Srdceklíč

Korona virus, co mohu energeticky dělat?

V posledních několika týdnech jsme byli opakovaně tázáni, jak LichtWesen vidí
téma Korona viru. Proto zde Petra Schneiderová sestavila souhrn energetických
aspektů a technik.
V době krize nebo v oblasti zdraví je důležité stabilizovat energetický systém
těla. Toho je dosaženo na jedné straně zdravým jídlem a cvičením, na druhé
straně analýzou spouštěcích faktorů úzkosti, které mohou navíc oslabit
energetický systém. Stabilizace může být také dosaženo pomocí lehkých esencí
energetických sprejů, jako je „Útes v příboji“ a „Moje síla“: Pomáhají zajistit,
aby energie mohla volně proudit. díky tomu zůstaneme stabilní, v uvolněném
vědomí a síle.
Dva klíčové aspekty lepšího řešení koronové krize
1. Nenechte se nakazit panikou a strašením: Strach je jako nakažlivý virus –
zejména pro lidi, kteří snadno rezonují nebo jsou přecitlivělí
2. Stabilizujte energetický systém těla: strach „žere“ energii a celkově oslabuje,
takže trpí stabilita a imunitní systém.
Tip 1: Chraňte se před „virem strachu“
Strach destabilizuje a brzdí tok energie. To má vliv na odolnost těla a na
energetický systém. Člověk se ptá, co má větší dopad, korona virus nebo strach.
Obavy se tedy vztahují nejen na riziko infekce a strach ze smrti, ale také na
variantu, že vinou viru se poškodí ekonomika, zisky v podnikání a akciový trh.
Každý den se objevují nové děsivé zprávy. To vytváří koncentrované
energetické pole strachu, se kterým rezonují citliví a přecitlivělí lidé. Ale nejen
oni. Také méně citliví lidé jsou ovlivnění záplavami zpráv. Také proto, že to
ovlivňuje naše vlastní tělo a náš vlastní život. Při každém kašli nebo chřipce –
která se v současně objevuje nezávisle na korona viru – se ptáme, zda jsme
infikováni.
Jak mohu zabránit tomu, aby mě strach infikoval?
Je důležité energeticky vyčistit vlastní energetické pole a stabilizovat se. To
podporuje sprej LichtWesen „Útes v příboji“. Energický impuls se postará, aby
jsme zůstali pevnou skálou, i když se kolem nás burácí vlny. I když se již
nacházíme ve spirále strachu, „Útes v příboji“ nám pomůže znovu se soustředit
na vnitřní mír a čistou mysl. Je pak snazší se oddělit.
Tip 2: Být zónou klidu: Představte si útes v příboji.
Představte si, že jste útes stojící v příboji a použijte tento obrázek také k
meditaci: vlny řvou, ale útes zůstává klidný a stabilní. Jste omýváni, ale nic vás
neporazí. Zůstaňte v tomto obraze, a prociťte to. Může se stát, že nejste útesem,
ale „zmítáte se v zuřících vlnách“, a jste proto nestabilní. Proto zaměřte svou
pozornost na skálu, pociťte její pevnou stabilitu; prociťte, že stojí v příboji po
tisíciletí a drží. Znovu a znovu. Energetický sprej „Útes v příboji“ může vždy
dát rozhodující impuls k tomu , že zůstanete stabilní a nenecháte se strhnout –
například „virem strachu“.
Tip 3: Kolektivní pole – věnujte pozornost svým myšlenkám a pocitům. Když
mnoho lidí přemýšlí nebo dělá totéž, vytvoří se kolektivní pole. Tato pole
ovlivňují zejména citlivé a přecitlivělé lidi. Možná jste si toho v posledních
několika dnech všimli sami: lidé mají tendenci ze strachu hromadit zásoby.
Konzervy, mouka, těstoviny, dokonce i toaletní papír se často vyprodávají. Když
vstoupíte do obchodu, je snadné spadnout do kolektivního pole „křečkování“ a
mít pocit nebo myšlenku, že si rozhodně musíte nakoupit zásoby. Kupujete více,
než potřebujete, a dokonce i zboží, které nepotřebujete a nikdy je nekupujete. Je
užitečné pozorovat se a zaznamenávat změny nálady, „panických myšlenek“
nebo nutkavých pocitů a jednání. Uvědomte si, že toto je účinek tohoto
kolektivního pole. To obvykle stačí. Pokud se chcete úmyslně oddělit od
kolektivního pole, můžete to udělat pomocí obrázků. V případě „pole
křečkování“ si představuji, že stojím ve skupině lidí, kteří téměř panicky plní
své nákupní vozíky. Poté si představuji skupinu lidí, kteří nakupují uvolněně a
uváženě, bez spěchu, bez paniky a s vědomím „Je tu toho dost a dostanu vše, co
potřebuji“. Poté se k této skupině myšlenkově postavím stejným způsobem, jako
když kupříkladu vystoupím z vlaku na vlakovém nádraží a nastoupím na
další.Taková pole, jako je „pole hromadění a křečkování“, bohužel mají
přitažlivost. Stává se proto, že se rychle dostanete zpět do tohoto „nákupního
pole hromadění“, někdy už po několika minutách. Při nakupování byste se tedy
měli pozorovat a v případě potřeby „přestoupit“.I zde je podporou LichtWesen
sprej „Útes v příboji“. Například si ji můžete při nakupování nastříkat do dlaně.
Tip 4: Rozpoznávejte a transformujte své vlastní spouštěče strachu.
Pokud je obtížné odpoutat se z pole strachu, pomáhá se ptát: Co se mě vnitřně
dotýká? Je to strach z toho, že onemocním? Je to strach z toho, že onemocní
někdo z mých blízkých? Je to strach z ekonomického dopadu?Jsou mi
připomínány epidemie z minulosti?
Když jsem poznal, co se mně vnitřně dotklo, mohu nechat do těchto
rezonančních oblastí proudit prozařující a transformační energie, aby se
rozpustily až do základu (např. Fialový paprsek Elohimů nebo sprej Dvanáct
svatých nocí). Tuto transformační sílu mohu také použít, když si nejsem jistý,
čeho se to týká – a také objasnit více, než jsem si uvědomuji.
Tip 5: Stabilizujte energetický systém těla.
Kromě dostatečného pohybu a zdravé výživy je také důležité získat dostatek
stabilizační energie. Uzemnění a síla země jsou důležité pro fungující imunitní
systém. Esence LichtWesen „Má síla“ podporuje energetický systém, který
absorbuje více energie. V ní působí vícero energií červeného paprsku, což
zvyšuje vitalitu a stabilitu. Krystal stability také pomáhá zůstat stabilní.
Tato doporučení se vztahují nejen na korona virus, ale na všechny situace, kdy
„strach je ve vzduchu“ a systém tělesné energie potřebuje více stability.

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.