Srdceklíč

Energie času pro nadcházející období

Emoční napětí, neočekávané události (energie času 2/2020)
Navzdory emocionálnímu napětí zůstat v klidu, využívat neočekávané
změny a události – v tom nás současná energie nás podporuje.
Shrnutí:
 Starat se o tělo
 Jít vědomě krok za krokem vpřed
 Dívat se pozorně, také na věci za oponou
 Neočekávané události a změny
 Impulz k vizím a cílům
 Emoční napětí
 Zůstat v klidu
 Síla pro projekty
Starat se o tělo
Stejně jako v lednu je stále důležité věnovat pozornost tělu, dobře se o něj starat
a být uzemněn. Protože požadavky, události, zvýšená možnost onemocnění a
také koncentrované energie zatěžují. Pokud je tělo dobře vyživované a stabilní,
dokáže těmto nárokům odolat. To také vytváří základ pro aktivní činnost a další
kroky. Je proto důležité si neustále klást otázku: „Co mě teď vyživuje?“ A pak
naslouchat tělu i emoční úrovni (podpora: esence Vývoj a stabilita).
Jít vědomě krok za krokem vpřed
Je také důležité nic nepřehánět, nereagovat impulzivně, nevysilovat se. Místo
toho: uvážlivý přístup, promyslet nadcházející kroky a poté postupovat opatrně a
současně odvážně a soustředit se na to, co je třeba udělat. Pomůže také otázka:
„Co je třeba dělat dál? Jaký je další krok? “Emoční napětí popsané níže může
vést k tomu, že lidé jsou roztržití a ztrácí se v nedůležitých detailech. Proto je
důležitá disciplína a struktura. Rovněž pomáhají seznamy úkolů.
Stejně jako v lednu jsme pobízeni, abychom se dívali za oponu, za fasády a
viděli víc, než je zřejmé. Intuice a citlivé vnímání jsou zesíleny. Pomáhá znovu a
znovu se pozastavit a ptát se: „Co je za tím?“ U některých lidí pomáhá také
otázka: „Kdybych mohl vidět, co je mi nyní skryté, co bych viděl?“ (Podpora:
Roční mix 2020 a č. 9 Orion)
Jak to udělat: Představuji si, že se mé vnitřní pole vidění rozšiřuje: Nejprve
zaměřím svůj pohled na objekt – květ, stůl, list – pak nechám pohled rozmazaný,
rozostřený do dálky. Když pak obrátím svou pozornost dovnitř, přichází „zdola“
impulz ve formě myšlenek, obrazů, pocitů nebo vnitřního vědění.
Hovory s podobně smýšlejícími a důvěryhodnými lidmi pomáhají mít jasno,
rozpoznat a překonat slepá místa a být inspirováni, a to jak v nadcházejících
krocích a projektech, tak i při jednání s ostatními
Využívat neočekávané události a změny ke konkretizaci vizí a cílů
Stále ještě se vyskytují neočekávané, nepředvídatelné události a změny. Ty maří
plány, koncepty a nápady. Je užitečné nevidět události jako negativní, zatěžující
nebo jako katastrofické, ale objevit v nich příležitost k vytvoření něčeho nového.
Pokud se nám podaří osvobodit se od našich dosavadních konceptů a otevřít se,
abychom vytvořili něco nového, možná i něco, co tu dosud nebylo, můžeme
dále konkretizovat naše vize a cíle a získat informace, jak dál postupovat.
Je také možné, že dříve zahájené projekty nebo cíle, které byly opuštěny nebo
dány k ledu, se znovu objeví a mohou být nyní v jiné podobě realizovány.
Podporující je meditace, která nechá vaše myšlenky bloudit, sledovat tok
událostí a možností, bez očekávání konkrétního výsledku. To usnadňuje
získávání informací z vnitřní moudrosti, intuice, vyššího vědomí a úrovně duše
(podpora: Roční směs 2020 a meditace).
Navzdory emočnímu napětí zůstat v klidu
Emoční napětí „je ve vzduchu“. Způsobuje to, že my a naše okolí reagujeme
vznětlivěji, než by tomu bylo normálně. Maličkosti mohou vyvolat přehnané
reakce. Emoce se mohou měnit z vteřiny na vteřinu: chuť něco podniknout a v
zápětí být slabí, vyčerpaní a skleslí. Být uvolnění a najednou reagovat agresivně
nebo naštvaně. Pro něco se nadchnout a pak se něčím naštvat. Být velkorysí a
najednou být v napětí a chtít ovládat.
Konverzace jsou také ovlivněny těmito emočními výkyvy. Potom se často
divíme našim reakcím: příliš hlasité odpovědi, zloby, poučování, výhrůžky,
agresivní odpovědi, obviňování.
Je užitečné pozorovat sebe sama, abychom rozpoznali nevhodné chování u sebe
i u ostatních. Pak se zhluboka nadechnout, uvolnit se, přejít do svého středu,
stabilizovat se (podpora esence Vývoj a stabilita). Tak lze využít tyto
překvapivé zvraty a změny jako cvičení k tomu jak zůstat klidní a stabilní,
nezajíždět do emocí či myšlenek a rychle najít cestu zpět do vyváženého stavu.
Síla pro projekty
Navzdory emocionálnímu napětí, změnám nálad a neočekávaným událostem
máme sílu posunout naše vize, cíle a projekty. Je vhodné, nenechat se událostmi
a náladami vlastními a náladami ostatních iritovat, ale soustředit se na úkoly, na
to, co je třeba dělat a dále postupovat (podpora: Roční směs 2020).
Také mnohá dalších témata, která byla popsána v lednu, jsou stále aktuální.
Meditace Jdi do svého bezpečného vnitřního prostoru. Nebo se tam nechte
unést svým dechem či svou vnitřní moudrostí. Ve svém vnitřním prostoru jsi v
bezpečí a chráněný(á). Pak požádej svou vnitřní moudrost nebo duši, aby ti nyní
nebo později bylo jasné vše, co je pro tebe důležité. Nápovědou mohou být
obrázky, vyřčené zprávy nebo vnitřní vědění: jako myšlenka je najednou
poznání, aniž bychom něco viděli nebo slyšeli.
Následně požádej o obklopení a naplnění stabilizační, uzdravovací silou a opusť
svůj vnitřní prostor.
Podpůrné LichtWesen Esence
Vývoj a stabilita – v případě vnějších a vnitřních turbulencí zůstat stabilní
Roční směs 2020 – zůstat stabilní, rozvíjet svůj potenciál
č. 9 Orion – Intuice, jasné vnímání a posílit vhledy

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.