Srdceklíč

Energie času pro nadcházejí období

od 15.4.2018

Představení ideálních energií

Jak využít vzrůstající energii rozkvětu

Nyní začíná všechno v přírodě rozkvétat a probouzet se po zimě. Tato energie nás tlačí k podnětu něčeho nového. Máme potřebu zbavovat se starých věci a vyměnit je za novou čerstvou energii. Získáme jasný přehled a vidíme, kam chceme jít a jaký je náš další krok. Někteří z nás jsou tlačeni pocitem, že se cítí zbyteční nebo to, co dělají nebo chtěli, už není potřeba. Jednodušeji dokážeme rozpoznat dohody a kompromisy, které už nejsou pro nás považovány za vhodné, ale také narušené a nevyjasněné situace, které můžeme zařadit nebo najít nové způsoby pro jejich řešení. Emoce, které k nám přicházejí, dokážeme lépe vyjádřit, nastává lepší komunikace k objasnění. Je velmi užitečné se připravit na rozhovory, pozorovat se a být opatrní, když se cítíme zraněni.Jeden by pak měl „nechat stranou“ své vlastní emoce pro pozdější objasnění, aby zůstal v klidném středu nebo počkat, dokud se nezklidní.  Obraz oka hurikánu pomáhá: zatímco kolem Vás probíhá bouřka, zůstáváte klidní a pozorní vůči sobě.Důležitou věcí je nyní využít “roustoucí” sílu k tomu, aby jste byli více aktivní a udělali to, co je potřeba a učinili kroky, které Vám pomohou zrealizovat Vaše vize.

Mimo jiné: Slunečné dny a vyčerpání

Najděte si svoje místo a žijte svou vlastní pravdu.

Klíčová slova:

  • Slunečné dny a vyčerpání
  • Hluboké čištění
  • Obtíže a stagnace
  • Dokončit plány
  • Ukotvit ve své pravdě
  • Najít své místo

Slunečné dny a vyčerpání

Opět začínáme s tématem péče o tělo a zdraví, protože doba onemocnění a hluboké očisty ještě není u konce. Lidé jsou stále nemocní nebo se cítí vyčerpaní a bezmocní. Mezi nimi jsou také „slunečné dny“, které dodávají sílu, elán a nadšení. Únava je také spojená s tím, že v současné době dostáváme příliš málo výživné energie ze země, i když je ve fází probouzení a vše kolem nás začíná kvést. Proto je užitečné podporovat tělo tím, že se budeme pohybovat více v přírodě, dělat sport, jíst co je dobré pro tělo a užívat energetické techniky k absorbování energie země (podporující esence č. 34 Zemský anděl Země).

Hluboké čištění

Řešení bloků tykajících se chování a myšlenkových vzorců až k jejich kořenům je neustále centrem pozornosti. To může být spojeno s emocemi ukotvených v nás nebo přicházejících od jiných. Někdy se cítíte otřeseni. Staré vzory a příběhy se mohou navracet. Může to být problém, ale očisťující energie podporuje transformaci a nechá vše odejít. Způsob komunikace se „světem“ a jinými lidmi se mění. Člověk lépe chápe, jak ostatní lidé reagují a rozpoznávají souvislosti mezi vlastním chováním a chováním druhých.Když se bloky transformují, je snadné se chovat jinak, vyzkoušet si různé chování a prožít si vlastní reakce nebo prozkoumat reakce druhých. Změna se někdy děje tak rychle, že ji sami nedokážeme rozpoznat, ale budeme pociťovat nějakou změnu uvnitř nás samotných.

Dokončit plány, překonat obtíže a stagnace

V poslední době není lehký čas, naše plány se nedaří dokončit, objevují se neočekávané potíže a nesnáze, dochází k neshodám a nedorozuměním, důležité aspekty jsou zapomenuty nebo přehlíženy.Nesprávné kompromisy a chování, které byly v minulosti tolerovány nebo přehlíženy, je třeba nyní pochopit. Jedná se o pochopení nás samotných a situací, které vytvářejí prostor pro něco nového. Procesy mohou být přetvořeny, někdy dokonce i neobvyklým způsobem. A v případě potřeby s důrazem! Projekty nebo životní fáze mohou být dokončeny. Brzdná energie se změní po Velikonocích / začátkem dubna. Pak se objevuje vzestup. Ale to může také vést ke konfliktům. (podporující energie č. 14 Nanebevzatý mistr Victory).

Najít své vlastní místo

Problémy a změny, které můžeme využít k posouzení a změně našeho místa a našeho poslání. Vlastní omezení a limity na druhé straně jsou pro nás zvláštní zkouškou. Energie pomáhá překonat hranice, rozpoznat místo a vzít si to, ale také dává odvahu zapojit se do něčeho nového, když to přijde. Je důležité, abychom převzali zodpovědnost sami za sebe, našli svoje místo a naplnili ho dokonce i proti odporu. (podporující energie č. 14 Nanebevzatý mist Victory a č. 16 Nanebevzatý mistr Hilarion).

Ukotvit ve své vlastní pravdě

Nyní je také důležité postavit se za svou pravdu a za to, co cítíme, že je pro nás správné a zůstat věrný svému úkolu. To někdy vyžaduje asertivitu, někdy i taktický přístup. Tím, že opakovaně zpochybňujeme myšlenky a cíle, dokážeme se lépe zamyslet a přehodnotit vše pro a proti, myšlenky se stávají jasnější, o co stojíme, co je pro nás důležité při jednání s ostatními a co chceme udělat „ve světě“. Vaše osobní poslání bude jasné – pokud to dovolíte (Podporující esence č. 14 Nanebevzatý mistr Victory).

Podporující esence LichtWesen

  • Č. 14 Nanebevzatý mistr Victory – Victory harmonizuje a stabilizuje energetické dráhy, čakry i auru těla v celém systému, dochází k souladu mezi tělem, myslí a duší. Podporuje nás, abychom s odvahou a optimistickým přístupem přijali změny a nové začátky v našem životě. To nám usnadňuje plně využít našich schopností, potenciálu a poznatků z minulých zkušeností k uskutečnění dalších kroků, které nám nebudou bránit v našem rozvoji.
  • Č. 16 Nanebevzatý mistr Hilarion – Hilarion nás přivádí do souladu s naší duší a jejím plánem. Pomáhá rozpoznat svou vlastní cestu a svůj úkol, podporuje v nás schopnost být průkopníky svého života a přinést světu nový objev. Umožňuje nám porozumět nadřazeným souvislostem a zákonitostem. Vede nás k poznání univerzální pravdy, tím je pro nás snadnější najít svoji cestu.
  • Č. 34 Zemský anděl Země – Zemský anděl Země patří do sféry stability, růstu, prosperity, domova, plodnosti a mateřství. Podporuje uzemnění, být vyživován, stálost a trpělivost, dodává nám jeho oporu a strukturu. Jeho energie je silná, radostná a uvolňující, pomáhá nám stát pevně nohama na zemi. Je to udržovatel, který poskytuje stabilitu jemně hmotných těl. Slouží také k uzavření míru se zemí a životem na zemi. Aktivuje v nás spolehlivost, stálost, odpovědnost, trpělivost, pokoru.

Andrea Šedivá

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.