Srdceklíč

TAJEMNÁ A LÉČIVÁ SÍLA PRAMENŮ A STUDÁNEK

Kouzelná, skutečně léčivá voda byla na naší planetě nalezena jen na různých místech. V našem případě nemluvíme o klasických lázních, která vznikla díky vývěrům vody s různorodým minerálním složením, nýbrž o studánkách a pramenech považovaných za vskutku zázračné a posvátné.
Tyto uzdravující vodní zdroje byly objeveny například ve Velké Británii, na Ukrajině, ve Francii, v Mexiku, také však u nás. Velké množství lidí z celého světa čeká ve frontě každý den na těchto místech, aby se dostali ke zdroji „magické léčivé vody“, nabralo si z ní a dočkalo se hojivého zázračného efektu.
Posvátné studny se v různých podobách vyskytují napříč širokou škálou kultur, náboženství, etnik a historických období. Obvykle se předpokládá, že uctívání pramenů a studánek je univerzálním lidským instinktem. Odedávna jsou lidé přesvědčeni, že posvátné vodní zdroje, které se často stali kultovními místy, oplývají specifickou sílou a jedinečnou mocí. Některé z nich jsou klasifikovány jako léčivé prameny, jiné mají zase přinést prosperitu, štěstí, lásku, hojnost. Studánky jsou jedním z nejstarších náboženských symbolů a kdysi byly uctívány i našimi předky. Lidé kdysi brali zázračné zdroje vody velmi vážně a urazili někdy velké vzdálenosti, aby se dostali k té nejvhodnější studnici zázračné vody, která by vyléčila jejich nemoci anebo způsobila v jejich životě zásadní změnu. Čekali tedy v podstatě na jistý druh zázraku, kterého spouštěčem měla být právě voda z konkrétního zázračného pramene. Ve středověku toužili mnozí najít studnici mládí, pramen věčného života apod.
Někteří vědci se domnívají, že tisíce jedinců vyléčených u pramenů považovaných za zázračné, trpělo původně určitým druhem psychosomatického případně psychického onemocnění, a proto mohla jejich nemoc být „vyléčena“ pouhou vírou v sílu vodního zdroje. Dalším „vědeckým“ vysvětlením je účinek zvaný placebo, kdy se stav pacienta zlepší přesvědčením, že je mu podáváno něco vysoce léčivého až zázračného. Kolik věcí však věda nejdřív nedokázala potvrdit svými výzkumy, později však přišla se závěrem, že přece jenom je zkoumaný jev průkazný? Takže, pokud se u zázračných studánek tisíce let léčilo a vyléčilo množství lidí, je dost pravděpodobné, že navzdory svému „neléčivému“ složení mají – léčivou moc a vlastnosti.
Mnoho z nás zná Chalice Well v Glastonbury v Anglii, tzv. Zahradu Grálu. Legenda říká, že dva prameny, jeden známý jako „Červený“, se ženskou energií, a „Bílý“ s energií mužskou, byly posvátné již za Keltů a byly využívány keltskými druidy na rituální i léčivé účely a současně vytvářeli jakýsi most mezi dolním a horním šamanským světem.
V další pověsti Jozef z Arimatie ponořil do jednoho z glastonburských pramenů kalich, do něhož nakapala Ježíšova krev během jeho ukřižování, a ta zbarvila studánku načerveno. Podle mýtů by mělo jít o Svatý grál.
Voda v zahradách Chalice Well teče skrz jakýsi bazének, který tvoří dva identicky se protínající kruhy, tzv. vesicu piscis. Je to jeden z tvarů známých v posvátné geometrii, například jako základní prvek tzv. květu života. Vesica piscis je považovaná za posvátný křesťanský symbol ryby. Vždyť také slovo „piscis“ znamená v překladu z latiny – ryba.
Červený pramen Chalice Well má skutečně načervenalou barvu a má výraznou železitou chuť, právě vysoký obsah železa způsobuje jeho typické zbarvení. Železo má symbolizovat železné hřeby použité u ukřižování Ježíše, zatímco červená barva představuje jeho krev. Informace o účincích obou pramenů tvrdí, že červený pramen působí léčivě na fyzické zdraví a bílý pramen propůjčuje lidem větší duchovní kvalitu.
Voda z pramene v Lourdes v jižní Francii poblíž španělských hranic, jednom z nevýznamnějších a nejvíc navštěvovaných poutních míst světa, je považována za neliturgickou svatou vodu. Pramen objevila Sv. Bernadette Soubirousová, lépe řečeno dle pokynů Panny Marie sama vytvořila, protože měla nejdřív vyhloubit holýma rukama jamku v zemi, z níž pak začala vyvěrat léčivá voda posvěcená Boží Matkou. Stalo se tak u jeskyně Grotte de Massabiell 25. února 1858. Už 24. dubna 1858 byla vybudována nádrž na zachycení zázračné vody. Později byla pod bazilikou postavena mnohem větší nádrž o objemu 450 000 litrů, která nyní napájí mnoho malých pramenů i fontán. Poutníci se řídí dávnými pokyny Panny Marie Lurdské, „pít pramenitou vodu a mýt se v ní“. První uzdravenou osobou v Lourdech byla Catherine Latapie. K jejímu zázračnému vyléčení došlo 1. března 1858. Od té doby došlo k obrovskému počtu uzdravení, církví bylo však přiznáno pouze 70.
