Srdceklíč

Energie času pro nadcházející období

Aspekty energie času v tomto období:

 

 • Vyhrazení času na odpočinek
 • Deziluze a zklamání
 • Rozpoznání blokujících nebo stresujících vzorců chování, myšlení a prociťování
 • Snášení nejistých situací a stanovení času potřebného k rozhodnutí
 • Soustředění na podstatu a důležité věci; nerozptylování se trivialitami nebo maličkostmi
 • Zaměření na pozitivní stránku změn
 • Rozpoznání osobně důležitých aspektů
 • Přezkoumání vlastní situace, svých cílů a hodnot
 • Prověření lidí, se kterými byste chtěli spolupracovat
 • Rozhodnutí ohledně vlastních závazků a stanovených plánů
 • Strach a tíha života „za dveřmi“

 

Odpočinek

 

Začal nový kalendářní rok. Různá překvapení a události nás však donutily důkladně prověřit své plány, cíle a touhy. Mnozí z nás cítili potřebu vzít si v posledních týdnech uplynulého roku čas pro sebe, stáhnout se a udělat jakousi retrospektivu všech podstatných události minulého roku a uvědomit si, jaké jsme získali zkušenosti, což je součástí přípravy na nový rok a na všechno, co s sebou přinese.

Odpočinek je potřebný rovněž pro tělo, které o tíhne k obnově a k dobití “baterek”, v čemž ho může skvěle podpořit Elohim magenta č. 63. Někteří mohou být k oddechu přinuceni různými těžkostmi a nemocemi.

 

Zklamání, vyjasnění vnitřních struktur

 

V této době ovlivňují probíhající události a komunikaci vnitřní zranění, která zhoršují obtíže a ztěžují život. Události probíhající právě teď znemožňují plánování a brzdí jakékoli jednání, mohou také vyvolávat pocity zklamání, smutku, rezignace či ztráty životní radosti. Někteří lidé pak zaměřují pozornost na malicherné detaily nebo „sekundární záležitosti“, a tak zůstane jejich pohled zamlžený před tím, co je skutečně důležité, o co vskutku jde a co je nutno dosáhnout.

Někteří lidé reagují příliš emocionálně, což zatěžuje i jejich okolí.

Je užitečné prozkoumat vlastní pocity a myšlenkové pochody a rozpoznat, která traumata byla aktivována a které představy či očekávání zklamány. Tyto záležitosti lze řešit s podporou č. 63 Elohim magenta.

Teď je prospěšné nereagovat příliš rychle a zbrkle, překonat napětí a věnovat čas svým pocitům a snažit se přijít na to, co se za nimi skrývá. Důležité je uvědomit si, co skutečně chcete, pak získat nejdřív odstup, a poté se rozhodnout anebo případně reagovat na jakýkoli impuls. V této chvíli je podstatné nebránit se neočekávaným změnám či okolnostem a novotám. Nakonec se ukáže, že takovýto přístup má své velké výhody a může nám pomoci rychleji odhalit, jak dojít kýženého nového životního stylu.

 

Revize životního plánu

 

Uplynulý rok se nesl často v znamení upouštění od svých plánů a nápadů anebo naopak jejich prosazování a také šlo o revizi svého osobního plánu života. Dokonce i v těchto týdnech jsme momentálně působícími energiemi „tlačeni“ k objasnění a zodpovězení podobných otázek jako: Co je pro mě důležité? Co je ještě stálé správné? Na co se zaměřit doma i v práci? Které hodnoty by měly charakterizovat můj život? Na čem chci pracovat? Jaké jsou mé možnosti, kromě těch, které jsem zatím rozpoznal a využil? Čím mohu přispět celku? V oblastech, kterých se tyto dotazy týkají, vám může pomoci esence anebo krystal duše.

Energie dvanácti „posvátných nocí“ je tento rok vibračně obzvlášť silná, zejména v zájmu dořešení záležitostí z minulosti (nejen z uplynulého roku), osvobození se a přípravu na to nové, co začíná. Také z tohoto důvodu je užitečné na všechno jmenované si naplánovat čas.

