají silný vliv na naši psychiku, čehož důsledkem je pak
reakce zvaná trauma.
Snad nejtěžší, nejméně snesitelné jsou traumata z dětství. Ty se řeší nejhůř a nejdéle, nejsou však
určitě neřešitelná a neléčitelná. Jakákoli traumata negativně ovlivňují další vývoj, postoje, prožívání,
často i vztahy či schopnost uplatnit se v životě, využít své danosti a schopnosti. Občas jsou typická i
změnou nebo narušením hodnotového systému traumatizované osoby.
K rychlejšímu vyrovnání se s traumatem obvykle pomáhá odborná psychologie, psychoterapie, někdy
také zásah sociálních pracovníků. S jejich přispěním je „postižený“ člověk připraven se s traumatem
poprat a zvýšit tak kvalitu svého života i svého zdraví. Takováto odborná pomoc je v mnoha
případech velice účinná, my však máme k dispozici velice mocný a nanejvýš efektivní nástroj, jehož
prostřednictvím působí jemní, laskaví a milující terapeuti, jimiž jsou andělé, archandělé, Elohim a jiné
nebeské bytosti. Cílem Esencí Lichtwesen je totiž – ať již v případě traumat, nebo jakéhokoli jiného
problému – rozpoznat základní jádro potíží, odhalit příčiny, vyrovnat se s nimi, vstřebat je, pochopit,
následně s velkou láskou, něhou a pečlivostí eliminovat a nakonec žít naplněně a šťastně. Esence
podporují harmonii těla, mysli a duše, což je jeden z předpokladů vyrovnání se s traumatem nebo
traumaty.
Esence velkou mírou ovlivňují tok energie jak v lidském těle, tak jeho spirituální, emoční a mentální
energii, rovněž však auru a proudění životní energie, která je traumatem někdy až zásadně narušena.
Takovýto důsledek traumatického zážitku může dokonce ohrozit člověka na životě. Moje klientka
například prožila trauma po automobilové nehodě. Ačkoli fyzické následky nevypadaly až tak zásadně
a špatně, okamžitě po této traumatizující události následoval šok. Pomoc ze strany lékařů dorazila
kvůli ztíženým podmínkám později a chybělo málo, aby jí důsledkem šoku neselhalo srdce. Přestože
se po pobytu v nemocnici zdálo, že je v pořádku, sledovala na sebe neustálé příznaky PTSD. Když se
nic nezměnilo ani po „klasických“ pokusech ji z této tíživé psychické, emoční i fyzické situace dostat,
obrátila se na mně a s podporou esence „Odstranění traumat“ jsme po několika týdnech dosáhli
výtečného výsledku.
Vrstvy aury jsou ovlivňovány našimi emocemi, myšlenkami, prostředím, přesvědčeními, lidmi
v našem blízkém i širším okolí, energií místa, na kterém se pohybujeme, pracujeme, odpočíváme,
spíme atd. Narušení toku životní energie se odrazí na našem celkovém stavu i v různých oblastech
života. Může se projevit například déle trvajícím pocitem nepohodlí, disharmonie, nespokojenosti,
smutku, strachu, hněvu, agresivity apod. Vyvážením proudění energie dojde ke změně, cítíme se
šťastnější, vyrovnanější, klidnější, spokojenější, silnější, sebevědomější a také úspěšnější v běžném
životě. K tomuto typu výsledku pomáhají právě produkty a esence Lichwesenu, v případě následku
traumatu právě esence „Odstranění traumat“, která kromě svého léčivého, terapeutického účinku
harmonizuje a aktivuje právě výše zmíněné správné plynutí životní energie. Je andělským, nebeským
a terapeutickým balzámem. Skrze její aplikaci naleznete svůj střed, stabilizujete se, zvýšíte svou
vnitřní pohodu a v konečném důsledku uzdravíte své tělo.
Projevy traumatické události a PTSD jsou velice podobné projevům psychické úzkosti, a proto jsou
často špatně diagnostikovány. Esence Lichtwesenu pod správným vedením našich terapeutů si však
poradí s oběma bez jakýchkoli vedlejších účinků, takže výsledek terapie se dostaví tak či tak.
Esence „Odstranění traumat“ neovlivňuje pozitivně pouze následky minulých traumatizujících
zážitků, nýbrž má vynikající účinek i v akutních situacích, které můžeme za traumatizující a šokující
označit. Jeden z mých klientů zažil velký šok, když nalezl doma svou matku mrtvou. Jelikož měl po
ruce tuto esenci, okamžitě ji použil a dokázal pak v klidu zařídit všechny potřebné formality bez toho,
aby později následovalo PTSD.
Esence působí hojivě na děti v odloučení anebo v čase zvykání si na školku, školu apod. Používají ji
maséři, neboť v průběhu masáží často dochází k spontánnímu uvolňování traumaut.
Sprej „Odstranění traumat“ obsahuje energii a složky Elohimů zeleného, zlatého, fialového a
purpurového paprsku; Nanebevzatých Mistrů Marie, Kwan Yin; archandělů Rafaela, Chamuela, a
Haniela.
Judita Katona Peschlová, terapeutka a oficiální lektor projektu Lichtwesen

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.