Srdceklíč

VÝZNAM BAREV A JEJICH PŘÍNOS PRO NÁŠ ŽIVOT

Vše v našem světě je protknuto světlem a barvami. Víte, že úplná absence slunečního světla znamená zároveň absenci barev? Nevěříte? Zkuste se ponořit do takové hloubky v moři nebo v oceánu, kam už slunce nedosvítí, a uvěříte. Tam, kde není světlo, mizí barevný svět. Tam, kde to hýří životem, to hýří rovněž barvami. Prostě, vedeme život plný barev. V některých jazycích se používá
toto slovní spojení pro označení báječného, spokojeného, šťastného, plnohodnotného života.

Barva hraje na Zemi životně důležitou roli. Někteří živočichové mění barvu, když chtějí zaútočit anebo jsou připraveni se pářit. Lidé rudnou, když se stydí anebo je pochytí velká zlost; blednou či sinají od strachu, také však od nevolnosti či závisti, jindy zas zezelenají. Modráme od zimy, od nedostatku kyslíku či srdcové nedostatečnosti. Vlasy nám bělají stářím, nedostatkem pigmentu, také však
z traumat nebo velkého šoku. Žloutneme ze žloutenky. Naše kůže tmavne při žilní insuficienci, tj. při poruchách žilní stěny. Fialové skvrny upozorňují na riziko žilní trombózy. S výčtem „barevných projevů“ různých psychických stavů a fyzických nemocí bychom mohli ještě pokračovat. Je však zřejmé, že barvy pomáhají určovat některé diagnózy na první pohled.
Barvy nám pomáhají rozeznávat některé tvary, objekty, lidi i zvířata. Podle barev víme odhadnout, kdy je obilí, víno, ovoce, zelenina zralá, a kdy shnilá nebo dokonce již toxická. Barvy nezřídka umožňují poznat, je-li živočich již dospělý, nebo ještě nikoli. Anebo zda má letní, či zimní kožich.

Změna barev v přírodě zakořenila i v našem slovníku: zlátne obilí či listí na stromech, zelená se tráva, rudne slunce, růžovějí červánky. Skrze barvu můžeme detekovat, kdy je jídlo již zkažené a kdy nemáme sahat na plotnu, protože je již rozpálená do ruda případně až do běla. Také nám signalizuje, je-li již dostatečně uvařené, upečené či usmažené, anebo stále polosyrové.
Barvy se usídlili i ve světě námi uctívaných božstev a dle barev je můžeme identifikovat. Zlatovlasá Děvana a Živa; zlatovlasá a modrooká Freya; modrooká mořská bohyně Amfitríta; růžovoprstá bohyně úsvitu Éós (Aurora); tzv. černé bohyně včetně černé Madony; bohyně v blankytných pláštích,
například Isis nebo Panna Maria apod.

Barva může ovlivnit naše myšlení, změnit naše tempo, emoce, průběh a rytmus právě vykonávané činnosti i chuť nebo nechuť se do ní vůbec pustit, naše reakce, náladu, psychické i mentální nastavení, průběh a kvalitu komunikace, a občas dokonce i chuť do života. Může rovněž dráždit nebo
zklidnit oči, zvýšit krevní tlak nebo potlačit chuť k jídlu. Při správném použití může barva dokonce ušetřit spotřebu energie.

Barvy jsou nenahraditelné jako jistá forma komunikace.
Červená znamená: ,,stop´´, „obsazeno“, „zapovězeno“, „zastav“ případně „měj se na pozoru“; zelená naopak ,,volno´´, „pohyb“, „pokračuj“.
Tyto dvě barvy nebyly pro semafory vybrány náhodně. Prostřednictvím červené, zelené a později přidané oranžové „vysílají“ jakousi univerzální a všem pochopitelnou zprávu.
U pokusu, kdy k témuž rozcitlivělému člověku vstupovala osoba v oděvu různých barev a řekla se stejnou intonací vždy pouhé: „Dobrý den!“, se ukázalo, že jak emočně rozhozený, tak docela klidný člověk vnímal tato dvě obyčejná slova dle toho, v jakém barevném provedení šatů byla vyřčena. U některých odstínů je zdravená osoba brala jako vřelá, u dalších spíš jako ironická, posměšná,
agresivní, nebo naopak milá, soucitná, sexi apod.

