Srdceklíč

Energie času – pro nové období 18.června

Představení ideálních energií

 

Rozhodnutí stát se aktivní, strach ve vzduchu

Co je nyní aktivní a relevantní:

 • Činit rozhodnutí
 • Podnět dále se rozvíjet je aktivní
 • Objevují se nové přístupy a možnosti
 • Stát se aktivním je důležité právě nyní
 • Činit kroky vedoucí k dosažení cílů a vizí
 • Důležité je zůstat oběma nohama na zemi a uchovat si smysl pro realitu
 • Strach, smutek, vnitřní napětí jsou ve vzduchu
 • Zesílit radost ze života

 

 • Činění rozhodnutí

Tento rok je důležité přehodnotit své cíle a vize, porozumět tomu, co chceme a rozhodnout se. Kdo toto neudělal nebo si neuvědomil, že přichází něco nového, musí nyní svá rozhodnutí uzpůsobit situacím: pracovní a osobní vztahy končí, sliby se nedodržují, zákazníci a klienti nepřichází, obchody stagnují nebo končí, dochází k finančním potížím. Nový zákon o ochraně osobních údajů rovněž lidi nutí k rozhodnutí, jestli budou ve své nabídce pokračovat i nadále, nebo jestli se rozhodnou pro něco jiného. Nápady a projekty, které byly dříve uloženy na stranu, se opět objevují. Nyní je potřeba rozhodnout, zda je vzít a uskutečnit, nebo se vzdát. Po učinění rozhodnutí se člověk může více soustředit na své cíle a vize. Kromě toho člověk získá další sílu k rozvíjení svých projektů.

 • Využití podnětu k dalšímu rozvoji

Vnitřní potřeba dále se ve světě rozvíjet, a zajistit nebo zlepšit si svou vlastní materiální existenci také urychluje rozhodnutí. Energeticky získáme podporu pro aktivity, start-upy, kariérní postup, design internetových stránek a materiálů, a nové kontakty.

 • Nové přístupy a možnosti

Neexistují správná nebo chybná rozhodnutí. Můžeme si vybírat jako v restauraci. Objevují se možnosti, také jak je možné dosáhnout něčeho materiálního. Věci se nečekaně vyvíjí novým směrem. Proto bychom měli pevně dodržovat plán, ale také hledat příležitosti a přijímat nabídky, abychom získali zkušenosti. Jak je popsáno již v poslední energii času, pomůže přehrát si všechny možnosti v hlavě a tak si představit důsledky jednotlivých případných rozhodnutí. Díky naslouchání vnitřnímu hlasu a svým pocitům je pak snazší dojít k poznání: co mi dělá největší radost? Co je pro mne správné, ačkoliv je to složité nebo se musí překonat odpor? Jak prospěji světu, I když je to náročnější než se ohlížet pouze na svá přání. Rozhovory se schopnými přáteli a konzultace jsou důležité pro utřídění myšlenek a určení vlastního směru.

 • Stát se aktivním

Nyní je důležité stát se aktivním. Jednat tak, aby se projekty rozvíjely nebo začít něco nového. Získat podporu od ostatních. Energeticky podporovat příležitosti a situace. Pokud se cítíte zablokováni, unaveni nebo bezmocní, jste na cestě svého vnitřního odporu, neohlížejte se zpět, nevkládejte energii do pátrání po tom, proč tomu je tak, jak tomu je, nebo jak k tomu došlo. Místo toho byste měli být aktivní a jednat bez ohledu na únavu, bez ohledu na odpor. To vás nastartuje, energie začně proudit, a ‚spláchne‘ veškerý odpor. Odpor a rezistance pak může být snadno vyřešena hledáním přeměny, například s pomocí fialového paprsku Elohimů. Stěžování si vás neposune dále. Pokud jste nespokojeni, měli byste o tom hovořit s těmi, kteří mohou situaci změnit nebo mají nápady jak něco změnit.

 • Zůstat oběma nohama na zemi

Zůstat oběma nohama na zemi je velice důležité, především zůstat realistou a činit rozhodnutí výhodná pro budoucnost.

 • Vnitřní napětí, strach, smutek

Lidé jsou podrážnění nikoliv pouze kvůli své životní situaci nebo protože musí činit rozhodnutí. Vnitřní napětí, ale také strach a smutek ‚jsou ve vzduchu‘. Poznámky nebo narážky, ať už rozdávané nebo přijímané, mohou vést k tomu, že člověk vybuchne. Člověk se cítí osamocen a odcizen sám sobě i ostatním. Především lidé citliví vůči vnějším podnětům by měli zůstat sami sebou a měli by dát pozor na to, že lidé jsou v současné době napjatí.

 • Posílit radost ze života

Také je důležité za žádných okolností nezapomenout na radost ze života a vyhradit si čas na radost a zábavu. Především v obtížních situacích pomůže změna perspektivy: Jak bych reagoval, kdybych si určitou situaci užíval (namísto toho když mám strach, když jsem rozčilený, nebo když se cítím ohrožený nebo ne dost dobrý)? Co bych dělal, kdybych k výzvě, před kterou právě stojím, přistoupil s nadšením? (například jako kdybych stál na lyžích na vrcholku prudkého svahu a těšil se na sjezd dolů, ačkoliv je to náročné a nebezpečné).

Meditace: Představte si výstup na horu. S každým krokem necháváte svůj každodenní život za sebou, se všemi vztahy, problémy a komplikacemi. Když dorazíte na vrchol, vidíte svou situaci nebo svět z vyšší perspektivy. Získáte odstup a nadhled. A můžete se spojit s energií ‚nebe‘, z vyšších hladin vědomí, z vaší duše, získáte jasnost a vědomí a dobijete své baterky. Naplněni takto nabytou jasností sestoupíte z hory a vrátíte se do světa a svého života.

(Tato meditace je způsobem jak spojit svou vyšší intuici a vyšší já: Tento efekt je dále podporován esencemi LichtWesen – Krystal duše přívěšek

http://lichtwesen.cz/catalog/krystal-duse-privesek-zlaty-klip-24mm).

 Esence LichtWesen, které vás mohou v tomto období změn podpořit:

Kamakura – Nanebevzatý mistr

 • akce!, realizace projektů, soustředění a radost z jednání
 • dokončení rozdělaných a odkládaných projektů a věcí
 • činnost a vitalita, uskutečnování vizí
 • správné načasování, stanovení priorit
 • jasné rozlišování mezi důležitým a nedůležitým
 • zasloužený odpočinek, energie „duchovního samuraje“

http://www.lichtwesen.cz/catalog/kamakura-nanebevzaty-mistr-smes-oleju-30ml

Lao Tse – Nanebevzatý mistr

 • vnitřní klid, přijetí status quo
 • uvolnění a jednání s „klidnou hlavou“
 • nerozčilovat se nad událostmi minulosti, druhými lidmi, ale přijímat vše, tak jak to je
 • rozpoznávat naše potřeby a podniknout nezbytné kroky bez zbytečných emocí
 • být v přítomném okamžiku, hluboká meditace

http://www.lichtwesen.cz/catalog/lao-tse-nanebevzaty-mistr-smes-oleju-30ml

El Morya – Nanebevzatý mistr

 • sebedůvěra, osvobození se od strachu a obav
 • posílení pocitu jistoty a důvěry v sebe sama
 • vnitřní síla
 • uvědomění si své síly, schopností a silných stránek

http://www.lichtwesen.cz/catalog/el-morya-nanebevzaty-mistr-smes-oleju-30ml

 

 

 

Andrea Šedivá

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.