Srdceklíč

Energie času pro nadcházející období

Představení ideálních energií

Osvobození, síla se aktivuje

V tomto období je důležité:
• Zbavit se blokujících struktur a návyků
• Přizpůsobit se novému uspořádání struktur
• Vrátit se ke své síle
• Převzít zodpovědnost za vlastní život
• Zůstat aktivními, nikoli se utápět v bezmoci
• Zpracovat staré nebo skryté strachy
• Zvážit všechny přístupné alternativy před přistoupením k činu
• Dostatečně odpočívat, neboť náročné období, které obírá o energii tělo i mysl, stále přetrvává
• Dbát o své zdraví

Zbavte se starých omezení
V posledních týdnech dochází k neustálým změnám toho, co bylo naplánováno a zdálo se již jisté. Pozornost byla a stále ještě je zaměřená objasňování a slaďování. Hluboce zakořeněné obavy se rozplývají. Neshody a nespokojenost vyplouvají na povrch. Dochází k uvědomění, že jsme mnoho věcí tolerovali pouze ze strachu, že by se všechno ještě víc zhoršilo. Pouhým uvědoměním a přijetím tohoto poznání získáme více síly a jasnosti.
Energie čištění velmi zesílila. Co již neslouží ani osobnímu ani kolektivnímu rozvoji, musí být transformováno. Nastala vhodná chvíle na uvolnění a opuštění obav, návyků a chování vyvolávajících stres, neaktuálního způsobu myšlení a zastaralých myšlenkových vzorců (podporující esence Nr. 3 El Morya). Objevujeme a nacházíme nové možnosti a způsoby, jak reagovat, a to i ve filmech, knihách nebo diskusích.
Lépe chápeme vlastní i cizí chování i vztahy, které dříve zůstávali před námi skryty. Můžeme být teď trochu zmatení ze zjištění, že jsme si je předtím neuvědomovali.
Někteří lidé v sobě objeví sílu, která zasáhne přesně na tom správném místě, a tím dojde k hlubokému osvobození. Mohou se také postavit tvrdošíjnému odporu těch, kteří lpí na všem starém, protože slouží jejich zájmům. Jednoduše řečeno, „očista“ může být bolestivá pro obě strany.

Převezměte odpovědnost, buďte aktivnější
Spouští se aktivace radosti ze života. Máme dost síly k převzetí zodpovědnosti za svůj život, za své cíle a vize a za nové změny. Staré bloky a zažité nefunkční struktury se rozpouštějí. Prostřednictvím této „realizační energie“ se můžeme stát aktivními a činit kroky, které zlepší naši životní situaci po materiální i emoční stránce (s podporou Seraphis Bey). Mizí též pocit bezmocnosti, protože dokud jsme čekali na ostatní anebo na změnu jejich situace i stavu, vyvolávalo to v nás bezmocnost.
Umocněná životní síla může působit ve dvou směrech.
Na jedné straně pomáhá uskutečňovat vlastní cíle. Budete-li u toho však najednou namísto pasivity přehánět s aktivitou, octnete se ve stavu excitace a budete mít potíže se spaním.
Na straně druhé může zvýšená životní síla vést ke zvýšení obav, takže budete v takovém případě jednat z pozice strachu. Dostaví se podrážděnost, nervozita, žárlivé scény. U této varianty nárůstu síly je důležitý pohyb a sport, který skrze obnovenou zdravou energii posílí tělo a uvolní napětí.

Využijte všechny možnosti
Jak již bylo dávněji řečeno a napsáno, žijeme v době změn. Vše, co dosud existovalo, existuje a co jsme znali, je zpochybňováno, ztrácí se nebo je nahrazováno něčím novým a tvůrčím. Mnozí pociťují tyto změny také prostřednictvím své vnitřní touhy okusit a prožívat zážitky a situace, jaké dosud nepoznali, což často obohacuje jejich život překvapujícími událostmi.