Další výzkum se soustředil na pocity, koncentrovanost a psychickou pohodu resp. nepohodu skupiny lidí, kteří trávili celý den v místnostech s určitou barvou. Co myslíte, jak jim bylo na sklonku dne prožitém ve zcela černém, tmavosivém, žlutém, rudém, zeleném, modrém, oranžovém, bílém, růžovém či fialovém prostoru? Nuže, různě. Ale během pokusu se měnila jejich výkonnost,
koncentrace, kvalita odvedené práce, intenzita pocitů hladu a žízně, chování, reakce na ty samé stimuly, fyzický, emoční i psychický stav a další parametry.
Koncept psychologie barev se postupně stal horkým tématem v marketingu, v umění, designu a dalších oblastech.
Barvy sehrávají velice významnou úlohu v arteterapii, což je – velice zjednodušeně řečeno – jistý druh jak diagnostiky různých zdravotních, psychických či emočních obtíží, tak cesta, jak s nimi pracovat, jak
dosáhnout abreakce, uvolnění a někdy neduhy i uzdravovat. Existuje její „větev“, která dostala po barvách jméno „kolor-terapie“. K léčení určitých neduhů se používá i barevné světlo.
Naše pocity vyvolané barvami jsou často hluboce osobní a zakořeněné v naší vlastní zkušenosti nebo též v naší kultuře. Například, zatímco bílá barva reprezentuje v mnoha západních zemích čistotu a nevinnost, v některých zemích Asie symbolizuje smutek. Zatímco vnímání barev je poněkud subjektivní, existují některé barevné efekty, které mají univerzální význam. Například barvy v červeném spektru jsou všeobecně známé jako barvy teplé. Zahrnují červenou,
oranžovou a žlutou. Vyvolávají pocity tepla a pohody, vášně a elánu, také však hněvu a nepřátelství.
Barvy v modrém spektru prosluly jako barvy studené. Patří k nim modrá, fialová a zelená. Jsou často popisovány jako uklidňující, mohou však rovněž aktivovat pocity smutku nebo lhostejnosti.
Barvy mohou mít podobné účinky jako kupříkladu éterické oleje, které často pochází z barevných květů. V každém případě spolu dokonale ladí a působí na množství lidí a jejich potíže. Zmínky o barvách naleznete i v knize, která je do dnešní doby největším bestsellerem na světě, ze žádné jiné se dosud neprodalo víc exemplářů. Tušíte správně, jde o Bibli. Mnohem víc se však o barvách dočtete ve Starém zákoně, o vonných olejích a látkách jak ve Starém, tak v Novém zákoně.
O duze, kterou téměř všichni lidé pozorují s nadšením, a která sestává ze základních barev barevného spektra, se říkává, že je smírčím poselstvím od Nejvyšší bytosti, kterou Bible začíná, protože jejím Slovem měl být stvořen svět.
Barevnými paprsky se rovněž projevuje energie nebeských bytostí zvaných Elohim. V jednotném čísle se výrazem Elohim míní sám Bůh, v množném k němu nejbližší bytosti, jeho pravá ruka (nebo spíš pravé ruce), andělé nejvyššího řádu, který není zahrnut do známých devíti andělských kůrů, protože
je dle angelologie stojí Elohim nejvýš. V rámci andělské hierarchie jsou Elohim přirazeni ke Kristu označovanému za Logos, Slovo. A nejblíže k trůnu Stvořitele, přičemž se sami účastnili stvoření světa. V Septuagintě, řeckém překladu Starého zákona datovaného do třetího nebo druhého století před
naším letopočtem, je výraz Elohim přeložen jako „anghelous“, tj. „andělé“. Stejné je to v syrské i aramejské verzi Starého zákona.
Někdy se setkáte s názorem, že významem slova Elohim je „ti, kteří přicházejí z nebe“. Tento výraz má dlouhou historii v hebrejském jazyce, kde se nejčastěji používá pro označení Boha.
Židovská encyklopedie naznačuje, že toto slovo mohlo původně znamenat „ten (ti), kdo je (jsou) předmětem úcty.“ Elohim ztělesňují božské principy v nejčistší a současně nejsilnější formě. Udržují v celém vesmíru Boží řád a prosazují skutečnou, vyšší pravdu. Harmonizují, co je v nesouladu a vyrovnávají kosmickou energii, a to i na Zemi a mezi lidmi. Největší mocí a nejsilnějším „nástrojem“ Elohimů, stejně jako u ostatních andělů, je Láska. A barevné paprsky.

Elohimové jsou ideálními průvodci lidí, zvyšují například jejich osobní vibrace právě skrze barevné paprsky a mohou tak celkově zkvalitnit jejich život i jeho jednotlivé oblasti. Uspokojují lidskou touhu po poznání, odpovídají na jejich otázky, které se netýkají banálních záležitostí. Elohim barevných
paprsků stojí po boku každého člověka zejména v dobách velkých změn, během turbulentních časů a v období významných výzev. Pod jejich vedením máme šanci víc rozvinout své poznání a vědění, dovednosti a osobní sílu, následovat a realizovat své vize. Během těžké doby plné úskalí, omezení, překážek, těžkostí, občas dokonce i dramat, působí Elohim svou barevnou mocnou energií mnohem
intenzivněji než obvykle. Podporují nás v rozvoji sebe sama, našich zatím nevužívaných schopností a talentů, otevírají nám dveře ke dříve skrytým či nedostupným znalostem. Ponoukají nás, abychom pak tyto nově získané dovednosti a znalosti využívali na podporu jiných lidí a pomáhali jim podobně,
jako Elohim poskytli pomoc nám. Neustále se snaží obnovit prastaré mírové, láskyplné a klidné soužití mezi všemi bytostmi žijícími na Zemi.
V zájmu rozpoznání a využití celého našeho potenciálu nás Elohim docela rychle dovedou zbavit starých vzorců chování, omezujících traumat, brzdících mentálních i energetických bloků. Nezřídka tak činí právě prostřednictvím barev.
Všimli jste si, že vás někdy najednou, jakoby z ničeho nic, přepadne touha nosit oblečení barev, jaké jste do té doby přímo nesnášeli anebo přinejmenším ve svém šatníku nechtěli mít? Že jste náhle dostali chuť jíst jídla určitých barev? Že se kolem vás začali vyskytovat určité barvy, které jste si předtím buďto nevšimli, anebo se ve vašem životě neobjevovali? Že jste snad dokonce začali
vymalovávat mandaly případně malovat samostatné barevné obrázky, které se vyznačují některou nosnou barvou? Že jste znenadále změnili pozadí svého mobilu, počítače, tabletu a u každého vévodí ta samá nebo podobná barva? Občas je to jakýsi telegram, zpráva, výzva od Elohim, abyste se
zaměřili na kvality a vlastnosti, které tyto barvy ztělesňují, protože jim máte teď a tady vytvořit prostor ve svém životě, pracovat na nich. Na jednotlivé barvy se zaměříme postupně, na jednu po druhé. Příště si promluvíme o barvě červené.

https://www.megami-store.cz/…/l…/podle-energie/zare-elohimu/

 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní lektorka a konzultantka projektu Lichtwesen

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.