Srdceklíč

Lichtwesen a léčivá procházka Karlovým mostem

Karlův most je dle mnoha senzibilů, esoteriků, mystiků a psychotroniků místem, na němž je kromě jiného možné dosáhnout zdraví vyvažováním svého energetického systému, svých vitálních energetických center. Magická stavba Karlova mostu, „následníka“ mostu Juditina, koncentruje prvotní energii posvátné geometrie, která z ní zároveň tryská a expanduje do běžné reality lidí, kteří žijí nebo se pohybují v jeho blízkosti. Na místě Karlova mostu se ve vzájemné synergii a harmonii setkávají nebeské, tedy kosmické, zemské a navíc i silné vodní energie posvátného toku Vltavy.

Nedaleko středu třináct metrů vysokého a přibližně deset metrů širokého mostu, který řeku Vltavu přepažuje jako drahocenný smaragdový pás, symbol nových začátků, se v jedné z jeho „energetických vrstev“ nachází vibrační bod křížení nebeské, vodní a zemské energie, z něhož se šíří do všech stran a jako „energetická řeka“ se z mostu jako z kamenného řečiště vlévá jak na staroměstskou, tak na malostranskou část Prahy.

Bez ohledu na to, známe-li původ a kosmický nevyčerpatelný pramen těchto energií či nikoli, jisté „body“ na mostu i u jeho věží, pod nimi i v jejich okolí působí velice intenzivně na fyzický, emoční i psychický stav člověka.

Jelikož kromě čtyř úrovní, zemské, lunární, solární a hvězdné, sehrávají velkou roli v spojitosti s mostem a zejména s jeho staroměstskou věží čtyři klasické elementy a čtyři základní směry, mohou být zážitky těch, kdož se po mostu a pod touto věží pohybují, ještě ví znásobené některými esencemi a olejíčky Lichtwesen (čtyři živly, čtyři hlavní archandělé, čtyři ze sady Elohimů, čtyři z kompletu Nanebevzatých mistrů), co se jasně ukázalo také na léčivé procházce Karlovým mostem poté, co jsem umožnila asi 30 účastníkům procházky vyzkoušet jejich působení.

Silné energetické body se nachází také u takřka všech soch na mostě a mezi nimi se stále nanovo utváří výrazná vibrační linie. Tady jsme také okusili vliv produktů Lichtwesen. Úžas těch, kteří je vyzkoušeli, byl dostatečnou odměnou, zároveň i potvrzením síly těchto produktů.

Judita Katona Peschlová

Andrea Šedivá

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.