Srdceklíč

ZASAŽENI LÁSKOU: LÉČENÍ ZRANĚNÍ SRDCE A JEHO NÁSLEDKŮ

Utrpěli jste v průběhu svého života emocionální rány, kterých se doteď nedovedete zbavit?
Bolest způsobená vašemu srdci je téměř stejná jako ve chvíli, kdy byla způsobena?
Ovlivňují vaše emocionální zranění a bolavé srdce jakýmkoli způsobem váš běžný život, vztahy,
chování?
Působí emoční či jiná traumata z dřívějška na různé oblasti vašeho života i na vás samé?
Pronásledují vás tíživé vzpomínky?
Něco vás stále nutí mluvit nebo psát o své minulosti?
Téměř zoufale se snažíte vyhrabat z pasti minulosti a jejích stínů?
Netušíte, jak uzdravit svá emocionální zranění a žít šťastnější, vyrovnanější život?

Podobných otázek by zajisté bylo víc, pokud mluvíme o emocionální zátěži z minulosti, kterou si
přenášíme do přítomnosti a necháváme ji tak působit na celý náš život vezdejší. Vytěsněním,
udržováním, nedoléčením bolístek srdce bráníme sami sobě v prožívání spokojenějšího,
radostnějšího, naplněnějšího a šťastnějšího života. Každý z nás zažil kdysi nebo zažívá právě teď
zraňující okamžiky, ať již v podobě odmítnutí, zavržení, nedostatku lásky, zrady, zklamání, emočního
vydírání, zneužívání, zanedbávání, nepochopení atd.
Emoce nejsou známkou slabosti nebo „chabého rozumu“. Za emoce bychom se neměli stydět. Skrze
ně se chce dostat ke slovu něco, co jsme potlačovali, vyhýbali se tomu, pohřbili jsme to na nejhlubší
dno svého nevědomí. V takovém případě, pokud chceme žít lepším a skutečnou láskou naplněným
životem, bychom měli udělat určitou „interní práci“.
Odhalení, léčení a vyléčení zranění srdce je součástí péče o sebe. Chodíme ke kadeřníkovi či holiči, na
kosmetiku, masáž, do sauny, fitness klubu, běháme, jezdíme na kole, hrajeme basketbal, snažíme se
zhubnout. Věnujeme spoustu času a úsilí svému vnějšímu vzhledu. Kolik jej ale trávíme mnohem
důležitějšími věcmi, které se týkají našeho nitra a ano, též našeho více či méně krvácejícího srdce?
Představte si, že se pořežete. Řeznou ránu neošetříte, a ona ne a ne přestat krvácet. Hodiny, dny,
týdny, roky. Co se asi stane? Pokud z ní docela nevykrvácíte, asi budete přinejmenším anemičtí. Slabí,
bez energie, vyčerpaní, unavení, malátní, bez života. Předpokládám, že ani jednoho z vás by
nenapadlo nic s tím nedělat. Proč tedy nevěnujeme stejnou pozornost zraněním, díky kterým krvácí
naše srdce a nezřídka i pláče naše duše?
Někteří lidé jsou racionální až do té míry, že mohou mít potíže vyplakat se, vypustit ze sebe „ducha
bolesti“, rozmluvit se před přítelem případně terapeutem, apod. Takoví lidé si mohou dokonce
myslet, že pláč, smutek a projevení bolesti je hloupé a nepatřičné: „Jsem racionální osoba. Proč cítím
(nebo bych měl/a cítit) tak velkou emocionální bolest pro takovou maličkost? “ Asi jste uhodli,
v takovýchto případech se zranění a bolest zapouzdří, působí mnohem déle a uzdravení pak trvá ještě
delší dobu.
Nechápejte mě špatně. Nejde primárně a především o to, najít osobu nebo si uvědomit situaci, která
způsobila vaše zranění (pokud teda nevíte a nepamatujete si, co nebo kdo to byl). Mnozí z nás věří, že
naše štěstí ovlivňují vnější faktory a události. Ale není tomu tak. Naše utrpení ve většině případů
způsobuje naše mysl.
Do prožívání emocionální bolesti se zapojuje i naše tělo. Když se nám stane něco traumatického, naše
tělo na situaci reaguje. Například dušností, pocitem chladu v hrudi, anebo naopak horkostí uvnitř
těla, necitlivostí v končetinách, třesem, atd. Tyto tělesné projevy a pocity jsou sice nepříjemné, ale
naši emoční bolest nezpůsobují.
To, co dokáže skutečně „stvořit“ naši emoční bolest a utrpení, je, jak jsem již naznačila, naše mysl.
První příval emocí při intenzivním prožitku, šoku, traumatu, je přirozenou reakcí na předmětnou
událost. Už v této fázi je však část emocí založena na našich přesvědčeních. Emoce, které následují až
po nich jako druhé nebo třetí v pořadí, jsou už vytvářeny našimi myšlenkami. Naše mysl jednoduše
začne zcela po svém interpretovat situaci:
"Proč se mi to děje? To si nezasloužím."
"Jsou to oni, kdo způsobují moji bolest. Měly by být potrestáni. “
"Neměl/a jsem jim věřit."
"Už nikdy nebudu stejný/á."
Atd.
Naše mysl pořád dokola přehrává „spouštěcí příběh“ jako pokažená gramofonová deska. Uvězňuje
