Srdceklíč

Předobraz všech rytířů archanděl Michael a Zlatý Elohim ve Zlaté ulici

Věděli jste, že archanděl Michael je jakýmsi předobrazem všech rytířů? Vždyť je také nejčastěji zobrazován ve zlaté zbroji a s mečem, který byl jedním z hlavních atributů rytířů, a byli jím také za rytíře pasováni. Stejně jako tito neohrožení bojovníci na koních chrání Michael všechny své svěřence v boji proti zlobě a zlu samotnému. Zjevoval se a vedl kupříkladu Johanku z Arku, jakousi ženskou obdobu rytířů, velice odvážnou, hluboce věřící, modlící se a bojující za své přesvědčení vycházející z hloubky srdce, což je typické i pro Templáře. Ti patří, nebo spíš patřili k nejznámějšímu rytířskému řádu v dějinách lidstva, v jejich případě církevnímu rytířskému řádu. Představují podobně jako Michael ochranný štít, vždyť jejich řád vznikl právě kvůli ochraně poutníků na cestě do Svaté země. Dnes se, žel, odkaz, kvality a principy Templářů navzdory velkému zájmu o jejich tajemství takřka vytratili ze života, avšak nové generace dětí jsou nadějí, že tomu tak navěky nebude.
Na procházce po skutečných historických stopách Templářů v Praze jsem umožnila přítomným dětem (a požádaly pak i přítomné maminky a paní učitelka), aby na místech jejich působení okusili sílu esence archanděla Michaela. Templáři velice ctili svatého Jiřího, který je pozemským obrazem a pokračovatelem Michaelovým, takže tato andělská energetická esence je v kontextu Templářů, odvahy, mužské ochranitelské energie, vnitřní síly, disciplíny, důstojnosti, moudrosti a vnitřní čistoty nanejvýš příhodná. Děti reagovaly kouzelně, radostně i zvídavě a jako již u předchozích příležitostí otevřeně a bez předsudků.
Jedním z významných míst, kde se Templáři v Praze usadili, je Zlatá ulice. Čtete správně, Zlatá. Že jste o Templářích v Zlaté uličce nikdy neslyšeli? Ono se totiž jedná o jinou Zlatou ulici, tu na Starém městě Pražském. Vyniká totiž jako jediná v této části Matky měst i další zvláštností, nejenom svým jménem a Templáři: na noc se z každé strany zamyká! Podle oficiální verze získala své pojmenování po zlatnících a šperkařích, kteří zde měli své krámky na cestě k vltavským brodům. Dle pověsti však šlo o příběh lásky krásné Židovky a vodníka, také dívčiny tety, porodní báby a uhlí proměněného na zlato. Ať tak, či onak, Zlatá je skvělý název pro ulici, na níž se nalézá kostel s nejstarším zachovaným krovem v Praze vybudovaný na místě templářského sídla a původního kostela sv. Vavřince. Templáři jsou totiž už po dlouhá staletí opředeni záhadami a teoriemi o jejich dosud nenalezeném obrovském pokladu.
Děti tedy dostaly možnost prohloubit svůj zážitek z templářské procházky a naladit se na své „zlaté“ životní perspektivy a budoucí hojnost, nikoli pouze „zlata“, čili peněz. Esence Zlatého Elohima s přenádhernou vůní, která všechny v letním horku osvěžila, měla děti též podpořit v tom, aby měli vždy „zlatá ústa“ , t.j. aby jejich slova byla vždy „zlatá“, příjemná, milá, pozitivní, vnášející světlo a porozumění do jakékoli komunikace. Zlatý Elohim přináší lidem dar v podobě mnoha příležitostí žít v hojnosti, kterou život nabízí, a děti by měly být brzo vedeny k tomu, aby měly pozitivní životní očekávání. Zlatý paprsek Elohimů odstraňuje bloky, které nám mohou bránit naladit se na životní úspěch, hojnost a bohatství všeho. Zvyšuje tvořivost, což je u dětí velice užitečná forma působení esencí. Podporuje naší vlastní přirozenou autoritu, a taktéž nás vede k tomu ctít autority, u kterých je to oprávněné a na místě. Zlatý Elohim má velký léčivý potenciál, dokonce s preventivními účinky, takže je skutečně vhodný nejenom pro dospělé, nýbrž i pro naše ratolesti.
Judita Katona Peschlová, terapeutka a oficiální lektor projektu Lichtwesen

 

                  

 

             

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.