Srdceklíč

Prozkoumat nové možnosti, nahlédnout přímo (Energie času 4/2020)

Získat impulsy pro kroky a projekty, překonávat překážky, podívat se
za oponu – současná energie nás v tom podporuje.

Shrnutí:

Změněná energie od Velikonoc                                                     
 Impuls k další m krokům a projektům
 Překonávat překážky
 Překračovat své hranice
 Nahlédnout za oponu
 Dělit se o své náhledy a názory s ostatních
 Být bdělí

 

Podrobný popis
Motiv pro další kroky a projekty
O Velikonocích se změnila energie. Zatímco v kolektivním poli dříve dominoval
klid, strnulost a strach, nyní se uvolňuje napětí ale vzniká nervózní atmosféra.
Jak ve společnosti, tak ve osobním životě je možná změna. Nová energie přináší
nové příležitosti. Proto má smysl znovu přezkoumat své cíle, představy, plány a
následné kroky (podpora:LichtWesen Esence č. 51 Moje poznání). Prožitky a
diskuse rovněž podněcují k novému nasměrování.
Každý, kdo se zabývá možným budoucím vývojem, změnou myšlení a z toho
vycházejícími následnými změnami, může pak mít jasno pro své další kroky.
Následující otázky jsou k tomu nápomocné:
 Co je pro mě důležité? Jaké priority si chci nastavit?
 Co chci ve svém životě zachovat a dále rozvíjet?
 V kterých oblastech chci / musím něco změnit a hledat nové možnosti?
 Jsem připraven(a) podniknout nové kroky?
Překonávat překážky, překračovat své hranice
Pro nadcházející změny jsou důležitá rozhodnutí, jasný postoj, vůle a vytrvalost.
K vývoji a poznání dochází postupně krok za krokem. Stejně jako v minulých
týdnech je proto důležité i nadále se opakovaně pozastavit, zorientovat se,
přehodnotit své plány a převzít odpovědnost za svá rozhodnutí, své činy a
úspěch.

Vnitřní a vnější překážky se stávají vědomými a lze je překonat. Rovněž
omezující představy, které jsme dříve přijali nebo o kterých jsme nevěděli, je
možné rozpoznat a rozpustit. Objevují se nové nápady, myšlenky, možnosti a
kreativní řešení, stejně jako i dosud nevyužitý potenciál.
Je užitečné si mentálně přehrát neobvyklé nebo bláznivé nápady a
experimentovat s novými způsoby a možnostmi. Jsme poňoukáni, abychom
podnikli rozhodné kroky a dokonce dosáhli průlomu (podpora: č. 14 Victory).
Činy a akce by neměly být prováděny zbrkle, ale až po důkladném uvážení.
Nahlédnout za oponu, dělit se o své náhledy a názory s ostatními
Abychom dosáhli uvědomění, je důležité udělat si čas a znovu, se podrobně
podívat a prozkoumat své vlastní představy, očekávání, obavy a vnitřní
struktury, podle kterých jste se dříve rozhodovali a jednali. Je také vhodné
ohlédnout se za dosavadní cestou s jejím vývojem, bloky a omezeními. Také by
měly být přezkoumány naše vlastní motivy – i motivy našich protějšků (podpora
č. 51 Moje poznatky).
Ti, kteří si vyměňují své představy, plány a kroky s jinými lidmi – s podobně
smýšlejícími lidmi, ale také s lidmi, kteří mají zcela odlišné názory – získávají
inspirativní nápady a nové perspektivy.
Být bdělí
V současné době existuje zvýšené riziko nehod, zejména když jste v pohybu
nebo v akci a utíkají nám myšlenky. Z tohoto důvodu je vhodné zvýšit pozornost
(podpora Bdělost a ochrana).
Meditace Představ si, jak stoupáte na horu. S každým krokem nahoru opouštíš
svůj každodenní život, jeho spletitosti, problémy, zatěže, čím dál více necháváš
za sebou. Až přijdeš na vrchol, můžeš nahlédnout na svou situaci nebo na svět z
vyšší perspektivy. Získáš odstup a přehled. A můžeš se spojit s energií „nebe“, z
vyšších úrovní vědomí, ze spojení se svou duší, získat ujasnění a poznání a dobít
životní energii.
Naplněn(a) uvědoměním a soustředěním sestoupíš z hory a vrátíš se zpět do
světa.
Podpůrné LichtWesen Esence
Č. 51 Moje poznání – pochopení situací a lidí s intuicí a rozumem
Č. 14 Victory – osvobodit se od svazujících struktur a odvážně podniknout
další krok
Bdělost a ochrana – být bdělí a pozorní

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.