nás v naší minulosti a nedovoluje nám prožívat naplno přítomnost. Stále a znovu a znovu, jako
v začarovaném kruhu zažíváme ty stejné emoce. Pokud s tím něco neuděláme, bolest se nebude
časem zmenšovat, naopak.
Bez lpění naší mysli na bolestném zážitku nebo zážitcích, bez myšlenek, které je neustále analyzují, a
ustavičně nám předmětné situace připomínají, bychom pravděpodobně zraňující emoce dovedli
zpracovat rychleji.
Jak tedy uzdravit naše emocionální zranění, bolest a staré jizvy srdce, a tím i své myšlenky s těmito
zraněními spojenými?
Receptů, cest, řešení je mnoho, každému vyhovuje něco jiného. Od návštěvy psychoterapeuta,
léčitele, poradce; přes přenesení pozornosti od emocí a mysli k tělu; pobytu v přírodě; různých
alternativních postupů; prožití starých emocí naplno a jejich nepopíráním; přijetí toho co se stalo i
sebe sama se vším, co k nám patří, včetně probíraných emočních zranění a své domnělé viny či chyb,
které k nim vedli; až po nácvik empatického přístupu a soucitu k sobě samým.
Vycházeje ze svých vlastních dlouholetých zkušeností terapeuta a psychoterapeuta mohu říct, že
jednou z nepříjemnějších, nejefektivnějších a nejrychlejších cest, jak se vyrovnat s emočním zraněním
a bolestí srdce, je sáhnout po terapeutické esenci „Uzdravení srdce“, která je nositelem léčivých
energií na vyšší vibrační úrovni. Skvěle působí také v případech, kdy chceme vyléčit emoční zranění
dřív, než se stanou problémem, čili co nejdřív poté, co jsme se potkali s jakýmkoli spouštěčem bolesti
srdce.
Pravidelná emoční péče o sebe je velice důležitá. Pokud se o sebe emočně nepostaráte, když už čelíte
„bouři“, vaše potíže budou postupně narůstat. Terapeutická esence „Uzdravení srdce“ vám pomůže
„vyčistit“ emoce a zranění, které se časem nahromadili.
S její pomocí se dovedete s bolestnými emocemi vypořádat, ať už jsou prastaré, a stihla se z nich
v průběhu měsíců či let vytvořit emoční jizva, anebo se objevili poprvé hned po jakékoli traumatické
události.
Podpora terapeutické esence „Uzdravení srdce“ vám umožní přestat si přehrávat minulost, přenášet
ji z minulých do současných vztahů a osvobodit se od ničivých vzorců vzniklých vláčením emoční staré
zátěže.
Zpracuje a eliminuje sklony přenášet pocity, přehnaná a nerealistická očekávání a přesvědčení
z dětství, z mládí nebo z dřívějších vztahů na osoby ve vašem přítomném každodenním životě, ať už
jsou vašimi důvěrnými partnery, přáteli nebo známými. U jejího užívání bude pro vás jednodušší
identifikovat svá nadbytečná „emoční zavazadla“ a podniknout kroky k jejich „vybalení“ a vrácení
tam, kam patří.
Abychom si to ještě jednou zopakovali: budete sami schopni určit a uzdravit emocionální zranění,
která si sebou přinášíte z minulosti, abyste už neměli potíže v stávajících nebo nově vznikajících
vztazích, a rovněž ve vztahu k sobě samým; abyste dokázali být každý moment svého budoucího
života naplno v přítomném okamžiku a kultivovat autentickou intimitu ve svých vztazích.
Pochopíte rovněž, jak se vaše zranění z dětství projevují v současných vztazích s dospělými lidmi a
rodiči, a možná i ve vztahu k vašim vlastním dětem.
Jasněji též rozpoznáte, jak silná přitažlivosti nebo naopak silná averze k určitým lidem zrcadlí vaše
vlastní potíže, zranění a nevyřešené problémy z minulosti.
Budete se cítit svobodnější, lehčí, uvolněnější, šťastnější, milovanější a bezpodmínečně milující a
přijímající. Vaše vztahy již nebudou vznikat z pocitu prázdnoty, samoty, opuštěnosti, touhy nahradit
něco, čeho se vám nedostávalo, nýbrž ze skutečné, čisté a upřímné lásky. Beze strachu a
zidealizovaných očekávání budete navazovat vztahy, vstupovat do kontaktů s jinými lidmi. Už vás
nebudou zraňovat občasná odmítnutí, která jsou prostě součástí života a – nejsou žádnou tragédií.
Porozumíte tomu, co se skutečně stalo, proč se to stalo a dovedete odpustit sobě i jiným.
Změní se i váš celkový pohled na svět a život, vaše srdce se naplní laskavostí, pochopením, tolerancí,
soucitem, tou pravou, čistou, nic neočekávající, bezpodmínečnou láskou.
Takže, kdybych parafrázovala Bibli, „Choďte a milujte se!“, s esencí „Léčení srdce“ vám to půjde líp!
Judita Katona Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných
konstelací, terapeutka a oficiální lektor projektu Lichtwesen

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.