Srdceklíč

Energie roku 2018

Zajímavé a netradiční informace o příležitostech a výzvách roku 2018.

Každý rok má na všechny z nás zcela specifický vliv. V průběhu roku 2018 se vyskytne několik výjimečných fází. Pokud jejich dobrodiní využijete naplno, přinesou do vašeho života pokrok a mnohé úžasné šance.

Energie roku 2017 a 2018 se začali již prolínat a budou spolu působit až do konce března 2018. Ke konci roku 2017 budou jejich energie a síly vyrovnány. Proces vzájemného působení dává nám všem možnost připravit v roce 2017 lepší podmínky pro rok nastávající, dokončit rozdělané úkoly, ulehčit start do nového období a otevřít se všemu přicházejícímu.

Co s rokem 2018 přichází?

Nový rok přináší energie, které se v harmonii navzájem doplňují. Pod jejich vlivem dovedeme lépe rozpoznat a následně rovněž probudit své individuální a doteď pravděpodobně spící talenty a také naší vnitřní individuální sílu. Také však dokážeme srozumitelně sdílet své znalosti a schopnosti a též mít prospěch z toho, co nám přinášejí ostatní. Rok 2018 přinese velký rozvoj a bude vytvářet nové struktury. Jeho energie tak bude moci proudit do všeho nového, nejenom do nového roku jako takového. Občas budou tyto změny náročné, z čehož vyplývá, že bychom měli již teď zvyšovat svou vnitřní sílu a vhodně pečovat o své tělo i ducha.

Klíčová slova pro rok 2018:

  • Spočinutí ve svém středu
  • Ovládnutí a využití své vnitřní síly
  • Spolupráce s lidmi se stejným smýšlením
  • Zachování vnitřního klidu
  • Zbavení se blokujících struktur a rušivých návyků
  • Přijetí svého životního poslání
  • Rozvíjení sobě vlastních specifických schopností
  • Rozpoznávání nabízených příležitostí
  • Nalezení svého vlastního místa
  • Posílení spojení s jinými

 

Jakým způsobem nás vibrační esence pro rok 2018 podpoří

Speciální esence pro rok 2018 je nositelem energií, které nás podpoří, abychom byli schopni vrátit se ke své podstatě a ke své vlastní vnitřní „esenci“. Esence roku 2018 LichtWesen # Nr. 42 má schopnost ovlivnit nás tak, abychom nepodléhali svým obavám a negativním očekávání, a naopak dokázali s odvahou a elánem čelit výzvám života.

Pomocí vibrací této esence zvládneme osobní i globální změny, zůstaneme pevní ve svém středu, schopní jednat odpovídajícím způsobem, zůstat rozvážní a klidní, a navíc si udržet zdravé tělo. Plynout s touto energií dává možnost rozpoznat vlastní sílu, avšak nedostatky, na nichž bude třeba pracovat. Naše schopnosti se nejenom probudí, nýbrž nabydou i vyšší kvality. Budeme si vybírat a obklopovat se správnými lidmi. Zachováme správnou míru mezi odstupem a blízkostí. Budeme cítit více radosti a nadšení z toho, co právě budeme dělat. Překonáme traumata z minulosti, které nás svazovali a omezovali. Posílí náš smysl pro realitu, také však naši intuici. Budeme se lépe adaptovat na nové i stávající podmínky a získáme víc uznání.

Esence roku 2018 je nositelem vibrací: Djwal Khul, Kuthumi, Lao Tse, Hilarion, Gabriel, Zadkiel, krystalický paprsek stvoření, zemský anděl vzduchu a fialový Elohim.

Podrobnější informace o jednotlivých energiích roku 2018:

Djwal Khul – spojuje s vlastní silou a mocí. Posiluje sebedůvěru a sebevědomí, pomáhá nám znovu přijmout naši vnitřní sílu a nenechat se jen tak snadno svést z cesty. Ukazuje nám, kde se ke své síle nehlásíme a kde nepřebíráme zodpovědnost za svůj život. S jeho pomocí zanecháváme roli oběti a stáváme se zodpovědnými. Učí nás, jak proměňovat sílu na lásku, být odolnější vůči vnějším vlivům a jiným lidem a dělat to, co cítíme, že dělat máme.

Lao Tse – vede ke stavu vnitřního pokoje a uvolnění. Pomáhá nám zůstat v přítomném okamžiku, pozorně sledovat dění kolem nás a reagovat s naprostým klidem. Tento vyrovnaný přístup nám umožňuje nesoudit a neposuzovat, nýbrž přijímat situace a lidi takové, jací jsou. Uvádí nás do hluboké meditace, do klidu, do vnitřního ticha, do bytí v přítomnosti.

