Srdceklíč

Marie a Máří Magdalena #21: esence nadpozemské lásky

Chcete se naučit s čistou a upřímnou láskou k sobě říkat „Ne“; pečovat o sebe, nejenom o ty druhé; přijímat pomoc od jiných; nenechat se zneužívat; cítit se být milován/a a přijímán/a; překonat iluzi oddělenosti a vyrovnat se s rozchodem či odchodem milované osoby; a též hlouběji meditovat? Užijte esenci nanebevzatých mistrů číslo 21!

Snad vám přijde zvláštní dávat hned v názvu pod jednu „střechu“ Marii a Máří Magdalenu (ostatně výraz Marie se považuje za označení funkce, nejenom jméno, a to funkce kněžky). Vibrace jedné i druhé Marie jsou však velice podobné a v některých aspektech dokonce stejné, ačkoli si tuto skutečnost nemusíme vůbec uvědomovat. U své terapeutické práce se svými klienty – v případě této až nebeskou láskou naplněné esence zejména s klientkami, tudíž ženami – ji používám docela často. Proč? Stejně jako Marie a Máří Magdalena, každá svým osobitým způsobem, obrací mnoho žen svou pozornost, náklonnost, lásku a péči spíš na lidi kolem sebe, nežli na sebe sama. Je pro ně často nesmírně obtížné odmítnout poskytnutí pomoci, když už samy nemají pražádnou sílu a jejich zdroje se dávno vyčerpali. Jednoduše nezvládají zastat se sebe sama, stát pevně za sebou, nenechat se emočně vydírat a využívat, neustále upozaďovat a ustrkovat na vedlejší kolej.

Pro mnohé ženy (přirozeně i pro muže) je nesnadné a náročné překonat pocit opuštěnosti, zrady, zklamání, hoře, bolesti a podobných niterných emocí po rozchodu s milovanou osobou anebo po jejím odchodu. Neboť nemusí jít vždy pouze o rozchod, týká se to též úmrtí, jak se (zdánlivě) stalo v případě jak Marie, tak Máří Magdaleny, když se od nich fyzicky vzdálil jejich nejbližší a nejmilovanější „člověk“, Ježíš.

To jsou některé z důvodů, proč klientům s obdobnými problémy může velice jemně, laskavě, docela rychle a efektivně pomoci právě esence obou Marií, energeticky nabitá jejich vnitřní sílou, která spočívá především v síle a moci lásky. Esenciální olejíček i sprej má skvělé výsledky rovněž u dětí, které jsou dočasně nebo trvaleji oddělené od svých rodičů, sourozenců, mazlíčků nebo kamarádů, což je jedna z podob pocitů oddělenosti od pramene lásky v jejich životě.

Tvůrci energetických a vibračních esencí a také olejíčků nazvali jménem obou Marií svůj produkt s číslem 21, což je v Tarotu karta Svět, čili archetyp člověka, ženy či muže, který se dovedl pozvednout nad „obyčejnost“ svého života; osvobodit se od konvencí, svazujících stereotypů, návyků, omezení, bloků, uměle vytyčených hranic; také však od malicherností, bolestí, žalů, rodové i rodinné zátěže; vykročit ze stínu, vystoupat a vstoupit do světla (ať již jakéhokoli druhu, reflektorů na scéně, spirituální říše, kariéry, lásky apod.), dosáhnout vrcholu svých snažení a splnění svých snů. A to všechno rovněž patří k spektru účinků esence, olejíčků a krystalového přívěšku Marie.

Sprej i olejíček Marie obsahuje krom jiných komponent kvalitní esenciální olej z růže, která je přiřazována jak Marii, tak Máří Magdaleně, také však k Luně, k bohyním lásky Venuši a Freye, mateřské Démétér, květinové Flóře i k Isis, egyptskému předobrazu Marie a částečně i Máří Magdaleny. Růže symbolizuje královskou moc i lásku, což jsou atributy Marií (Marie jako Královna nebes), a proto vám může tato esence za pravidelné aplikace přinést obojí. Růže zajišťovala snoubencům šťastné manželství a věrnou lásku, můžete proto olejíček Marie použít v průběhu vašeho zásnubního i svatebního obřadu. Alchymisté, pro které byla růže symbolem mystické i božské lásky, jsou považováni za první, kterým se podařilo získat čistý extrakt z květů růže. Jak vidíte, růže je úzce propojena s hlavním atributem obou Marií, s již několikrát zmiňovanou láskou ve všech jejích formách.

Plinius starší ve svém rozsáhlém díle Naturalis Historia popisuje 32 různých léčiv připravovaných z růže. Jedním z blahodárných účinků tohoto královského květu je zajištění zdravého a hlubokého spánku, stačí potřít esencí Marie zápěstí. Nebudete pouze klidně spát, ale budete se cítit jako v náručí milující matky a andělů zároveň. Rozetřete-li ráno a večer po minimálně měsíc pouhou kapku olejíčku Marie nebo stříknete-li trochu spreje na srdeční čakru, lépe pochopíte princip skutečné lásky a budete schopni milovat čistou láskou sebe i ostatní.

Další složkou esence Marie je heřmánek, „rostlinný lékař“ (má prý schopnost uzdravovat všechno býlí ve své blízkosti stejně, jako laskavá matka Marie a průvodkyně Ježíše Máří Magdalena lidi ve svém okolí), „strážná bylinka“, nebo jinak „rostlina bezpečí“. Toužíte-li po bezpečí, po pocitu laskavého zázemí a momentálně jej nemůžete dosáhnout jinou cestou či prostředky, sáhněte právě po esenci Marie anebo noste přívěšek z krystalu. Jako bylinka zasvěcená Slunci (všimněte si tu harmonii, růže zase Luně) má schopnost regenerovat, hojit a chránit, a tyto své vlastnosti vnáší též do esence Marie.

Heřmánek byl kdysi symbolem znovuzrození, to jej spojuje s příběhem (nejenom dvou) Marií a Ježíše. Dnes vás může esence Marie „znovuzrodit“, pokleknete-li pod tíhou života, smutku, nemoci, apod. Zmírní také stres a reakce na něj, například úzkost, nespavost (opět propojení s růží) a potíže s trávením.

Tento drobný kvítek a velice vzácný olejíček v esenci Marie vás naučí trpělivosti v čase nepřízně osudu a sic tiše, ale neochvějně se postavit „zašlapávání“ (tak jako mu heřmánek čelí, když je tak nesmírně často a bez povšimnutí sešlapáván našima nohama).

A nakonec, heřmánek byl v dávnějších dobách proslulým lékem na ženské potíže. Vždyť také jeho starší rodové jméno „Matricaria“ znamená „matrix“, čili „děloha“, anebo „mater“, tudíž „matka“ (v staroslověnském jazyce se děloze říkalo právě – matka). Chcete-li tedy nejenom uspíšit uzdravování svých „ženských“ zdravotních problémů, nýbrž i „léčit“ vztahy s matkou, se sebou jako matkou a ženou, se svou ženskou linií, esence Marie vám skvěle poslouží, a to i v rámci rodinných konstelací zaměřených na toto časté konstelační téma (znám to ze své vlastní bohaté praxe konstelační terapeutky).

Judita Katona Peschlová, terapeutka a oficiální lektor projektu Lichtwesen

 

 

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.