Srdceklíč

Energie času pro nadcházející období

Energie času 09/19
Zastavit se, získat přehled, může vzniknout něco nového
Existují otřesy a změny. Stávající již není vhodné, objevují se nové možnosti. Pocity
eskalují a rozpalují situace.
 Dobrovolné nebo nucené pozastavení
 Nalezení místa
 Zkoumat možnosti
 Zbavit se omezujících návyků, představ, osvobodit se od zahnívajících
kompromisů
 Přezkoumat cíle a vize
 Zaměřit se na cestu a cíl
 Průlom do nového
 Nastoupit vlastní cestu a vlastní hodnoty
•    Zastavit se
Při pohledu zpět na několik posledních týdnů, ale také na situace a dohody ze
vzdálené minulosti, můžeme získat přehled o našem místě. Odhalit vlastní
situaci, zauzlení nebo spletence s ostatními, zahnívající kompromisy, dosud
nevyjasněné situace, stavy, kde by se mělo něco změnit, sic.
Vystřízlivění z poznatků a zklamaná očekávání mohou dočasně vést ke zmatku,
ale také vyvolat obavy, beznaděj, hněv, zlost, smutek a hořkost. Proto je důležité
zůstat v klidu, dívat se pozorně a nerozhodovat se a nebo nejednat příliš rychle,
i ve vztahu s ostatními. Nejdříve se zhluboka nadechnout, vnitřně učinit krok
zpět podívat se na to, čeho se to týká, a poté prozkoumat možnosti volby a
chování. Teprve po pečlivém prozkoumání a s emocionálním odstupem by se
mělo rozhodnout o dalším postupu (podpora: LichtWesen č. 1 Maha Chohan a
meditace níže). Užitečné jsou také rozhovory s neutrálními, kompetentními
lidmi.
Někdy je třeba rozhodnutí nutné, abychom viděli jinou cestu, takže po přijetí
rozhodnutí se objeví zcela jiné možnosti.
Interní průzkum, meditace, kontakt s duší, ale také rozhovory, kompetentní
poradenství nebo doprovod při řešení traumat a návyků, pomáhají učinit
fundované rozhodnutí (podpora CD „Brány ke světlu“).
•   Osvobodit se, průlom
Stejně jako v posledních několika týdnech nás intenzivní pocity upozorňují na
vnitřní bloky: obavy, pochybnosti, zklamání, potlačený hněv, vztek, rezignace,
pocity selhání, nechuť. Ukazují se také vzorce chování, návyky, přijaté závazky
nebo dohody, které se již nehodí a je potřeba je měnit.
Po vyřešení těchto bloků se otevřou dveře a ukáží se dříve nevyužité možnosti.
Je možný průlom k něčemu novému (podpora LichtWesen č. 14 Victory a CD
„Brány ke světlu“).
 Rozhodovat se, zaměřit se, zapojit se jasně a se silou
Když jsme si prověřili a vybrali naše cíle, je důležité postavit se pevně k dalším
krokům, pro jeho právo, pro jeho pravdu nebo také nastoupit pro jiné lidi a
soustředěně jít dál (podpora: LichtWesen roční mix a Victory č. 14). Za to
dostáváme energetickou podporu. Mnozí mají pocit, že jsou tlačeni dopředu.
Také proto je důležité být opatrný, držet se v klidu, nechodit příliš rychle (také
fyzicky, aby nedošlo k zakopnutí), zkontrolovat nadcházející krok a teprve poté
jednat. Po kroku znovu zastavit a zorientovat se.
Meditace
Představ si, jak vystupuješ na horu. S každým krokem vzhůru opouštíš
každodenní život, spletence, problémy, stále větší zátěž za tebou. Když dorazíš
na vrchol, můžeš se podívat na svou situaci nebo na svět z vyšší perspektivy.
Získáš odstup a přehled. A můžeš se spojit s energií „nebe“, z vyšších úrovní
vědomí, z tvé duše, a díky tomu získat jasnost, poznání a čerpat sílu.
Vyvážení a naplnění jasnosti slézáš z hory a vracíš se zpět do světa.
Podpůrné LichtWesen Esence
č. 1 Maha Chohan (získat přehled, stanovit Hranice)
č. 42 Roční mix 2019 (neochvějně k cíli, být v síle)
č. 14 Victory (sebejistě, jít svou cestou, průlom)

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.