Srdceklíč

Energie času pro nadcházející období

Mít záměr (zaměřit se); být otevřený nečekaným možnostem; respektovat se

 

Co nyní je

 • Ukáží se nové, mnohdy překvapivé možnosti
 • Jít kupředu
 • Rozpoznat, co Vás nejlépe posune dál
 • Rozhodnout se, na co se zaměřit
 • Zůstat zaměřený
 • Podpora pro pochopení a sebevědomí
 • Zůstat věrný sám sobě
 • Označit hranice
 • Poučit se z náhledu a chování ostatních
 • Nápady a možnosti

Právě se ukazují mnohé a i překvapivě nové možnosti. Mnohé překračují rámec dosavadního, navyklého a my jsme je v minulosti odmítli. Ale nyní je ve vzduchu radost z experimentování. Jsme více ochotni vyzkoušet nové cesty, zapojit se do neobvyklého a připustit nezvyklé a sbírat zkušenosti. Rovněž se objevují nové společné projekty. Když přistoupíme k odvážnému činu (pokud se nám to zdá správné), můžeme změnit sebe sama, náš život, vytvářet naše projekty a více se přizpůsobit tomu, co je pro nás důležité a dělá nás šťastnými. V důsledku toho se náš život může výrazně pozitivně změnit. Proto je nyní důležité zaměřit se na nové a nečekané. Také náhledy a životní postoje druhých nás mohou inspirovat. Předpoklad proto je, předčasně je neodsuzovat nebo nezavrhovat. Nahlédneme-li na ně se zvědavostí, můžeme rozpoznat naše vlastní omezení a vyvinout nové, smysluplné způsoby vidění a jednání. Podněty získáme v rozhovorech, v knihách, ve filmech, v každodenním životě, na cestách, ale také ve vnitřní moudrosti a intuici. Proto jsou také důležité meditace, období ticha a „vnitřního naslouchání“, aby bylo možné vnímat myšlenky a podněty (viz také meditace níže, podpora: můj vnitřní hlas).

 

 •  Vybrat si a poté soustředěně postupovat

Mnoho možností, které se objeví, lákají k tomu dělat mnohé současně a tak rozptylovat svou pozornost. Pokud budeme sledovat všechny slibné příležitosti najednou, vyčerpáme se a nemůžeme v ničem dále úspěšně postupovat. Proto je nyní důležité soustředit se a stále znovu přezkoumávat, zda zůstaneme u toho, pro co jsme se rozhodli. To vyžaduje priority a korigování: Co je pro mě důležité? Co mi připadá nejslibnější? Pro jakou cestu se rozhodnu? – a to v různých oblastech života (podpora:roční směs 2019).

V těchto týdnech budeme rovněž nabádáni k přehození výhybky na úspěch. Co bylo započato, může být úspěšně prováděno. Návody a poznatky, co nám chybí a co lze pro úspěch udělat, nás napadnou. Pokud nic nejde, neměli byste si teď nic vynucovat nebo přes zvláštní úsilí a píli chtít rozhýbat. V tu chvíli je pak lepší hledat jiné, mnohdy skryté možnosti.

 

 • Ujasnění a vytýčení hranic

Uvědomění se  ve společnosti ostatních, v chování, vnitřních blocích v okolí je stále ještě důležité.
Prostřednictvím vnitřního a vnějšího napětí mají někteří lidé tendenci vybuchovat v záchvatech vzteku, chovat se neuctivě, netaktně nebo netrpělivě, ovládat ostatní a říkat jim, co mají dělat, co je správné. Proto je důležité být bdělý, dávat pozor na jemné nuance a včas a důrazně označit co je nepřijatelné. Je užitečné nastavit hranice dříve, než dojde ke ztrátě vlastní důstojnosti (podpora: jsem respektován/a). Je také důležité pozorovat sebe sama, abychom se sami nechovali nedůstojně a nevnucovali své vlastní názory ostatním.

 

 • Zůstat věrný sám sobě

Se všemi příležitostmi, které se objeví, byste měli zůstat věrní sami sobě i Vašim hodnotám. Zvláště když se lidé chovají dominantně, vyplatí se věnovat pozornost tomu, co říkají a požadují, a neřídit se předčasně názory a požadavky ostatních (podpora: jsem respektován/a).
Je pak také snadné prohlédnout vlastní vzorce chování, které dělají život těžkým. Můžeme rozpoznat, jak náš náhled a projevy chování působí ve větším měřítku a osvobozují nás od zátěží (podpora: můj vnitřní hlas). Vaše vlastní poznatky mohou být také pro ostatní inspirativní, pokud jim je v úžasu sdělíme a nevnucujeme je.

 

Meditace: Vstup do svého bezpečného vnitřního prostoru. Nebo se tam nech vnést svým dechem nebo tvojí vnitřní moudrostí. Ve vnitřním prostoru jste chránění a v bezpečí. Nyní svůj vnitřní prostor vyprázdněte. Vyzvěte pak svojí vnitřní moudrost a svojí duši aby Vám všechny tyto impulzy a poznatky, které jsou pro vás teď důležité, důrazně ukázala. Tyto informace se mohou ve Vašem vnitřním prostoru zjevit obrazně – např. formou komet nebo květin a nebo zvířat – jako vyslovené poselství a nebo jako vnitřní vědění – poznatek je tu náhle jako myšlenka, bez toho abychom mohli cokoli vidět nebo slyšet. Nakonec požádejte o to, abyste byli obklopeni  a naplněni stabilizující silou a následně opusťte svůj vnitřní prostor.
LichtWesen esence poskytující podporu:

#42 Roční mix 2019 (Zaměřeni k cíli)

více informací zde https://bit.ly/2TWT2wI

objednávejte zde https://bit.ly/2RMNinX

#51 Můj vnitřní hlas (prohlédnout spojitosti, rozeznat účinky náhledu a různého chování)

objednávejte zde https://bit.ly/2T088UW

Jsem respektován(a)

objednávejte zde https://bit.ly/2NdpTuB

 

 

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.