Srdceklíč

JAK PROBĚHLO SETKÁNÍ S GERHARDEM K. PIEROTHEM V ČECHÁCH

21. duben – 28.duben

Žít život, máte v úmyslu žít bez seberealizace a odmítání vlastní odpovědnosti. To neznámá žít, ale ztratit cestu k vlastní existenci a popírání pravého Já. Pokud si připadáte životem taženi, máte pocit, že se Vám vymyká z rukou, a nevíte, jak jste se dostali do situace, ve které jste, může pro Vás být rozhodnutí žít vědomě naprosto zásadní. Cílem je žít vědomě a žít svůj život. Výsledkem je dostat vaše vědomí na povrch a opustit roli nevědomé oběti a začít žít svůj život, žít život s láskou a krásou, cítit se být požehnán na tomto světě.

Naše jarní turné začalo 21. dubna v Táboře v Jižních Čechách, nádherné historické městečko se slavnou historií a množstvím architektonickým památek i přírodních krás. Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi – zejména Janem Žižkou z Trocnova (spoluzakladatelem husitského Tábora).

21. – 22. dubna, nádherné dva dny strávené v nových prostorách Aroma studia ve Smetanově ulici v Táboře, krásná atmosféra, plní zážitků a dojmů jsme odcházeli domů. První den za pomoci přístroje Aura-Med Gerhard prováděl osobní konzultace. Účelem těchto setkání bylo zjistit životní cestu a inspirovat každého ze zúčastněných k pokračovaní v dalším rozvoji nebo v případě existujících problémů najít vhodný způsob, jak problémy překonat.  Díky přístroji Aura-Medu jsme zjišťovali, jak naše životní energie proudí v těle a jednotlivých čakrách. Měření bylo vyhodnoceno na začátku a poté na konci sezení. Po vybrání a aplikování vhodné esence jsme mohli vidět, jak energetický systém v celém těle reaguje na zvolenou esenci a závěrem Gerhard provedl celkovou harmonizaci, aby naše harmonie vydržela, každý si domů odnesl svoji andělskou esenci jako dárek.

Po konzultacích nás čekala přednáška s meditací. Jak název již napovídá „Mé svobodné Já“, vyléčení a usmíření ve vztahu s otcem a matkou.

Díky této intenzivní prací na sobě a meditaci, naše podvědomí uvolnilo všechno, co nás tížilo celé roky. Tím, že jsme otevřeli dveře do podvědomí, aby mohla proudit posvátná a bezpodmínečná láska až k našemu Vyššímu Já, tak jsme mohli vyléčit svazující vzorce. K tomu nám pomohli energie pro léčení vnitřního muže (zlatý paprsek) a vnitřní ženy (stříbrný paprsek). Během meditací nás Gerhard vedl, abychom se spojili a ukotvili na úrovni Vyššího Já. Naučili jsme se, jak pokračovat v procesu léčení a rozvoje sebe sama.

V následující den nás čekala přednáška O světě LichtWesen v dopoledních hodinách. Gerhard nás uvedl do tajů celého projektu LichtWesen, jak celý projekt vznikl a jak produkty nebo-li nosiče světelných bytosti fungují a mohou nám pomoci zkvalitnit a zharmonizovat náš život.

Odpolední náplní byl čtyř-hodinový studijní seminář „Energie mistrů života“.  Gerhard nám představil energie Nanebevzatých mistrů, kterých je celkem 21. Jsou učiteli, ale i mistři, kteří podporují a pomáhají k rozvoji vlastních schopností a převzít zodpovědnost za vlastní život, tzv. „ovládnout svůj život“. Byli jsme zasvěceni do tajů jejich zvláštních schopností, což bylo velkým přínosem pro nás všechny. Naučili jsme se, jak jednoduchým způsobem tj. používáním produktů LichtWesen, můžeme být s nimi v kontaktu. Jsou velkou podporou při práci na sobě nebo při náročném období, když ztrácíme hlavu a nevíme si rady.

Byla to nádherná atmosféra, děkujeme všem účastníkům za vytvoření láskyplné atmosféry, ale také Aroma studiu za nádherné prostory.

Další etapou našeho turné s Gerhardem byla návštěva Prahy.

Praha – město andělů, 23. dubna jsme měli na programu osobní konzultace v nádherném studiu Angel ´s studiu v ulici Wenzigova, které se nachází v centru Prahy. Každý by si mohl myslet, že poloha není naprosto ideální z hlediska ustavičného ruchu přicházejícího ze silnice hlavní magistrály, ale opak je pravdou.

