Srdceklíč

Zajímavosti o některých Nanebevzatých mistrech

Přehled inkarnací Nanebevzatých mistrů
Obecně o Nanebevzatých mistrech jsme psali již dřív, v předchozím článku. Také o tom, že byli
pozvednuti na vyšší úroveň poté, co prošli vícero inkarnacemi a splnili všechny své karmické úkoly.
Jaké to však byli inkarnace? Byli běžnými lidmi, králi, mágy, bojovníky, vědci?
Pokud vás to zajímá a chcete se dozvědět víc o těchto vibračně mocných bytostech, které v mnohém
pomáhají jednotlivým lidem i lidstvu jako takovému, začtěte se do následujících řádků. Informace
pochází z channelingu prováděného velice zkušenými médii napojenými právě na Nanebevzaté
mistry.
Každý z Nanebevzatých mistrů působí jiným barevným vibračním paprskem, proto je uvádím i
v tomto přehledu. Podle paprsků jsou rovněž seřazeni.
El Morya, nanebevzatý v r. 1898, první paprsek, modrý
Zmiňuje jej madame Blavatska, byl to ve skutečnosti Ranbir Singh, syn rádži Gulaba Singha, který
vládl ve čtyřicátých letech 19. století v Kašmíru. Inkarnací v jeho případě bylo relativně mnoho. Pěkne
popořádku: Abraham, starozákonný zakladatel dvanácti židovských kmenů; Melichar, jeden ze tří
králů mudrců, kteří putovali za novorozeným Ježíšem; Král Artuš (5/6 stol.); sv. Thomas Becket (cca
1117 – 1170, sv. Tomáš z Canterbury), lord kancléř krále Jindřicha II. a arcibiskup z Canterbury, který
zahynul mučednickou smrtí, zavražděn královými rytíři; Jacques de Molay, do r. 1314 poslední
velmistr templářského řádu, upálený zejména přispěním francouzského krále Filipa IV. Sličného;
Thomas More (1478 – 1534), mučedník, anglický právník, politik a spisovatel, lord
kancléře krále Jindřicha VIII., který jej však dal uvěznit a popravit, katolickou církví považovaný za
svatého; Akbar Veliký, nejvýznamnější mughalský vládce a jeden z největších panovníků celých
indických dějin, který ovládal a také praktikoval až dvanáct řemesel; Thomas Moore (1779 – 1852),
anglický romantický básník a satirik irského původu; a nakonec El Morya Khan, indický princ.
Lanto, druhý paprsek, zlatožlutý
Tibetský mnich Lanto se po prvé inkarnoval jako kněz Bohyně Matky v Lemurii; potom víc krát
v Atlantidě, zejména v poslední fázi před jejím zničením, jednou kupříkladu jako velekněz v chrámu
moudrosti, přičinil se o přenesení části vědění Atlantidy do „nového světa“ (např. do Starého Egypty);
čínský panovník v době, v níž žil Konfucius; a nakonec tibetský mnich Lanto.
Konfucius, druhý paprsek, zlatožlutý
Podobně jako později Ježíš se inkarnoval pouze jednou, v Číně, v těle Qiu Zhongni Kongzi, zvaného
Konfucius, (551 – 478 p.n.l.).
Djwal Khul, vzatý na nebe v r. 1875, druhý paprsek, zlatožlutý
Djwal Khul, zvaný někdy jen Tibeťan, byl žákem Kuhtumiho, dalšího Nanebevzatého mistra. Podle
některých zasvěcenců byl Djwal Khul ve skutečnosti Dayal Singh Majithia, člen Singh Saba, indického
hnutí za nezávislost. Měl se kromě této inkarnace vtělit předtím pouze jednou, a to jako Kašpar,
jeden ze tří králů, který přinesl malému Ježíši dar v podobě zlata.
Kuthumi, nanebevzatý v r. 1889, druhý paprsek, zlatožlutý
Někdy psán jako Koot Hoomi Lang Singh, působil jako bráhman v Kašmíru, studoval na Oxfordské
univerzitě v Anglii a též Lipské univerzitě v Německu. Společně s El Moryou založil Teosofickou
společnost. Inkarnoval se nejdřív jako jeden z nejvýznamnějších faraonů v historii Egypta, Thutmose
III., (1503 – 1450 p.n.l.); dále jako Pythagoras (582 – 498), velký řecký filosof a otec matematiky; pak
Baltazar, jeden ze tří králů; sv. František z Assisi  (1182 – 1226); Šáhdžahán (1592 – 1666), císař
Moghulské říše, který dal postavit Tádž Mahal.
Paolo Veronese, vzatý na nebesa v r. 1588, třetí paprsek, růžový
V poslední své inkarnaci byl Paolo Veronese, narozený v r. 1528, italským malířem, známý je také pod
jménem Paolo Caliari. První jeho známou inkarnací byla vůdčí pozice v Atlantidě, jejíž kompetence se
