Srdceklíč

Energie času 09

Uklidit, vytvořit řád, vědomá konverzace a používání intuice –
to jsou aktuální témata
Shrnutí:
 Úklid a vytvoření řádu
 Objevují se stejně smýšlející lidé
 Vytvářet nové struktury
 Nastavit směr
 Vést rozhovory s rozvahou
 Během emotivních výbuchů zůstat v klidu
 Používat a posilovat intuici
 Věnovat pozornost potřebám těla

Podrobný popis
Úklid a vytvoření řádu, ujasnění a osvobození
Současná energie pomáhá uklidit, vyčistit a restrukturalizovat. To se projevuje jak v fyzické oblasti (např. úklid a vyčištění bytu), ale také v profesionální a
soukromé sféře. Patří sem také diskuse, které objasňují, a proto někdy zbavují iluzí a zklamou. Něco jste očekávali, doufali jste, mysleli jste si, že se to někdy
změní. Život se ale vyvíjel jinak. To může být bolestivé. Ale zároveň je to také osvobozující. Mnoho brzdových destiček odpadá. Když se bolest uzdraví, člověk si uvědomí, že může pokračovat ve své cestě s větší silou a jasností a může realizovat své nápady, na které si dříve netroufl. (podpora bílý paprsek č. 58 Elohim).
Strachy, rozlučkové bolesti a spřízněné duše
I když se s něčím rozloučíte, co již není správné, bolí to. Vznikají pocity smutku, zklamání, frustrace, osamělosti, nedostatečné perspektivy a z toho
vyplývající únava. Stejně tak obavy. Nyní je energeticky vhodný čas znovu léčit emocionální zranění, zklamání a karmické struktury a tím se stát opět o něco
svobodnější a mocnější (podpora č. 21 Maria). Zároveň se ozřejmí, kdo má podobný postoj k životu a hodnotám k sobě samému a kdo je spřízněná duše.

Vytvářet nové struktury, nastavit směr
V současné době jsme energicky podporováni při vytváření nových struktur a vylepšených průběhů. Kdo má odvahu všechno zpochybnit, může významně
zlepšit struktury, procesy a vztahy. Dobré struktury jsou ponechány a posíleny. Stresující nebo nepříznivé struktury lze změnit. Díky promyšleným, novým,
někdy neobvyklým přístupům lze nyní nastavit směr, který do konce roku povede k dobrým výsledkům. To platí pro restrukturalizaci v pracovní situaci, v oblasti bydlení i ve vztazích. Kdo se odváží řešit nesrovnalosti, i když to vyvolává nelibost, může lecos ujasnit a umožnit něco zlepšit (podpora č. 58, bílý paprsek Elohim).
Vést rozhovory s rozvahou

Během emocionálních výbuchů zůstat v klidu Důležité: Ve vzduchu stále vládne napětí a mnoho lidí má tendenci něco „špatně
vyhodnotit“, reagovat emotivněji, vyčítavě nebo vzdorovitě, obviňovat ostatní, přeceňovat sebe a svůj výkon. Výsledkem mohou být iracionální obavy a nevysvětlitelné výbuchy hněvu, a to jak u sebe, tak u ostatních. Je proto užitečné nezapojovat se do mocenských a náboženských bojů, ale vést konverzace
vědomě a věcně a zachovat klid v případě emocionálních výbuchů a obvinění. Pomáhá předem si uvědomit své vlastní potřeby, touhy a zklamání a také vidět a
respektovat ostatní s jejich potřebami a zklamáními. Nyní je vyžadována ohleduplnost, úcta, ale přesto je požadováno jít dál přímo a rozhodně (podpora
Bdělost a ochrana).
Intuice
Intuice je nyní posílena. To znamená, že poznatky a nápovědy pro další postup jsou jasnější. Nápovědy intuice se projevují v náhlých nápadech, myšlenkách a
větách, které člověk říká nebo slyší, v denním snění, meditaci a v nočních snech. Intuice se ale bohužel také silně mísí s iluzemi a vlastními přáními. Je proto
obzvláště důležité kriticky a důkladně kontrolovat impulsy nebo o nich také diskutovat s lidmi, kteří mají dobré vnímání (podpora Bdělost a ochrana).
Věnovat pozornost potřebám těla
Změny, výzvy a zvýšené vibrace stresují tělo. Je proto stále důležité věnovat pozornost potřebám těla a stabilizovat ho správnou výživou a cvičením (podpora
č. 21 Maria). Meditace: Jdi do svého vnitřního bezpečného prostoru. Nebo tě tam může nést dech nebo tvá vnitřní moudrost. Ve vnitřním prostoru jsi v bezpečí a chráněn(a). Nyní nech vnitřní prostor vyprázdnit. Poté požádej svou vnitřní moudrost nebo svou duši, aby ti vyjevila vše, co je pro tebe teď nebo později důležité. Nápovědou mohou být obrázky, mluvené zprávy nebo se projeví jako vnitřní poznání: jako myšlenka se náhle objeví poznání, aniž bys cokoli viděl(a) nebo slyšel(a). Nakonec požádej, abys byl(a) zahalen(a) a naplněn(a) stabilizační silou a opusť svůj vnitřní prostor.

Podpůrné LichtWesen esence:
Bdělost a ochrana – pro náročné situace, rozhovory, pro větší povědomí
Č. 58 Bílý paprsek Elohim – energetické čištění a osvobození
Č. 21 Maria – Cítit se bezpečně, uzdravuje emocionální zranění a vyživuje
tělo

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.