Ve výčtu pramenů považovaných za zázračné bychom velice dlouho mohli pokračovat. Naše vlast není výjimkou, a její hlavní město Praha taktéž. Jejich celkový výčet by byl docela dlouhý, mohu zmínit Lysolajskou studánku, několik Petřínských studánek, např. studánka Panny Marie, Pod Babou, Mariánský pramen ve Velké Chuchli, Karlovu studánku v Řeporyjích, pramen Stromovka s velice podobným složením jako Červený pramen v Glastonbury, Světlušku u letohrádku Hvězda, Svatovojtěšský pramen (Libeňkua) a množství dalších, nevyjímaje již téměř mýtickou Svatovojtěšskou studánku v areálu Břevnovského kláštera.
Nad mnoha zázračnými studánkami jak u nás, tak ve světě, se nalézají svatyně Panny Marie, což však může souviset s předchozími pohanskými bohyněmi, které byly nezřídka uctívány právě u pramenů a zřídel. To byl i případ Černé Matky Boží v Celetné ulici, kde kdysi dávno vyvěral pramen, ale již drahnou dobu po něm není ani stopy.
Ačkoli se léčivé složení vodních zdrojů považovaných za zázračné vědecky někdy vůbec nepotvrdilo, jejich moc a zázračná síla spočívá s největší pravděpodobností v jejich energii, čili frekvencích.
Frekvence vibrují nejenom všude kolem nás, nýbrž i v nás samých. Abychom byli zdraví, musíme vibrovat na jisté frekvenční úrovni, kterou je možné vyrovnávat něčím, co má vyšší vibrace nežli my, potažmo my sami ve stavu, který nemůžeme nazvat zdravím, naopak.
Podle vědeckých měření, tudíž nikoli dle nějakých nevědeckých postupů:
 má zdravé lidské tělo frekvenci 62-70 MHz
 lidské buňky se mohou začít měnit (mutovat), když jejich frekvence klesne pod 62 MHz
 58 MHz je frekvence vašeho těla, když jste nachlazeni nebo máte chřipku
 pokud se ve vašem těle usadila candida, vibrujete na frekvenci 55 MHz
 52 MHz je frekvence těla napadeného virem Epstein-Barr
 42 MHz má tělo v počáteční fázi rakoviny
 na začátku procesu umírání má tělo frekvenci 20 MHz
Pro další ilustraci, tzv. mrtvá jídla, například hamburger či pečené kuře z fast foodu, kmitají na frekvenci pouhých 3 až 5 MHz. Naopak syrové mandle na 50 MHz; živé zelené rostliny, třeba brokolice a zelený oves (nikoli v prášku) 70 MHz.
Živé zelené rostliny, byliny, květy, stromy vstřebávají sílu slunečního světla, které se jako určitá forma životní síly udržuje v molekulách a zvyšuje jejich vibrace.
Silová místa, k nimž patří rovněž některé zázračné studánky, mívají frekvenci od 85 MHz výš, někdy až po stovky MHz. Existuje však něco, co má ještě vyšší vibrace, než některá vysoce energetická místa a ve spojení s vibracemi léčivých zázračných studánek doslova neuvěřitelnou moc a sílu, zejména léčivou. Jde o esenciální oleje, které vibrují na frekvenci až 320 MHz, což je téměř 5x tolik, kolik má zdravý člověk. Olejíčky a esence s obsahem olejíčků zvyšují vibrace a rychlost našich buněk. Růžový olej má snad nejvyšší vibrace, již zmíněnými 320 MHz, levandulový 118 MHz, santalový 96 MHz.
Propojíme-li frekvence zázračných studánek s frekvencemi esenciálních olejů a z nich připravených esencí, získáme nesmírně účinný prostředek na zvýšení našich vlastních vibrací, a jak jste jistě pochopili, vyšší vibrace znamenají vyšší zdraví.
Když jsou navíc tyto esence speciální cestou energetizovány, naše frekvence se pozvednou na takovou úroveň vibrací, že se nás máloco může dotknout takovým způsobem, který by ohrozil naše zdraví, pohodu a klid. Takovouto službu nám udělá třeba Křišťálový Elohim, kterého hlavními složkami jsou esenciální oleje z mandarinky, citronu a skořice. Má schopnost rovněž vyrovnat jemněhmotné a hruběhmotné vibrace jak kolem nás, tak v nás samých. Zvýšit sílu, a tím pádem i osobní vibrace, vám pomůže také Červený Elohim, obsahující čistý esenciální olej z pačuli a vetiveru, který vás okouzlí svou vůní. Stabilizaci ve všech směrem, tedy i vašich vibrací, vám zaručí Zelený Elohim, nádherně vonící po balzámu Gurjun, který propojuje a harmonizuje vůně parfémů stejně, jako dovede harmonizovat vaše frekvence.
Elohimové
https://www.megami-store.cz/kategorie-produktu/lichtwesen/podle-energie/zare-elohimu/
Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní terapeut projektu Licht

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.