Angel´s studio je výjimečné, když přijdete do studia, obejme vás naprosté ticho a pohodová atmosféra. Uvědomujete si, že jste v centru dění, ale jste naplnění vnitřní klidem a mírem. Naprosto ideální místo pro osobní konzultace, které ve studiu Gerhard měl celý den. Bylo naším velkým potěšením vidět, jak klienti odcházeli s úsměvem na tváři a celkově harmonicky naladěni. Osobní konzultace jsou velmi oblíbené, jelikož osobní kontakt z Gerhardem vytváří nezapomenutelné zážitky.

Tímto chceme také poděkovat majitelce Angel´s studia paní Daniele za poskytnutí nádherných prostor.

Co bylo dále na programu, čekala nás meditace „Všechny aspekty lásky“. Dne 25. dubna v Galerii Cesty ke světlu, v Praze-Chodov. Vybrali jsme další místo, které je oázou klidu a harmonie, kde se člověk může nerušeně zastavit, hledat a nacházet návrat ke kráse a řádu.

Čekalo nás dvě hodiny povídání a 4 řízené meditace v rámci jednoho energetického okruhu – Růžového Paprsku stvoření, jehož tématem je láska. Gerhard nás uvedl do stavu procítění a významu pochopení bezpodmínečné lásky. Meditace byli odstupňované podle výše vibrací jednotlivých typů energie světelných bytostí. Na pomoc Gerhard přizval energie Nanebevzatého mistra Kannon (milosrdenství) a Lady Nada (láska k sobě), archanděla Chamuela (láska k životu) a Elohima růžové záře (bezpodmínečná láska). Během každé meditace Gerhard naplnil prostor láskyplnou energií těchto bytostí. Pro lepší napojení a otevření se příslušné energii jsme měli k dispozici energetické nosiče, tj. sprejové esence nebo oleje. Krásný zážitek být v náručí lásky, je něco nepopsatelného. Chceme poděkovat všem zúčastněním za vytvoření tohoto zážitku, ale také věnovat poděkování majitelce Galerie paní Hajné za poskytnutí prostor.

Pro zpestření programu jsme začlenili a zorganizovali natáčení rozhovoru s Gerhardem v internetové televizí Cesty k sobě, jako Gerhardův doprovod měl po svém boku paní Juditu Peschlovou, která je oficiální lektorkou LichtWesenu pro Českou republiku a překladatele pana Pavla Maráška.

Pojďte se s námi podívat na záběry. Rozhovor proběhl 27. dubna v dopoledních hodinách. Těšíme se na video, které koncem května bude k dispozici na našich stránkách, na stránkách internetové televize Cesty k sobě i na youtube.

27. dubna ve večerních hodinách Gerhard pokračoval v semináři „Mé svobodné Já“, vyléčení a usmíření ve vztahů s otcem a matkou. Přednáška se konala v Čajovně Na Cestě, v ulici Kateřinská Praha-Nové Město. Opět nám přišla velmi pozitivní zpětná reakce od lidiček, kteří se účastnili čtvrtečního semináře. Téma přednášky je velmi žádoucí, i Gerhard byl potěšen velkým počtem, čajovna se naplnila. Je fajn, pokud člověk si uvědomí skutečnosti, že vše si vybírá jako rodiče i situace, což je krokem k odpuštění sobě samotnému, ale i druhým. To je jeden z hlavních Klíčů ke Svobodě.

Poslední den Gerhardova turné, pátek 28. dubna. Po celém týdnu seminářů, meditací a přednášek se objevil obrovský zájem o konzultace. Z toho důvodu jsme do programu zařadili dopolední osobní konzultace v Angel´s studiu. Po skončení konzultací jsme s Gerhardem odjeli z Prahy a namířili směr Horní Jelení.

Horní Jelení se nachází ve Východních Čechách, asi uprostřed trojúhelníku, jehož vrcholky tvoří města Holice, Vysoké Mýto a Choceň. Zde na nás čekala paní Vaňková, která byla hlavní organizátorkou. Setkali jsme se v zasedací místnosti na Městském úřadě v Horním Jelení. Téma přednášky Gerhard zvolil Mé svobodné Já. Téma je velmi žádoucí a Gerhard napojením se na Vyšší Já dokáže i vnímat skupiny lidí, co potřebují v dané oblasti zpracovat. Byla to nádherná atmosféra, sešla se skupina 20 lidí. Byl to další nezapomenutelný zážitek, děkujeme všem za účast, ale také paní Vaňkové za harmonickou spolupráci.

Gerhard je výjimečný člověk, který spolu s Petrou byli vybráni pro tento projekt, který přináší útěchu a radost ze života tisícům lidem po celém světě. Je naší velkou ctí spolupracovat s tak významnou osobností.

Budeme se na Vás těšit na dalších plánovaných akcí Gerharda na podzim 2017!

 

Andrea Šedivá

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.