Srdceklíč

Energie času pro červenec

Zvýšená citlivost, soudržnost, poznání a objasnění … to je to, o čem je tato
„energie času“
Silná energie soudržnosti, poznatky a objasnění
Co je
 Zvýšená citlivost
 Kolísající hladina energie
 Poznání a hlubší porozumění
 Věnovat pozornost vnitřním podnětům a myšlenkám
 Výhodná soudržnost
 Boj o moc a konflikty
 Řešit bloky
 Otevřít se příležitostem
 Chovat se vědomě
•    Zvýšená citlivost
Energetické vibrace nyní zvyšují citlivost. Na jedné straně nám to umožňuje
rychleji vnímat to, co je „ve vzduchu“ nebo co je za chováním jiných lidí. Na
druhé straně lidé rychleji zrezonují a absorbují myšlenky a pocity od ostatních a
neuvědomují si, že nejsou jejich vlastní.
•    Jak s tím můžu zacházet
V současné době zkoumám techniku: je to můj pocit, nebo jsem to vzal z
vnějšku? Zvláště lidé, kteří jsou citliví a rychle rezonují absorbují pocity a
myšlenky od druhých, často bez toho, aby si to uvědomovali. To se nestane
pouze když jste spolu. Dokonce i od známých kteří jsou velmi daleko, můžete
absorbovat pocity. Pak se změní vaše vlastní nálada, aniž by pro to byl důvod. I
když byl člověk uvolněný a cítil se dobře, člověk se náhle stane neklidným, má
nepříjemný pocit nebo strach. Náhle se cítíte bezdůvodně provinile. Nebo jsme k
ostatním velkorysí a stále máme pocit, že to nestačí.
Mnozí lidé také cítí, co „visí ve vzduchu“ tedy v kolektivním poli tak, jako by to
byly jejich vlastní pocity. Najednou jsou plni strachu, paniky nebo smutku, i
když pro to v jejich vlastním životě není žádný důvod.
Důvodem je, že citliví lidé rychle zrezonují. Pocity neposílají jiní lidé, ale cítíte
myšlenky a pocity druhého ve svém vlastním těle. Je to jako dva gongy visící
vedle sebe. Pokud narazíte na jeden gong, druhý začne také vibrovat.
Podívala jsem se blíže na tyto výkyvy nálad a zjistila, že přijímám mnohem více
pocitů od druhých a pak je považuji za své vlastní, než jsem si uvědomovala.
Moje nová technika: Jakmile se moje nálada změní, mentálně zahalím
nepříjemný pocit léčivou energií a pošlu ji zpět tam, odkud pochází. Nemusíte
vědět, od koho ten pocit nebo myšlenka pochází. Léčivá energie ji může
uzdravit u příčiny. Stále znovu žasnu, jak rychle se tak mohou rozpouštět
nepříjemné pocity.
Pokud se pocit nerozpustí, pak je můj a já zjišťuji, co za tím je/nebo požádám
fialový, zelený a tyrkysový paprsek Elohimů o transformaci, uzdravení a
uvědomění si toho, co je důležité.
Doporučení: V následujících 2 týdnech pozorujte své pocity a emocionální
změny a aplikujte tuto techniku. Vzhledem k tomu, že jsem velmi citlivá – jinak
bych nemohla psát energii času – budu psát blog na téma citlivosti a rezonance a
také vysvětlovat, jak s tím zacházím a jak to používám.
•   Energetické výkyvy
Někdy jste plní tvůrčí energie, bdělí, soustředění o mnoho víc než byste čekali.
Jindy se cítíte unaveni, vyčerpaní, nedokážete se vzchopit a hodně spíte.
Nejedná se pouze o vliv počasí, ale také o kolísavé hladině energie. Důležité je
věnovat pozornost potřebám těla a dát si čas na odpočinek a nečinnost (podpora
LichtWesen Má síla). Pokud člověk při nicnedělání pozoruje své myšlenky a
podněty, mohou se dostavit překvapivá poznání a vhledy
 Poznatky a řešení
V současné době je intuice a poselství vnitřní moudrosti silnější než obvykle a je
snazší získat rady a uvědomit si vlastní touhy, naděje, averze a strachy. To také
souvisí se zvýšenou citlivostí popsanou výše.
Když v čase "nic nedělání", posezení na slunci, chůzi, pobytu v přírodě, plavání,
pozorujeme své myšlenky a vnitřní podněty – například tím, že si představujeme,
jak si prohlížíme vnitřní obrazy a myšlenky, jako když se díváme na film –
získáme vhledy, jak rozhýbat projekty, tak i obtížné, drhnoucí či stagnující
situace(podpora LichtWesen Má poznání). Je snazší vidět, co se hodí, co je za
situací nebo chováním, co dělat, když nastal čas jednat a kdy čekat. Mluvit s
ostatními vám také dává inspirativní podněty.
Vnitřní bloky a zauzlení lze rozpustit fialovým paprskem Elohimů. S CD
"objevit sebe sama" můžete radostně a přesto účinně rozpoznat skryté talenty,
touhy a vnitřní síly.Proto ji dáváme jako dárek v nabídce "Energie času"
 Společně
Společenství s podporujícími a laskavými lidmi je velmi efektivní a inspirující.
Slouží k objasnění situací a pocitů s cílem porozumět a řešit vnitřní blokády a
úspěšně realizovat projekty. Proto je jen výhodné sdílení s ostatními.
Ale i druhá strana sounáležitosti je také jasná: mocenské boje, obvinění,
konflikty se vyhrocují. Pokud to udržíme v pozornosti, umožní nám to být více
uvolněni a soustředěni, přičemž se vyhneme provokování druhých, i když je to
tak příjemné (podporující LichtWesen společenství).
 Možnosti
Energie také vede k objevování nových příležitostí a jejich uvedení do života.
Může vznikat nové. Bude možné vidět i dosud nevyužité dovednosti. Pokud se
zaměříme na vnitřní impulzy a nebudeme jednat zbrkle, nýbrž rozvážně, mnoho
věcí se může samo vyřešit nebo rozpustit.
Podpůrné LichtWesen Esence
č,. 52 Má síla (zesílit proud životní energie)
č. 51 Mé poznání (posílit vnitřní vědění)
č. 50 Mé společenství (komunikace, výměna, porozumění)

Jako další podpora řešení se hodí:
č. 61 Elohim fialový

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.