Srdceklíč

Nanebevzatý mistr El Morya

Někdy se nám může jevit, že potřebujeme prohloubit pocit bezpečí a pohody v prostoru, v němž se nacházíme anebo do něj právě vstupujeme. Občas podléháme téměř klaustrofobickým pocitům anebo se nám zdá, že máme fobii spojenou z místnosti, v níž jsme se octli. Ano, jistá místa vskutku vyvolávají podobné mentální a psychické pochody.

Proč o tom píši? Zašla jsem se skupinou lidí do Vyšehradských kasemat a Gorlice. Kasematy jsou široké pouhých 1,5 metru a vysoké 2 metry. Nejsou v nich žádná okna, žádný zdroj osvětlení, kromě žárovek (původně do nich zavedl osvětlení geniální František Křižík). Než dojdete do podzemního sálu Gorlice, musí i v něm někdo zapnout světla. Do té doby tam stojíte v úplné tmě a netušíte, co se v ní skrývá.

To všechno jsem z předchozích zkušeností věděla předem, proto jsem se „vyzbrojila“ výtečným produktem Lichtwesen, který je možné použít zcela nenápadně. Měla jsem v úmyslu připravit hezký a příjemný zážitek přibližně třiceti lidem, kteří toužili společně se mnou navštívit toto vskutku tajemné a zároveň velice zajímavé místo. O to víc, že mezi nimi bylo i několik dětí, které sice záhady doslova milují, ale nikdy nevíte, jaká bude jejich reakce v realitě.

Jak kasematy, tak sál Gorlice měli původně sloužit a také sloužili vojenským účelům, několikrát v nich byly nastraženy výbušniny, které měli vyhodit celý Vyšehrad i jeho okolí do vzduchu. Neúspěšně. Jakoby měl Vyšehrad velice silného anděla strážného, který ho víc krát „spasil“.

Natáčel se tady čtvrtý díl filmu Mission Impossible s Tomem Cruisem. Obranný systém Vyšehradu byl náhradní kulisou za moskevský Kreml. Právě v Cihelné bráně a kasematách se odehrává scéna – s čím jiným jako vyhozením Kremlu do vzduchu!

Ačkoli je energie Vyšehradu mocná, nádherná a spíš ženská, jeho vojenská historie může občas proniknout na povrch právě na místech, která byla určena buďto na ozbrojenou obranu nebo na ničení. Takže připravit účastníky „výpravy“ na podobné vibrace mi přišlo vhodné.

Použila jsem jak před vstupem do kasemat, tedy již v Cihelné bráně sprejovou esenci El Morya, kterou můžeme dle mých poznatků z práce s klienty aplikovat krom jiného také u většiny fobií a strachů.  Pomáhá navracet nebo budovat důvěru v život, u dětí důvěru obecně, rovněž přijímat i dávat, otevřít se lásce. V našem konkrétním případě mění negativní zkušenosti, avšak také energie prostoru na pozitivní, dovede se vypořádat s různými traumaty a rozeznat svůj strach, jeho příčinu a učí, jak se s ním vyrovnat. Především však poskytuje pocit bezpečí, klidu a podpory.

Jednou z jeho složek je kadidlo, král esenciálních olejů, který pročišťuje nejenom vzduch, nýbrž i prostor od nežádoucích vlivů a energií, zklidňuje a dokáže přivodit pocit relaxace. Zlepšuje náladu, především při úzkostech, zvyšuje koncentraci a nalaďuje nás na vyšší frekvence a energie.

Nedivte se proto, že si nakonec všichni takřka dvě hodiny užívali pobyt na místě s uvedenými vibracemi, které se nádherně vlivem kde-tu rozstříknutého spreje El Morya měnili na téměř něžné a výsostně příjemné. Nejenom dospělí, nýbrž i děti byly po celý čas velice pozorní. Celou dobu velice pozorně naslouchali navzdory velkému chladu, usmívali se, cítili se vyrovnaní a chránění.

Naladili se na pozitivní energie Vyšehradu až tak, že jedné z účastnic se podařilo udělat snímek sv. Bernarda s Madonou a Ježíškem v jejím náručí uprostřed bílého a modrého světelného sloupu energie!

Nemusíte samozřejmě El Moryu používat pouze za podobných okolností, které jsem výše popsala. Všude a vždy, když budete potřebovat nebo chtít být soustředění, pokojní, dobře naladění, beze strachů, plní důvěry a sebedůvěry, ochotní a schopní lásku a náklonnost jak přijímat, tak dávat, být v bezpečí a v bezpečí se cítit, nabýt kontaktu se svou vnitřní sílou, uvědomit si a prosadit své silné stránky, jednoduše sáhněte po olejíčku, sprejové esenci anebo po přívěšku El Morya a nechte se překvapit úžasnými výsledky!

Judita Katona Peschlová, oficiální lektor projektu Lichtwesen

 

sprejovou esenci El Morya můžete objednat zde https://bit.ly/2H0UewQ

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.