Srdceklíč

NANEBVZATÁ MISTRYNĚ KWAN JIN: ROZPUŠTĚNÍ STRACHU A ZDRAVÍ

Quan Yin je jedním z hlavních božstev v buddhismu a navíc také jedním z nejpopulárnějších božstev,
kterých energie se používá ve feng shui. Quan Yin, bohyně milosrdenství a soucitu, je dodnes
uctívaným božstvem v Číně, v Japonsku, Koreji, Malajsii a mezi mnoha následovníky buddhismu po
celém světě.
Quan Jin pomáhá lidem, kteří zažívají strach a pomáhá jim nejen se jej zbavit, nýbrž i vyřešit potíže a
starosti, které v nich obavy vyvolali. Ať už je to zdraví, existenční problémy, kariéra, rodina nebo
vztahy, žádný problém není příliš velký na to, abyste se s ním na ni obrátili. Chrání také před tzv.
deseti velkými obavami. Eliminuje strach z budoucnosti, co bude zítra, co život sebou přinese.
Ve východní mytologii byste narazili na příběh, ve kterém duha porodila Kwan Yin na nebi v lidské
podobě. Její jméno prý znamená „pozorovatelka zvuků“, což znamená, že slyší všechny nářky a
modlitby světa.
Podle staré legendy, když dosáhla Quan Jin osvícení a chystala se projít branou do nebe, uslyšela
nářky lidí na Zemi a rozhodla se vrátit, aby pomohla lidem najít správnou cestu. Stala se tak ženskou
Bodhisattvou milosrdenství, osvícenou bytostí, a dokonce i ženským Avalókitéšvarou, ztělesněním
soucítění. Jako bódhisattva s tisíci rukama je ztělesněním ochoty pomoci. Ani čas ani prostor nemá
pro ni hranice.
Tato velice půvabná a jemná bohyně bývá zobrazována podle různých způsobů, jak se její laskavá
energie projevuje nebo působí. Někdy drží v ruce perly osvícení, jindy svazek stonků rýže, občas
nalévá nektar moudrosti a soucitu z posvátné nádoby anebo medituje a rukama naznačuje pózy
posvátných muder. Objevuje se také zobrazena s dětma v náručí či vedle sebe, případně jak nabízí
jídlo. Quan Jin jako velká ochránkyně a dobrodinka naslouchá prosbám lidí, zejména těch v nouzi.
Chrání rovněž před ubližováním a násilím. Vyzařuje z ní mateřský soucit a bezpodmínečná láska.
Témata Kwan Yin jsou děti, laskavost, magie, zdraví a plodnost. Jejími symboly jsou lotos, černý čaj,
rýže a duha. Kwan Yin je nejoblíbenější ze všech postav východní božstev. Její posvátnou povinností
je zbavovat lidstvo utrpení a povzbuzovat je na cestě osvícení.
Pokud jde o feng shui, nezřídka se její sochy nebo zobrazení používají tam, kde je zapotřebí vyvářet
nebo udržet léčivou, hojivou energii. V takovém případě je vždy oděna v bílém. Jako prvek feng shui
dovede neutralizovat negativní energie a naopak posílit energii ochrannou.
Esence Quan Jin podobně jako sama Bohyně uzdravuje tím, že rozpouští strachy, a také jiné blokující
pocity, které se následně odblokují, zpracují a vyléčí. Otevírá přístup k vlastním emocím, pomáhá je
vyjádřit a prožít. Vede rovněž ke zpracování smutku. Podporuje využívání vlastních sil, nadání a vloh.
Učí, kdy jednat a kdy nikoli, případně být jenom pozorovatelem a nechat věci se dít. Když však
nadejde čas k činu, tak jej může pousnout vpřed. Vede ke schopnosti bez reptání, s klidem a rozvahou
přijímat změny. Dodává odvahu pustit se do nových věcí, ba i dokonce i do absolutního neznáma a do
dobrodružství. Probouzí zvědavost a chuť do života. Odnaučí nejenom sami sobe říkat „musím“, ale
dělat to, co je skutečně zapotřebí a k prospěchu všem zúčastněným.
Judita Peschlová, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka,
certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.