Srdceklíč

Energie času 4/22 -Vysoko vibrační energie, nové nasměrování

Vysoko vibrační energie, stabilizovat se, nové nasměrování – to jsou aktuální témata

o Vysoko vibrační energie                                                                              
o Vycentrovat a stabilizovat se
o Věnovat pozornost svým vlastním potřebám
o Přezkoumat a vylepšovat uspořádání
o Nový sebeobraz
o Nové nasměrování
o Spojení s vnitřní moudrostí a vyššími úrovněmi vědomí
o Vnitřní vyjasnění vztahů
Vysoko vibrační energie, vycentrovat a stabilizovat se
Duben obsahuje všechno. Je to měsíc vysokých energetických vibrací a potenciálu pro změnu. Vysoké vibrace mohou způsobit emocionální výkyvy jak na horské dráze a vyčerpání. Existují období uvědomění, zvýšené léčivé síly, zesíleného spojení s vnitřní moudrostí a vyšším vědomím a pocity vděčnosti a lásky. Jsou tu ale i stinné stránky, které ještě nebyly transformovány: strach, zklamání, vnitřní a vnější tlak, napětí, pocit přetížení, zabřednutí, agrese, smutek, ztráta přehledu. Někteří lidé pak mají dojem, že uvízli v krizi.
Krize lze využít jako příležitosti k uvědomění a změně vztahů, situací, životního stylu nebo toho, jak se vypořádáváte sami se sebou.
Je důležité se zastavit, zhluboka se nadechnout, soustředit se, plánovat přestávky na zotavení, uvolnit se, pozorovat, jaké pocity nebo myšlenky probíhají, věnovat se fyzické aktivitě (sport, běh, tanec, pobyt v přírodě) (podpora energetický sprej Stabilita arozvoj). Důležité je také nejednat nerozhodovat se emocionálně.
Lidé, kteří rychle rezonují, jsou v těchto týdnech navíc zatíženi následky války. Cítí strach, smutek, agresi a také situaci uprchlíků (podpora energetický sprej Síla z ticha).
 
Věnovat pozornost svým vlastním potřebám
Někteří lidé zažívají napětí mezi vlastními potřebami a touhou udělat něco pro komunitu nebo pro druhé nebo se obětovat pro druhé nebo pro své ideály. Na jedné straně je soucit a touha po harmonii a klidu, na straně druhé vlastní vyčerpání či přehnané nároky. I v této oblasti napětí je důležité pozorovat se, vnímat své myšlenky a pocity, vždy si udělat čas na pochopení a ujasnění a věnovat pozornost svým vlastním potřebám a limitům. Pak je snazší vše zvážit a najít řešení. Pohyb, čas pro sebe, pobyt v přírodě, jóga a meditace jsou podpůrné (podpůrná energie sprej Síla z ticha).
Přezkoumat a změnit uspořádání
Energie také podporuje potřebu pochopení a řádu a pomáhá ji získat. Tento měsíc je proto vhodný na kontrolu a optimalizaci uspořádání procesů. To, co bylo dříve skryté, se stává viditelným. Otevírají se omezované nebo zablokované síly. Rozhodnutí lze činit snadněji a vědoměji nebo jsou vyžadována. Jsou chvíle nadhledu a uvědomění, ve kterých se posiluje spojení s vnitřním poznáním a vyšším vědomím a vede k vhledům důležitým pro budoucnost (podpora energetický sprej Stabilita a rozvoj).
Nový sebeobraz, nasměrování, napojení na vnitřní moudrost
 
Krize a vyčerpání mohou vést ke změně směrování. Obraz, který o sobě máte, je přezkoumáván, stejně jako nadcházející kroky, plánování a vize. Omezující a blokující struktury se stávají vědomými, někdy v kombinaci s intenzivními emocemi. Snáze se rozloučíte s větami, myšlenkami nebo pojmy, které jste si osvojili, ale již nejsou správné.
Je užitečné pozorovat sami sebe, vnímat myšlenky a pocity, které vznikají, aniž byste je hodnotili a zapisovali si, co chcete změnit (podpora meditace paprskem milosti – viz níže – a energetický sprej Stabilita a rozvoj).
Když se změní sebeobraz, člověk se rozhoduje a jedná jinak. Navíc během těchto týdnů může dojít k překvapivým událostem a zvratům. Pak se život vyvíjí novým směrem. Vznikají nové možnosti a nové vize. Některé z nich jsou náhledem na možnosti v budoucnu, které zatím nelze realizovat. To je posíleno impulsy z vnitřní moudrosti a do vyšších úrovní vědomí (podpora energetický sprej Síla z ticha).
Vnitřní ujasnění vztahů
Zatěžující a omezující struktury jsou patrné i ve vztazích. Znovu mohou přijít zklamaná očekávání a naděje, ztráta, smutek, konfliktní situace. I zde je důležité pozorovat pocity a myšlenky a uvědomovat si, že vlastní nitro ještě není uzdraveno. Proto by se měly vyjasňovat vlastní vnitřní struktury, a ne situace vně (podpora energetický sprej Chamuel). Proto mohou v tuto chvíli konverzace snadno eskalovat a vést k hádkám, protože ve vzduchu je cítit agresivita, ochota ke konfliktům a bojová energie. Je užitečné dbát jeden na druhého a používat meditaci Ray of Grace (viz níže) jak pro spojení s ostatními, tak pro sebe.
Je také důležité se zblízka podívat na to, co chcete uvolnit a vyléčit a na co ještě nejste připraveni. Do paprsku milosrdenství lze umístit i situace, které jsou stále příliš bolestivé, než aby je bylo možné pustit (podpora energetický sprej Chamuel).
Podpůrná meditace:  Zaměř svou pozornost na svůj dech. Pak pozvi paprsek milosti a požádej, aby nejprve proudil do energetického systému tvého těla a dotkl se a uvolnil všechny omezující a zatěžující struktury, které se nyní smí a mohou léčit.
Pak nech paprsek milosti proudit do vztahů a situací ve tvém životě, kde se dá něco uvědomit a vyléčit.
Podpůrné LichtWesen esence
Stabilita a rozvoj – zůstat stabilní při vnitřních a vnějších turbulencích, rozvíjet se
Síla z klidu – pro zcentrovanou, klidnou sílu, uvolňuje emoce
Chamuel – Ujasnit si vztahy, pustit břemena
Nejnovější články články najdete i na facebookových stránkách

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.