Hilarion –  slaďuje s duší a jejím vyšším záměrem. Umožňuje rozpoznat svou vlastní cestu a životní úkol, aktivuje schopnost být průkopníkem svého života, přinést světu nové objevy, porozumět důležitým souvislostem a zákonitostem. Otevírá dveře k poznání univerzální pravdy a k nalezení své vlastní cestu.

Archanděl Gabriel – pomáhá rozpoznat opravdovou touhu duše a s přehledem se orientovat v potřebných krocích za různých situací a v různých fázích našeho života. Zviditelňuje nevyjasněná emoční zranění, nenaplněné, vytěsněné touhy a postoje k životu. Utěšuje ducha a vyživuje duši, osvobozuje od starých smutků, rozvíjí obětavost a pokoru. Podporuje čistící proces na duševní, tělesné i energetické úrovni. Dodává odvahu, naději a schopnost i za zdánlivě nevyřešitelnými situacemi vidět tzv. „světlo na konci tunelu“.

Krystalický paprsek stvoření – je jeden z nejúčinnějších a nejsilnějších energií, která pohlcuje a odebírá negativitu, uvolňuje a reguluje. Programuje na nové vzorce. Odblokuje vše staré a zaběhnuté, které musí být nahrazeno novým a svěžím, aby mohla být nastolena harmonie a soulad s vyššími jemnými energiemi a našimi energetickými „těly“. Uvádí vibrace do nejdokonalejšího možného stavu, odstraňuje vzniklou nerovnováhu. Vede k hluboké očistě duše. Zvyšuje schopnost koncentrace, duchovní schopnosti a vede k poznání duchovního poslání.

Archanděl Zadkiel – integruje, harmonizuje a vyrovnává. Provází nás na cestě k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, k pravdě o nás samotných a o pravém původu našeho bytí. Spojuje nás s božskou podstatou naší duše. Rozvíjí nejvyšší potenciál a schopnost být iniciativní, vytvářet novou strukturu své mysli a prakticky uplatnit své ideje. Harmonizuje jakoukoli nerovnováhu, uklidňuje mysl a pomáhá prohloubit meditaci. Uvolňuje napětí, zbavuje omezení, nedokonalosti a vázanosti. Pomáhá překonat strach ze změn a najít své místo ve světě.

Zemský anděl vzduchu – je vyživující energií, která udržuje rovnováhu, tzv. neutrální vazbu mezi vším. Jeho pročišťující energie přináší lehkost, hybnost, pružnost, uspořádanost a jasnost myšlenek, silnou intuici a flexibilitu v komunikaci. Posiluje logické myšlení. Pomáhá v situacích, kdy potřebujeme něco dobře promyslet nebo nad něčím hloubáme a nedaří se nám dobrat žádného výsledku.

Fialový Elohim – řeší komplikace negativně ovlivňující náš organismus, uvolňuje prožitá traumata, emocionální zranění a bolest. Pomáhá čistit karmu a zbavovat se zatěžujících vzorců chování z tohoto i minulých životů.

Podpůrná meditace:

Představte si, že jste spojeni se všemi lidmi. Skrze Vás proudí bílé světlo čiré lásky. Sami v sobě cítíte nesmírnou lásku a soucit, také však respekt k sobě i k ostatním.

Díváte se ve svých představách nahoru a vidíte, že energie světla neplyne jen do hmotné, fyzické úrovně, nýbrž také do vyšších duchovních sfér, kde dlí milující světelné bytosti vyššího vědomí, které jsou spojené s námi všemi a podporují naše úsilí milovat vše a všechno čistou, bezpodmínečnou láskou, mít pro vše porozumění a být v souladu s vyšším vědomím.

Cítíte se být dokonalí, milováni. Milujete sebe i svůj život.

Informace o různých vlivech a energiích roku 2018 budou postupně zveřejňovány na našich stránkách www.lichtwesen.cz  jako “Energie času”, včetně pokynů, jak je co nejlépe využít.

Srdečně vás zveme na semináře duchovního rozvoje, prožitkové meditace, přednášky a osobní konzultace s významnou osobností, terapeutem a duchovním koučem německé alternativní scény Gerhardem K. Pierothem.

Podrobnosti a přihlášení na jednotlivé akce najdete na odkazu.

Podzimní LichtWesen turné 2017

 

Andrea Šedivá

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.