týkaly kultury a inspirujících zdrojů; poté se vtělil na Zemi jako mistr esoterní architektury ve Starém
Egyptě, který dával starověkým stavbám pečeť krásy a „vyšší“ symetrie.
Ježíš Kristus, čtvrtý paprsek, křišťálově bílý
Je mezi Mistry jedinečný, inkarnoval se pouze jednou jako „Boží syn“.
Sarapis Bey, na nebe vzatý cca v r. 400 p.n.l., čtvrtý paprsek, křišťálově bílý
Inkarnovaný jako atlantský velekněz před přibližně 11.500 l. p.n.l.; pak jako faraon Amenhotep III.
(1417 – 1379 p.n.l.); později jako Leonidas, spartský král (cca 480 l. p.n.l.); a nakonec jako Sarapis Bey,
architekt a stavitel chrámu Pallas Atény, Parthenon, Akropolis v Aténách.
Lady Maria, pátý paprsek, zelený
Inkarnovaná v Lemurii na vysokém kněžském postu; pak v Atlantidě jako hlavní kněžka s velkou mocí
v hlavním chrámu; a poté ve vtělení, které známe ze všech nejvíc, jako matka Ježíše Krista.
Hilarion, vzatý na nebe v r. 371 n.l., pátý paprsek, zelený
Nejdřív inkarnovaný jako sv. Pavel z Tarsu, jeden z hlavních šiřitelů a zakladatelů křesťanské církve;
poté přibližně mezi lety 290 až 372 po Kristu jako sv. Hilarion, palestinský mnich, poustevník, léčitel
z Gazy, který žil na vícero místech a konal prý divy a zázraky, které se měli odehrávat po jeho smrti
také u jeho hrobu.
Lady Nada, nanebevzatá v r. 792 p.n.l. v anglickém Kentu, šestý paprsek, rubínově červenozlatý
Inkarnovala se též jako arabská princezna, společně se svým bratrem Noelem měla být po smrti svých
rodičů převezena do Shambally; první známou inkarnací je chrámová tanečnice v Atlantidě; pak
léčitelka tamtéž a později tamtéž právnička hájící zájmy utlačovaných. Populární je její vtělení jako
Marie Magdaleny v době pozemského života Ježíše. Dále to byla sv. Klára z Assisi, souputnice sv.
Františka z Assisi; poté sestra sv. Benedikta svatá Scholastika, sv. Tereza z Ávily a Hildegarda von
Bingen.
Saint Germain, vzatý na nebesa v r. 1822, sedmý paprsek, fialový
Saint Germain je jedním z nejznámějších nanebevzatých mistrů, často se objevuje v esoterické
literatuře, také však populární beletrii. Mezi lety 1696 a 1822 měl postupně žít jako princ Leopold
Georg, sv. Germanicus, vikomt Bellamare v Benátkách, hrabě Schevening v Pise, Weldone v Lipsku,
Rákoczy v Drážďanech. Jeho první inkarnací měl být vládcem v oblasti dnešní Sahary v tzv. Zlatém
věku (70tisíc let p.n.l.); potom atlantským veleknězem v chrámu očisty; dále hebrejským prorokem
Samuelem (11. stol. p.n.l.); Josefem z Nazaretu, otčímem Ježíšovým; sv. Albanem (cca r. 300
n.l.),prvním křesťanským mučedníkem Anglie. Měl být také buďto učitelem nebo „vnitřním
inspirátorem“ řeckého filosofa Proklose (Proclus), či dokonce samotným Proklosem, novoplatonikem,
který se věnoval filosofii, astronomii, matematice atd. Následovalo vtělení Merlina, kouzelníka a
rádce krále Artuše; filosofa a přírodovědce Rogera Bacona (1211/14 – 1294); zakladatele řádu růže a
kříže Christiana Rosenkreutza (1378 – 1484); objevitele Ameriky Krištofa Kolumba (1451 – 1506);
alchymisty a chemika Paracelsa; alchymisty, filosofa a spisovatele Francise Bacona (1561 – 1626),
kterého někteří historikové považují za skutečného autora Shakespearových děl.
Uvedení Nanebevzatí Mistři jsou jen někteří z řady Mistrů, kterých vibrační, mistrovské esence vám
mohou zprostředkovat pomoc, podporu, léčení, terapii stejného charakteru a energie, jakou v sobě
mají právě jednotliví Nanebevzatí Mistři. Skrze popsané inkarnace Mistrů můžete jejich působení a
typ pomoci lépe pochopit a udělat si o nich komplexnější představu. Stačí se začíst do životů osob,
které jsou jako jejich vtělení popsáni, a váš obraz o nich bude jasnější, a tudíž výběr esence snadnější.
Víc se dozvíte v článcích o jednotlivých Nanebevzatých mistrech a jejich esencích.
Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a
andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen, judita.andele@gmail.com

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.