V této fázi nám může pomoci hravý přístup ke své budoucnosti a k možnostem, které nám nabízí. Stejný postup se doporučuje také těm, kteří se octli na životní křižovatce, nevědí jakým směrem se dál ubírat v práci, v partnerství, v lásce, v nemoci či v krizové situaci. Bude pro nás prospěšné využít v daném momentu vše, co bude právě k dispozici, abychom mohli svůj osud změnit k lepšímu. Nejde teď o okamžité nalezení řešení, nýbrž přednostně o přehodnocení svých momentálních možností a šancí, abychom mohli zvolit pro sebe příznivější alternativu. Odkládání rozhodnutí zablokuje vaši tvořivost. Uděláte-li si náhled na různé varianty své potenciální budoucnosti, zpřístupní se vám víc alternativ, uvolní se pro vás víc energie a vy budete mít víc síly. Není vhodné klást stran vyhlídek do budoucna otázky typu: „Měl/a bych zůstat v dosavadní práci anebo z ní odejít?“, nýbrž: „Co mi z dlouhodobého hlediska přinese a jak se bude můj život rozvíjet dál, pokud setrvám v momentálním zaměstnání? A pokud jej opustím?“. Tuto mentální „hru“ neustále opakujte v meditaci, při chůzi, před usnutím, po probuzení, než se naučíte plně kontrolovat své myšlenky. V tomto období bude pro vás velice užitečné spojit se se svou duší nebo svým vyšším Já a požádat o jasné vedení, poselství a také pokyny (významně vás v tomto směru může podpořit přívěsek Krystal duše: http://lichtwesen.cz/catalog/krystal-duse-privesek-zlaty-klip-24mm).

Podpořte v této náročné době své tělo a utužte své zdraví
Lidé jsou v poslední době často vyčerpaní, unavení, nemocní. V příštích několika týdnech však bude životní síla posílena a znásobena. Obnoví se naše vitální energie, všechno se dá opět do pohybu, zvýší se naše chuť sportovat a víc, čili dostatečně pečovat o své tělo.

Meditace:
Představte si, že jste se vydali na cestu vzhůru a s lehkostí stoupáte na vrchol hory. Každým krokem se víc a víc vzdalujete každodennímu, všednímu životu. Všechny problémy, bloky, závislosti, nefunkční vztahy, zranění a bolesti zůstávají za vámi. Po dosažení cíle můžete pohlédnout na svou situaci nebo celý svět z vyšší perspektivy. Těšíte se z odstupu od světa, od své situace a z možnosti si odpočinout. Naplňuje a dobíjí vás energie „z nebe“, z vyšších úrovní vědomí, z centra vaší duše i z říše andělů a jiných bytostí Světla.

Posílení a se získanou jasností pohledu na sebe, na svůj život i na celý svět se vracíte zpět na úpatí hory, do svého bytí.

Esence LichtWesen, které vás mohou v tomto období změn podpořit:

Quan Yin
Pomůže vám plynout s přirozeným proudem života; nechat vše zbytečné a překonané odejít; zpracovat a zbavit se zastaralých vzorců chování i myšlení, potlačených anebo vytěsněných emocí, fyzického napětí, svalových křečí a blokované energie. Posílí vaši intuici, podpoří vás ve využití vlastních sil, schopností a talentů, abyste mohli žít bez strachu a omezení. Dodá vám odvahu k realizaci nových plánu a naučí vás, kdy je skutečně jednat, a kdy jednoduše nechat věci pouze plynout.

http://lichtwesen.cz/catalog/quan-yin-nanebevzaty-mistr-smes-oleju-30ml

El Morya
Umocní vaše vyšší vědomí, vhled a intuici; naplní vás důvěrou v život; umožní vám jednat bez předsudků a posuzování; plně vás otevře přijímání lásky a dávání bez jakýchkoli očekávání. Transformuje negativní zkušenosti na pozitivní, vyléčí traumata; zvýší schopnost vnímat a rozlišovat situace, v nichž vás vlastní obavy varují před nebezpečím a naopak, když prožíváte strach vycházející pouze z vaší nejistoty. Usnadní vám udělat nezbytné kroky beze strachu a přijmout pomoc bez odmítání.

http://lichtwesen.cz/catalog/el-morya-nanebevzaty-mistr-smes-oleju-30ml

Serapis Bey
S pomocí této esence dovedete přijmout vlastní sílu a naplno či beze zbytku ji využít. Zvýší vaše nadšení a vášeň pro život. Zajistí správné proudění energie ve vašem těle. Přinese vám radost z pohybu a probudí ve vás touhu víc sportovat nebo dělat jakákoli cvičení, abyste se cítili zdravější a získali lepší kondici. Zásobí vaše tělo energií, kterou pak dokážete využít pro svou regeneraci a posílení vitality. Svou výraznou očisťující energií vás nejdřív vnoří do zdánlivé temnoty, vaše vědomí do hmoty, poznání do nevědomých a potlačených částí. Díky tomu vnesete světlo do dosud skrytého hájemství svých vlastních obav a strachů týkajících se vašeho pozemského, čili materiálního světa, do něhož jste se z vlastního rozhodnutí narodili, a odhalí vaše bloky týkající se úspěchu, bohatství a hmotného zabezpečení, kterých se poté budete moci zbavit.

http://lichtwesen.cz/catalog/serapis-bey-nanebevzaty-mistr-smes-oleju-30ml

Andrea Šedivá

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.