Srdceklíč

Energie času pro nadcházející období

Kontrolovat nasměrování, eventuálně ho změnit a rozhodně pokračovat; uvolnit; vnitřní a vnější napětí

Co je

 • Stále znovu prověřovat zvolené nasměrování
 • Provést korekci nebo v daném nasměrování rozhodně pokračovat
 • Rozeznat, co je třeba udělat
 • Uvolňovat
 • Transformujte omezující představy, vzorce chování a méněcennost
 • Držte se záměru, nenechte se oklamat
 • Napětí vede k emocionálním výbojům a vyčerpání
 • Učení se ze zkušeností, názorů a náhledů ostatních

Stále ještě důležité:
Rozpoznat svou pravdu a zůstat věrni sami sobě

 

 • Zkontrolovat své nasměrování a zůstat v záměru
  Poslední týdny byly poznamenány změnami. To bude i nadále trvat. Povzbuzující události a postřehy vedou lidi k tomu, aby znovu přemýšleli a přizpůsobili své předchozí cíle, Ale i stresující nebo dokonce traumatické události a otřesné ztráty donutily mnohé, aby se zastavili a vše uvolnili (podpora: řeším svá trauma). Musí být přijata rozhodnutí, která jsou důležitá pro naši budoucnost. Je důležité zkontrolovat, zda směr a cíl, který jsme dosud nastavili, jsou stále správné: Co chci? Jaký je můj velký cíl? Co chci ve světě ovlivnit? K čemu chci používat své dovednosti? A souhlasí (ještě) nastavení, která jsem si předsevzal? Energie stále pomáhá nastavit směr k úspěchu. Získáváme informace o tom, co chybí a co lze udělat pro úspěch. Dokonce i detaily se vyjasňují. Nyní je důležité být aktivní a nasadit své síly také k dosažení cíle. To, co již bylo zahájeno, může úspěšně pokračovat.
  •    Osvobodit se
  Události také pomáhají uvědomovat si svá očekávání, chování a myšlenkové vzorce. Díky tomu se můžeme osvobodit od toho, co omezuje naši vlastní sílu a možnosti a dělá vizi pro náš život menší, než by mohla být. Také pocity méněcennosti a sebepochybování jsou rozpoznány a mohou být přeměněny (podpora: uvolňuji trauma). Naše sebehodnocení se stává realistickým. Víc si důvěřujeme, protože si uvědomujeme, co je možné, a dokážeme rozlišit to, co sami dokážeme, kde potřebujeme pomoc ostatních a kdo je schopen poskytnout nám odpovídající podporu. Ne každý, kdo nabízí pomoc, je vhodný. Otvíráme se pro to, abychom viděli velké vize pro náš život a rozhodli se, zda je chceme uskutečňovat. Vědomé rozhodnutí se na to nasměrovat ovlivňuje další rozvoj našeho života.
  •    Nové objevy
  Postřehy a transformace otevírají možnost „se znovuobjevit“. Mnozí k tomu budou donuceni. To může zpočátku vyděsit nebo dokonce ochromit, zvláště ty, kteří se raději drží starého (zaběhnutého). Také hmotné věci mohou poutat ke starému.
  Kdo využívá energii, a tak „jde dopředu“, kdo uvolní vnitřní omezení a je aktivní pro svou vizi, dostává silnou podporu a může také uvést do pohybu něco zcela nového (podpora Victory). Prožitky a pozorování lidí, které obdivujeme, nebo kteří byly úspěšní, nám pomáhají rozeznat naše vlastní omezení a hrát si se zcela novými myšlenkami a postupy.                                                                                                                •    Vnější a vnitřní napětí
  V současné době je ve vzduchu napětí , což také vede i k vnitřnímu napětí. Tím se cítíme vyčerpaní a bezmocní. Také tělo je zranitelné (podpora: regeneruji se). Vnitřní i vnější napětí způsobuje, že lidé – včetně nás samotných – jsou naštvaní nebo netrpěliví, reagují nepřiměřeně, vybuchují nebo „vidí všechno černé“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Stále ještě důležité:
  •    Být sám sobě věrný
  Je stále důležité, najít svou vnitřní pravdu a zůstat věrní sobě i svým hodnotám. To platí i tehdy, když se jiní lidé snaží přesvědčit nás o jejich názoru a postoji. Kvůli napjaté energii někteří lidé vystupují dominantně a sebevědomě. Zvláště pak byste měli dávat pozor na to, co říkají a požadují, důkladně se o přesvědčit a nepodléhat okamžitě jejich názorům a požadavkům (podpora: Victory).

Meditace: Vstup do svého bezpečného vnitřního prostoru. Nebo se tam nech vnést svým dechem nebo tvojí vnitřní moudrostí. Ve vnitřním prostoru jsi chráněný a v bezpečí. Nyní svůj vnitřní prostor vyprázdněte. Vyzvěte pak svojí vnitřní moudrost a svojí duši aby vám všechny tyto impulzy a poznatky, které jsou pro vás teď důležité, důrazně ukázala. Tyto informace se mohou ve vašem vnitřním prostoru zjevit obrazně – např., formou komet nebo květin a nebo zvířat – jako vyslovené poselství a nebo jako vnitřní vědění –  poznatek je tu náhle jako myšlenka, bez toho abychom mohli cokoli vidět nebo slyšet. Nakonec požádejte o to, abyste byli obklopeni  a naplněni stabilizující silou a následně opusťte svůj vnitřní prostor.

 

Podpůrné LichtWesen Esence
#14 Victory
(Jít odvážně svojí cestou, Průlom do nového)

více informací https://bit.ly/2TiWmG3

objednávejte https://bit.ly/2XEkul2

 

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.