 

Prověření lidí, s nimiž chceme být anebo spolupracovat

 

Vzájemné vztahy, ať již minulé, současné nebo budoucí, projdou v tomto období rovněž jistým druhem „prověrky“.  Proto bychom si měli pokládat otázky typu: S kým chci být nebo pracovat? Koho společnost mě činí šťastným a společně strávený čas mi přináší radost a uspokojení? Vztah s kým je pro mě vyčerpávající a proč vlastně? Kdo mi dodává sílu a kdo mě o ni ochuzuje? Koho společnost mi dělá dobře? Kdo mě posouvá vpřed, ať již skrze podporu, pomoc, nebo naopak rozmíšky, konflikty případně „provokace“? Tady vám může opět pomoci esence anebo krystal duše, avšak také otevřenost novým věcem. V důsledku toho se mohou rozvíjet nové formy stávajících vztahů a též zcela nové vztahy na platformě odlišné, než na jaké fungovali ty minulé.

 

Strach

 

Někde poblíž právě teď číhá strach, který nás může ovládnout a ztížit nám pokrok v nastávajícím období. Může dokonce vzrůstat přicházejícími změnami, s nimi související nejistotou a pochybnostmi a také přelomem roku. Uplynulý starý rok byl pro mnohé z nás docela obtížný. To může být jedna z příčin strachu z nového a neznámého. Obzvláště citliví lidé tyto obavy velice rychle a zřetelně pocítí a mohou s ním rezonovat. Ve chvílích, kdy nás zmáhá strach, je velice nápomocné pohroužit se do svého vnitřního bezpečného prostoru. Stejně tak vám poskytne podporu esence č. 3 El Morya.

 

Krátká podpůrná meditace

 

Soustřeďte se a ponořte se do sebe, „sestupte“ do svého vnitřního bezpečného prostoru. Zkuste se tam dostat prostřednictvím svého dechu nebo dovolte svému moudrému vnitřnímu průvodci, aby vás tam provázel. Ve vnitřním prostoru jste v bezpečí a chráněni. Tady naleznete zdroj právě takové energie, kterou nyní potřebujete: vibrace uzdravení, síly, očisty, jasnosti, radosti nebo kupříkladu osobní odvahy. Naplňte svůj energetický systém a každou buňku svého těla touto úžasnou a léčivou energií.

Tuto meditaci můžete provádět kdykoli, kdy budete potřebovat pomoc. Zajděte si jednoduše do svého o vnitřního chráněného prostoru a „natankujte nové palivo“.

 

Doporučené esence pro dané období:

 

#63 Fialový Elohim (sprejová esence, krystal, body krystal, zircon), který přináší sebou transformaci, osvobození na všech úrovních, tedy i osvobození od jakékoli zátěže, životního „břemena“ a různých životních omezení či bloků, harmonii, vytrvalost, aktivaci vlastní vitální energie a také očištění karmy a uvolnění karmických vazeb.

více informací naleznete zde https://bit.ly/2CYGMFM

objednávejte zde https://bit.ly/2RYaa45

 

Krystal duše, který prohlubuje spojení s duší, integruje přirozené dovednosti a znalosti a vytváří vztah mezi duší a osobností.

více informací naleznete zde

https://bit.ly/2H37Mrz – stříbrný klip

https://bit.ly/2Fq4cWl – zlatý klip

 

objednávejte zde

https://bit.ly/2TIuFCp – stříbrný klip

https://bit.ly/2AEodoO – zlatý klip

 

#3 El Morya, (všechny produkty včetně sprejové esence), který dodává sebedůvěru, osvobozuje od strachu a obav, posíluje pocit jistoty a důvěry v sebe sama, naplňuje vnitřní sílou, pomáhá uvědomit si zdroj své síly, své schopnosti a silné stránky.

více informací naleznete zde https://bit.ly/2ACFGha

 

objednávejte zde

https://bit.ly/2RlLYwj – směs olejů

https://bit.ly/2H0UewQ – sprejová esence

https://bit.ly/2Ce8QDx – zlatý přívěsek s bezolovnatým sklem

 

Roční mix 2019, všechny produkty, včetně sprejové esence

více informací naleznete zde https://bit.ly/2LZKWQr

 

objednávejte zde

https://bit.ly/2RMNinX – sprejová esence

 

https://bit.ly/2EcYlmj – korálek se zlatem 24k

 

Úspěšný rok 2019 Vám přeje

Axis Mundi s.r.o.

 

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.