Srdceklíč

Energie času na nadcházející období

Energie času 08/19

Nestabilita, přeorientování, získání pomoci

Několik posledních týdnů prožívalo mnoho lidí jako nestabilních, a to jak fyzicky, tak ve strukturách a v situacích. To bude ještě pokračovat

          Co nyní je

  • Tělo a struktury jsou nestabilní
  • Příležitosti pro pozitivní změnu
  • Požádat si a přijmout pomoc a podporu
  • Konfrontace a řešení
  • Neočekávaně intenzivní pocity

 

  • Nestabilita V posledních týdnech docházelo k nehodám a náhlým onemocněním, potíže se zhoršily – zčásti bez zjevné konkrétní příčiny. Projekty se zachvěly, nabídky byly rušeny, závazky nebyly dodržovány, vztahy procházely krizí. Nestabilita se také projevovala i proto, že tělo reaguje na látky, které běžně snášelo, nesnášenlivě až alergicky. I emocionálně to může být nestabilní, takže emoce létají nahoru a dolů jak na horské dráze. Předchozí skutečnosti a jistoty jsou otřeseny.

 

V následujících týdnech je důležité věnovat pozornost sobě a potřebám těla (podpora: LichtWesen pozornost a ochrana). Je také užitečné posilovat životní sílu (podpora: LichtWesen Esence oheň).

 

  • Přeorientování Nestabilní struktury umožňují nebo nutí, přezkoumávat vlastní situaci a projekty, opakovaně kontrolovat nasměrování a někdy začít něco nového. Nápady, které se v posledních týdnech objevily a byly pevné, by měly být nyní promyšleny, naplánovány a zahájeny. Za to získáme silnou energetickou podporu. Ale také pomoc od přátel a neočekávané nabídky.

 

Poznání a informace umožňují novou perspektivu. Kreativní nápady, nové nápady a změněné vzorce chování pomáhají otevírat nové oblasti, a to i přesto, co doposud bylo (podpora: LichtWesen St. Germain č. 15).

 

Nyní je zapotřebí pozornosti, rozumu, skutečného, kritického zkoumání vlastní situace, ovlivňujících myšlenek a pocitů. Je důležité zůstat soustředěný, posílit spojení s vyšším vědomím a zemí a věnovat pozornost impulzům vnitřní moudrosti (viz meditace). Změny mohou mít pozitivní nebo negativní účinek. To záleží na tom, zda použijeme situaci k osvobození a uvolnění, nebo zůstaneme lpět na omezujících myšlenkách a vzorcích. Proto bychom měli jednat opatrně a uváženě a neměli bychom se řídit impulzivními emocemi (podpora: LichtWesen pozornost a ochrana). Zpoždění, potíže a překvapivé události by měly být využity jako příležitost znovu přezkoumat své plány a situaci. Pokud jsme soustředěni a pozorní, můžeme nyní dosáhnout mnohé a překonat ještě větší odpory a překážky.

 

  • Přijmout pomoc

Jak již bylo zmíněno, dostáváme silnou podporu, a to jak z duchovní úrovně, z vnitřní moudrosti, skrze jasné intuitivní vhledy, ale také od přátel a kolegů. Zejména pro lidi, kteří mají nastaveno, že všechno zvládnou sami, je důležité tuto pomoc uznat a přijmout.

 

  • Konfrontace a měnící se emoce

Být spolu s ostatními nemusí být v tuto chvíli nutně mírumilovné. Kolísající emoce mohou způsobit, napětí, netrpělivost, nervozitu, ale také melancholii. Lidé se chovají nepředvídatelně a svéhlavě a jsou náchylní k obviňování a nelogickému jednání. Díky napětí se také nám může stát, že budeme reagovat agresivněji než obvykle. Omezení a nesvobody se prožívají intenzivněji a ukazují, která témata jsou schopna hlubokých transformací. Osvobození otevírá nové příležitosti a cesty.

 

Zejména v případě sporů je nyní důležité soustředit se a zůstat v sobě, nenechat se vyprovokovat a nezapojovat se do bojů o moc. To je snazší udělat, pokud svůj cíl máte v pozornosti(například řešení nebo restrukturalizaci) a jste ve vědomí a soucitu se sebou a svým protějškem. Přesto může dojít ke sporu, ve kterém se člověk musí nyní důrazně zasadit o to, co je pro nás důležité (podpora: LichtWesen esence oheň). To může být zvláště obtížné pro lidi „hledající harmonii“ a způsobit jim nejistotu a strach.

Meditace: Nasměruj svou  pozornost na svůj dech. Při nádechu vdechni všechny rušivé vlivy a stresující pocity z energetického pole těla do oblasti srdce. Tam budou transformovány. Následně se spoj se svou pozemskou a kosmickou životní energií skrze tvé srdce a nech léčivou a posilující energii proudit do celého tvého těla a energetického systému. Na závěr požádej svou duši o jasné a srozumitelné vedení a podporu.

Je vhodné tuto meditaci provádět opakovaně v „běžném každodenním životě“, zejména pokud potřebujete sílu nebo se cítíte nestabilně.

Podpůrné LichtWesen Esence

č. 15 St. Germain (osvobodit se od omezujících představ a pocitů, přeorientování)

č. 35 Oheň (životní síla a asertivita)

Bdělost a ochrana (být bdělí k sobě a v situacích)

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.