Srdceklíč

Energie času 08 – Tvořit svůj život

Využívat energie změny k utváření vašeho života a hravým
způsobem objevovat nové – to jsou aktuální témata

Shrnutí:
 Změny a transformace
 Být aktivní
 Čištění
 Vnitřní uvědomění
 Veďte upřímné hovory
 Objevovat a rozvíjet nové věci hravým způsobem
 Být v pohybu

Podrobný popis
Změny, transformace, být aktivní
Mnoho oblastí života se mění. To jsou částečně důsledky koronové situace. Je to ale také účinkem silné transformační energie, která nyní panuje. V posledních měsících vám v „Energiích času“ opakovaně doporučuje pozastavit se,
zkontrolovat, co je ještě správné, co chce být změněno, a také opakovaně zkoumat nadcházející kroky. To je stále důležité.
V srpnu dostáváme další energetický ,,šťouch,, pro transformaci a k vybudování něčeho nového. Tato zvýšená energie také pomáhá pořádně zabrat a aktivně vytvářet změny. Protože nyní není čas čekat nebo doufat, že se něco změní samo sebou. Nyní je čas být aktivní a aktivně tvořit (podpora: Startuji).https://www.megami-store.cz/…/novy-start-ich-starte-durch-…/

Čištění
Transformační energie také podporuje vnitřní i vnější čištění. Vnější události lze použít k rozpoznání možností tvoření a ke správnému nasměrování energie. K tomu je užitečné přezkoumat události minulých týdnů, abychom poznali, co se
ještě hodí a co se už nehodí a jak by se měly v budoucnu formovat různé oblasti života. Účinky vnitřních změn a nového nasměrování jsou nyní ve vnějším prostředí stále více patrné..
Události se také dotýkají emočních zranění a traumat, která ztěžují život, omezují náš prostor pro jednání a tvoření a zatěžují dialogy. Dotýkají se také dětských traumat, které stále ještě ovlivňují život, zejména pocity nedostatku, méněcennosti a pocitů odmítnutí. Ty mohou být nyní vyčištěny a uzdraveny (podpora: Uvolňuji trauma).https://www.megami-store.cz/produkt/odstraneni-traumat/

Vnitřní uvědomění
Je důležité věnovat pozornost tomu, co se právě děje, jak se cítíte, co je v souladu a co již ne. V první řadě jde o vnitřní pochopení, o uvědomování si vašich vlastních hodnot, přání, nálad a nesouladů. Stále znovu byste se měli ptát: Co je pro mě důležité? Co pro mě již není soudržné nebo přijatelné? Jak by se měl můj život, moje práce, moje partnerství vyvíjet? Kdo mě posiluje a podporuje? (podpora: tyrkysový Elohim). https://www.megami-store.cz/…/tyrkysovy-elohim-etericky-ol…/ Ale to také znamená, opakovaně pozorně sledovat své okolí a odhalovat nesrovnalosti. Protože situace, chování a struktury, které již nejsou vhod, jsou v těchto dnech jasně patrné. Čím čistější a vědomější jsem, tím více jsem si vědom(a) toho, co je pro mě v mém životě a v mé pospolitosti důležité, tím vědoměji mohu pak tvořit a jednat. Pak už mě neovlivní to, co o tom říkají nebo si myslí ostatní.

Vést upřímné hovory
Ukazuje se, co chceme změnit. Zklamání budou vědomá. Ale také struktury a způsoby jednání, které zatěžují. Pro vztahy, které jsou pro nás opravdu důležité, bychom měli použít čistící transformační energii abychom mohli vést otevřené a upřímné hovory. A měli bychom být také otevřeni tomu, když si druzí chtějí objasnit vztah s námi. Ale pozor: konverzace mohou být emotivní, protože mohou být zasaženy na obou stranách bolestivé body . Je proto důležité, aby takové rozhovory nevznikaly impulzivně, ale aby bylo jasné, co chcete objasnit
nebo změnit, připravit je, zvolit si vhodný čas, zůstat klidný a v rozhovorech nereagovat obviňováním, frustrací nebo hněvem (podpora: Elohim tyrkysový). Nejen nesrovnalosti by se měly řešit. Pro náš vlastní vývoj a pro rozvoj situací a vztahů je nyní stejně důležité vyjádřit své uznání, čeho si vážíte na druhém, jak se jimi cítíte být podporováni. Konverzace jsou také důležité, aby se pro vás zajistila pochopení. Kdo je
otevřený se také dozví, v jakých situacích je jejich vlastní vnímání chybné, co přehlížíme nebo nechceme vidět, jaké nápady mají ostatní a jak ostatní vytváří jejich životy.

Hravostí vyvíjet a objevovat nové Transformační energie v současné době podporuje nejen pochopení, ale
podporuje také zkoušení nových věcí hravým způsobem. Objevujeme a integrujeme dovednosti a příležitosti. Radost z experimentování a nové, překvapivé nápady umožňují najít nová řešení nebo kroky. Otevřenost a zvědavost umožňují, a to i při nepříjemných zážitcích nebo událostech, neustrnout, ale rozpoznávat nabízející se příležitosti a hravě je prozkoumat (podpora: tyrkysový Elohim).

Hýbat se
V nadcházejících týdnech, kdy působí transformační energie a je požadováno aktivní jednání, se věci začnou hýbat. Je také dobré pohybovat se fyzicky: jít na procházku, jet na kole, sport, tanec, být v přírodě … To pomáhá být vnitřně v pohybu a odbourávat napětí, která vznikají z událostí a vnitřních procesů (podpora: startuji a Elohim tyrkysový).
Meditace Pozvěte fialový paprsek Elohimů https://www.megami-store.cz/…/fialovy-elohim-etericky-olej…/ a požádejte ho, aby vyčistil a vyřešil vše, co vás omezuje – emocionální zranění, traumata, představy, nápady,
přesvědčení, jistoty, vzorce chování – dokonce i to, čeho si nejste vědomi. Nechte tuto energii vědomě proudit do vašeho těla – zejména do páteře – do vašeho energetického systému a také do vašeho života. Následně požádejte,
abyste zůstali stabilní a klidní a aby byla posílena vaše intuice. Tuto meditaci můžete dělat průběžně. Kdykoli jste napjatí nebo potřebujete uvědomění.

Podpůrné LichtWesen Esence

Startuji – rozhodně a odvážně jednat https://www.megami-store.cz/…/novy-start-ich-starte-durch-…/
Rozpouštím traumata – vyjasnění akutních a minulých emocionálních zraněníhttps://www.megami-store.cz/produkt/odstraneni-traumat/
Č. 62 Elohim tyrkysová – sebevyjádření; hravost, lehkost, obratnosthttps://www.megami-store.cz/produkt/tyrkysovy-elohim-etericky-olej-10ml/

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.