Srdceklíč

NAŠE DÁVNÉ I SOUČASNÉ KOŘENY A ESENCE LICHTWESEN

Kdysi se syndrom vykořenění, skutečná diagnóza, na kterou se začali psychologové a psychiatři
specializovat v USA již v době velkého přílivu imigrantů v době tzv. Velké krize v první polovině
minulého století, týkal skutečně pouze lidí, kteří z jakéhokoli důvodu nastálo nebo na delší dobu žili
daleko od svých domovů. Dnes se však tento syndrom projevuje u mnoha osob, které pobývají trvale
v lokalitě svého narození, nebo alespoň v krajině, z níž pochází. Čím to? Důvodů a faktorů, které
ovlivňují naše odcizení svým kořenům, svým dávným předkům, dokonce i své domovině, je mnoho a
jejich uváděním by vznikl velice dlouhý článek, možno i několik statí.
Co nám však může pomoci být znovu ve spojení se svými kořeny, které nám dávají větší stabilitu,
houževnatost, odhodlanost, vytrvalost a zároveň flexibilitu, solidnost, stálost, dále pocit opory,
jistoty, konzistentní osobní identity, „pevného spojení ze zemí“, trvalého bytí tady a teď, hlubokého
spojení s tím, čím ve skutečnosti jsme, a tudíž také víc spokojenosti, klidu, a možná i štěstí?
Prostředků a metod je přirozeně víc, jedním z nich je opětovný „návrat domů“, čili větší úcta k tomu,
odkud pocházíme, poznávání své minulosti, abychom neztratili svou budoucnost a prožívali
radostnější přítomnost. Dalším je poznávání míst, které s naší minulostí, předky, historií, také však
mýty, legendami a příběhy souvisí. Anebo jsou spojeny s tím, čím právě procházíme, co zažíváme a
čím se zabýváme.
Jsme-li kupříkladu ve fázi životního přechodu z dětství do mládí, můžeme navštívit místa, která byla
za našich dávných předchůdců zasvěcena „panenským“ božstvům našeho původního etnika, třeba
Děvín, který naleznete na mnoha lokalitách v Čechách, na Moravě, na Slovensku i v dalších původně
či ještě i v současnosti slovanských.
Procházíte-li etapou, která vás uvádí do věku moudrého a zkušeného stáří, můžete se jít podívat na
místa zvaná podobně jako Baba.
Příkladu se najde nepřeberné množství, neumíte-li si však sami poradit a nemáte dostatečný přehled,
obraťte se na někoho, kdo v této oblasti má dlouholeté zkušenosti.
Ve velkém množství různých kultur se objevuje Strom života, Kosmický strom, platí to i pro Kelty a
Slovany. U Slovanů sahají kořeny Stromu života hluboko do Matky Země, až do říše předků Nav; větve
vysoko do světa božských předků Prav a kmen je „naším světem vezdejším“ Jav. Posílit vaše kořeny a
propojit vás s hájemstvím vašich předků a předchůdců, mohou i některé esence a olejíčky
Lichtwesen. Docela určitě právě SPREJOVÁ ESENCE případně AROMA SPREJ STROM (https://www.megami-store.cz/produkt/strom-zemsky-andel-sprejova-esence-30ml/), kterého název
již sám napovídá, že dovede upevnit vaše kořeny, být současně v přítomnosti a také se upínat
k vyšším ideálům a ubírat k vyšší úrovni vašeho života vezdejšího. Tato esence vás jemně a něžně
propojí jak s vašimi „pozemskými předky“ (kupříkladu v staroslovanském ponětí s dolním světem
Nav) a rovněž s vysokofrekvenční kosmickou energií, čili s vašimi „božskými předky“ (v
staroslovanském podání s horním světem Prav). Navíc zabezpečí, že i v nejbouřlivějších a nejtěžších
časech budete pevně zakořenění a neochvějní a dokážete stát na vlastních nohou. Hravě zvládnete
každodenní povinnosti a přestanete se vznášet v oblacích, bez kontaktu se svou opravdovou realitou.
Po zdravotní stránce vám odpomůže od studených nohou a rukou, zlepší funkci krevního oběhu,
vyrovná tok energie ve vašem těle. Pokud milujete řezané květy ve váze, přidejte kapku, dvě do vody
a vydrží mnohem déle.
Druhou z víc možností je aplikace SPREJOVÉ ESENCE případně AROMA SPREJE ZEMĚ (https://www.megami-store.cz/produkt/zeme-zemsky-andel-aroma-sprej-30ml/). Její účinky se
týkají domova, pocitu stability, jistoty a bezpečí. Uzemňuje podobně jako esence Strom. Vyživuje
nádhernou, vitalizující, posilující energií, proto je krom jiného vynikající u řešení otázky mateřství,
matky a ženské linie vašich předků. Postupně zbavuje beznaděje, nerozhodnosti, bezradnosti,
melancholie, neschopnosti přizpůsobit se změnám, přijmout je a nebránit se jim. Činí vás činorodými
a rozhodnými.
Velice efektivní je kombinace procházek a setrvávání na místech vašich předků s užíváním výše
uvedených esencí. Vyzkoušejte a zjistíte, že vás to učiní zdravějšími, veselejšími, komunikativnějšími,
silnějšími.
Judita Katona Peschlová, terapeutka a oficiální lektor projektu Lichtwesen

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.