Srdceklíč

Energie času 12/2020

Očista, rozhodnutí do budoucna, vysoká intenzita a emoční
reakce
Shrnutí:
 Vysoká intenzita
 Očista
 Silně emocionální reakce
 Mohou vznikat nové věci
 Vědomé nasměrování na budoucnost
 Může vznikat nové
 Věnovat pozornost rezonanci s prostředím
 Starat se o tělo

Podrobný popis

Vysoká intenzita

Intenzita se stále zvyšuje. To bude trvat až do dvanácti svatých nocí a
pravděpodobně i po nich. Energie podporuje čištění, vhled a sladění. Omezující
struktury budou vstupovat do vědomí. Povědomí a vnitřní mír budou posíleny.
Zintenzivňují se také další témata, která již byla důležitá v průběhu celého roku:
otázka smyslu; Rozhodování se, co je důležité, jak chceme utvářet svůj život;
Vzniknou nové věci (podpora: Roční mix 2021). Intenzita může také vést k
neočekávaným událostem, emocionálním reakcím a stresu, a to jak u sebe, tak u
ostatních.

Očista
Současná energie zesiluje hluboké čištění. Ukazuje se to v potřebě uklidit a
přepracovat a prostřednictvím událostí a vyjádření, která se dotýkají „starých“
emocionálních zranění a různých zklamání. Projeví se omezující přesvědčení a
představy a falešné kompromisy, které lze transformovat. Po osvobození se od
zklamání, pak lze na situace pohlížet z jiného úhlu pohledu. To umožňuje
vědomě přetvořit budoucnost (podpora Elohim fialový a Roční mix 2021).

Emocionální reakce
Staré křivdy a traumata, zklamávavá očekávání, potlačený hněv, strach,
melancholie a beznaděj vedou k silným emocionálním reakcím v sobě, ale i v
ostatních. Je důležité mít to na paměti a nenechat se unést pocity nebo vlnami
emocí.

Emoce zakalují náhled a komplikují rozpoznání vlastních zátěžových struktur.
Také ze strachu z odmítnutí a obtíží mívají mnozí tendenci nedívat se na svá
bolavá místa. Pokud se pozorně sledujeme, neděláme z událostí a výroků drama,
snažíme se na fakta dívat neutrálně a zkoumat své vlastní rezonanční body, je
rozpoznávání snazší.

Je užitečné přehrát si vnitřní monology a poslouchat je. A zeptejte se sami sebe:
která věta, jaký postoj, která minulá zkušenost mne zasáhla? Co je za tím a jak
bych reagoval(a), kdyby byla má vlastní minulost uzdravena? (Podpora Lao Tse
a Michaela, nejlépe obě společně, protože Lao Tse pomáhá, navzdory zranění a
zklamání, zůstat emočně stabilní a Michael zesiluje uznání neutrálních
skutečností a dává odvahu říkat svou vlastní pravdu, když je to důležité. A
chrání nás, aby nás reakce nebo výroky ostatních nevykolejovaly).

Mohou vznikat nové věci, nasměrování

Očista a vůle osvobodit se a rozvíjet svůj potenciál vede k tomu, že může
vzniknout něco nového. Existují možnosti tvoření, které nikdy předtím
neexistovaly. Současná energie – zejména energie během Dvanácti svatých nocí
(o Dvanácti svatých nocích napíšu samostatný článek) – podporuje, že se
objevují nové perspektivy, šance a možnosti chování. To lze podpořit
kreativními aktivitami, časem v přírodě, tím, že necháte své myšlenky bloudit a
snít, poslouchat hudbu a meditovat. Rozhodnutí, která učiníme v příštích
několika týdnech, nastaví směr do budoucna (podpora Roční mix 2021). To
neplatí pouze pro vědomá rozhodnutí. Směr určují také rozhodnutí, která
neděláme, nebo struktury, na které se nedíváme, a nezkoumáme je. Nejen pro
sebe: naše rozhodnutí, to, co je pro nás důležité a co děláme měřítkem pro naše
jednání, má také dopad na naše prostředí a kolektivní pole.

Dávat pozor na rezonanci
Jelikož je intenzita velmi vysoká, stává se rychleji než obvykle, že je člověk
ovlivňován náladami prostředí a kolektivním polem. Najednou se cítíme
smutní, osamělí a zanecháni osamoceni, naštvaní nebo ve stresu, i když pro to v
našem životě není důvod. To se děje hlavně u citlivých lidí. Ale také se to stává
těm, kteří si toho nejsou vědomi (podpora Michael, protože energie chrání a čistí
rezonanční roviny).

Sama jdu rychle do rezonance. Jak to dělám:

1. Zeptám se sebe, jestli je příčina tohoto pocitu v mém životě, nebo je to
rezonance s něčím nebo někým. Jak získám odpověď: Když je to v mém
životě, ten pocit zesiluje. Pokud to není v mém životě, pocit zůstává
stejný. Pokud existuje rezonance s prostředím, pak se pocit zesiluje, když
myslím na „venek“ nebo na své bližní. Pokud to přijde „zvenčí“, nebudu
analyzovat, odkud nebo kým. Chcete-li zjistit, odkud pocházejí vaše
pocity, lze rovněž použít testovací postupy, jako jsou kineziologické testy
nebo biotenzor.

2. Bez ohledu na to, zda dostanu na č 1 přímou odpověď , nebo odkud pocit
pochází, nechám léčivou energii proudit do příčiny pocitu. Žádám
duchovní úroveň nebo mou duši, aby tam nechala proudit léčivou energii,
bez ohledu na to, co je příčinou. Také používám meditaci tonglen (viz
níže) a energetické techniky, abych nechal proudit léčivou energii.

Starat se o tělo
Stále a zejména nyní je důležité věnovat pozornost potřebám těla a řádně se o
něj starat: výživa, cvičení, pobyt v přírodě, plánování doby zotavení, relaxace,
zábava, meditace.

Podpůrná meditace
Tonglen meditace neboli meditace srdce je starodávná meditační praxe,
která je velmi silná. Dělám ji několik týdnů, protože rozpouští mé vlastní
bloky a funguje v okolí a v kolektivní oblasti. A také ji lze udělat krátce
průběžně, pokud jste velmi emotivní nebo ve stresu nebo potřebujete
ujasnění a podpůrnou energii.

Meditace: Zaměř svou pozornost na své dýchání.

První krok: Při nádechu, vdechni všechny rušivé vlivy a stresující pocity z
energetického pole svého těla do oblasti srdce. Tam se transformují a při
výdechu proudí čisté světlo (přítomnost bytí) vědomí zpět do svého těla.

Druhý krok: vdechni všechny rušivé vlivy a disonance tvého okolí – světa do
oblasti tvého srdce, kde se transformují. S výdechem proudí čisté světlo
(přítomnost bytí) vědomí do světa.

Podpůrné LichtWesen esence:
Č. 42 Roční mix 2021 – vědomé utváření vlastního života
Č. 61 Elohim fialový – odstranit bloky až ke kořeni
Č. 25 Michael – ochrana, vědomí, síla rozlišování, odvaha
Č. 2 Lao Tse – nenechat se přemoci emocemi, zůstat klidní

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.