Srdceklíč

Kombinování esencí Lichtwesen s jinými esencemi

Poměrně často se mě mí klienti ptají, zda mohou užívat produkty Lichtwesen společně s jinými typy esencí, kupříkladu s Bachovymi, Květovými, Australskými květovými esencemi, Aurasomou, éterickými oleji atd.

Odpověď je jednoznačná: ANO! Vůbec nic tomu nebrání, andělské esence naopak zesilují účinek jakýchkoli jiných esencí, výtažků, olejíčků!

Proč? Důvodů širokých možností kombinace různých esencí je víc, jedním z nejdůležitějších je vibrační úroveň produktů Lichtwesen. Na rozdíl od většiny ostatních jsou totiž za velice speciálních a specifických podmínek energetizovány vysoce frekvenčními energiemi andělů a jiných nebeských bytostí, které podporují harmonii, vyváženost, kooperaci, vyvážené plynutí, splynutí, doplňování a působení různých pozitivních vibrací, vzájemnou úctu, lásku, sounáležitost, podporu, pomoc apod. Z tohoto hlediska nic nestojí v cestě aplikaci jiných esencí společně s esencemi Lichtwesen, v překladu Bytostí světla. Bytosti světla nikdy neodmítnou léčit, plnit přání, vést nás cestou, která směřuje tam, kam máme jít, sdělovat nám tajemství, k nimž máme mít v předmětném čase přístup, pomáhat, podporovat, poskytovat útěchu, dodávat odvahu a sílu v kooperaci s energiemi z jiných „zdrojů“ i bytostmi, které je zastupují. Konec konců, energie je v celém vesmíru pouze jedna, akorát se někdy projevuje v jiné podobě resp. intenzitě.

Pokud zůstaneme pouze na naší matičce Zemi a nezaměříme se hned na Bytosti Světla, které jsou samozřejmě „nadpozemské“, tak i v našem pozemském světě jsou všechny rostliny, včetně květů a stromů, zvířata, skály, kameny, vyvřeliny, sopečné sklo i drahokamy, hory, řeky, prameny, hvozdy, přirozená i člověkem vytvořená nebo znovuprobuzená energetická místa a energetické linie nositeli vibračních informací, které s námi rády sdílejí. Přirozeně, jsme-li otevření takovémuto způsobu dělení se o to, co je přístupno každému, pouze o tom často nemáme povědomí anebo na to nejsme dostatečně připravení.

Každý, kdo se zabývá otázkou, jak tyto energie zprostředkovat ostatním tak, aby se na ně dovedli co nejjednodušeji naladit, má bezprostřední a rychlý přístup k vibracím všeho, co jej obklopuje v lokalitě, v níž se narodil, případně, v níž žije. Neboť tam, kde jsme se narodili, ano, právě tam, jsme byli „povoláni“. Občas se může stát, že jsme dlouhodobě povoláni v průběhu života na jiné místo, a tím pádem je nám umožněn kontakt s energií tohoto místa a všeho, co se v něm nachází. Tak mohl být vyvinut velký počet esencí, ze kterých nemůžeme ani jedny označit za lepší nebo horší nežli ty další, neboť vznikají jinde, v naladění na jiné, „místní“ frekvence a též v naladění někoho jiného na ty samé vibrace.

Máme tady však jeden nezanedbatelný aspekt: esence Bytostí světla nejsou vázány na žádné místo na planetě Zemi, nýbrž na energii tzv. nebeských bytostí, nebo rovnou na energii „Světla“. Tato energie dokáže dát esencím jiných systémů vytvářených z květů, stromů, kamenů, apod. vyšší rozměr a zesílit tak mnohonásobně jejich účinek.

Jedinou věcí, které bychom měli věnovat pozornost, je vytvoření harmonické kombinace. Budeme-li současně aplikovat různé druhy energií z různých míst Země, měli bychom tak činit, aniž bychom vytvořili „energetický chaos“. Navíc bychom měli zvážit, zda kupříkladu brát sebou na Island, Sibiř a další velice chladná místa květinové esence z teplejších oblastí. Nejenomže nemusí v docela odlišných podmínkách vůbec fungovat, nýbrž můžete dosáhnout buďto zmíněný „energetický chaos“, anebo úplně jiný efekt, jaký můžete očekávat v případě, že předmětnou esenci užíváte v končinách s obdobným podnebím, v jakých tyto květy vyrostli. A rovněž vás mohou spíš oslabit než posílit…

K esencím, s nimiž můžete klidně dohromady užívat esence Bytostí světla a „povýšit“ tak jejich účinek na přímo nebeský, kupříkladu patří:

Bachovy květové esence, které jsou zhotovené z planě rostoucích rostlin a stromů, o nichž jsme již řekli, že mají stejně jako cokoli jiného své vlastní vibrace a energetické frekvence. Je to relativně jednoduchý systém, který nastoluje podobně jako esence Bytostí světla harmonii, především v oblasti lidských emocí a celkově života. Jak vidíte, jejich účinek je podobný esencím Bytostí světla, nikoli však stejný. Přece jenom andělé, nanebevzatí mistři, či bytosti Elohim působí energiemi vyšších frekvencí, než cokoli na Zemi. Někdy je to dokonce mnohem vhodnější a účinnější kombinace, jako kupříkladu Bachovy květové esence s jinými květovými potažmo rostlinnými esencemi. Jak jsem již zmínila, dvě, anebo i tři rostlinné esence si mohou „sednou“ míň, jako vibrace andělů a rostlin, případně éterických bytostí coby strážců a „pečovatelů“ rostlinné říše, například víl, elfů atd. Jemné vibrace květů, keřů a stromů skvěle „spolupracují“ v zájmu a pro dobro člověka se stejně jemnými, leč mocnými vibracemi „z nebe“, tedy rovněž andělských produktů Lichtwesen.

Totéž platí pro havajské květové esence, které účinkují obdobným způsobem jako ty Bachovy, nikoli pouze, ale zejména skrze psychiku. Řeší duševní a duchovní témata, z čehož to druhé je v souladu s působením esencí Lichtwesen, takže mohou tvořit báječný a mnohem mocnější a účinnější „tandem“.

Velký rozdíl není ani mezi vyváženou kombinací esencí Lichtwesen, Bytostí Světla, s australskými květinovými esencemi. Opět platí, že i australské květové esence působí velice jemně, jak na psychické, tak na fyzické rovině, na duši i na tělo. Tento „květinový systém“ vychází z tradiční australské naturopatie.  Vhodnější, nežli míchat vibrace australských květových esencí s jinými esencemi téhož typu, avšak z jiných oblastí Země, je skutečně – pokud byste je přirozeně kombinovat chtěli – spojit je s energií nebeských bytostí Světla ze systému Lichtwesnu.

Existují rovněž mnohé drahokamové esence. Jelikož některé z esencí Bytostí Světla obsahují samotné drahé kameny i jejich vibrace, mohou se vzájemně znamenitě kombinovat s jinými drahokamovými esencemi (tento „nebeský energetický“ systém má dokonce své vlastní „andělské energetické šperky“ a jiné produkty, nesmírně silné a nápomocné na všech úrovních, pozemské, duchovní, duševní, fyzické, emoční). Jak jsem již napsala výše, kameny, polodrahokamy a drahokamy mají vyšší vibrace jako třeba rostliny, takže se s energií andělů, nanebevzatých mistrů a Elohim propojují úplně přirozeně a ve vzájemné harmonii. Jsou jakýmisi spojovacími články mezi nižšími a vyššími úrovněmi a propojením s esencemi Bytostí světla získají na mnohonásobně zesílené intenzitě.

To samé, co platí pro drahokamové esence, se týče i éterických olejů. Proto není taktéž na závadu je kombinovat s esencemi Bytostí světla, naopak. Lichtwesen produkty jim dodají na čirosti jejich vibrace, na hojivosti a léčebném působení atd.

Mohli bychom pokračovat dál a dál, předpokládám však, že jste již pochopili, jak je možné s rozumným přístupem a zároveň zapojením své přirozené intuice spojovat různé esence s esencemi Lichtwesen, světelných bytostí.

Andělé vás budou vždy s láskou vést, ať už budete užívat kterýkoliv „andělský“ produkt ze širokého výběru Lichtwesen. Budete-li jim pozorně naslouchat, všímat si jejich znamení a poselství, sami vám navrhnou „cestovní plán“, trasu tam, kam se nakonec toužíte dostat, abyste byli spokojení, šťastní, zdraví, radostní, vyrovnaní. Budou vás neustále provázet a osloví andělským hlasem či jiným znamením každého z vás, kdo budete s nimi v kontaktu skrze naše esence.

Andělé, nanebevzatí mistři a naši nebeští průvodci nás znají lépe, jako my sami sebe. Vědí, co je pro nás nejprospěšnější a nejlepší. Dají nám vědět co dál, pokud se ukáže, že je pro nás obtížné vybrat si anebo se rozhodnout, jak a co dál…

Judita Katona Peschlová, terapeutka a oficiální lektorka projektu Lichtwesen, judita.andele@gmail.com

 

          

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.