Srdceklíč

Energie času

Představení ideálních energií pro toto období

Zůstat zdravý, zachovat si svůj vnitřní klid, poznat něco nového (zažít novou zkušenost)

Hlavním tématem je zdraví
• zůstat stabilní ve svém středu
• zůstat klidným během celého dění všech údalostí
• zažívat zkušenost a mít uvědomění, že vše je tu pro nás, abychom se otevřeli duchovnímu růstu
• mít pod kontrolou své emoce a jakým směrem jít
• otevřít se nové cestě
• předávat si navzájem zkušenosti s ostatními
• Zdraví

• Neočekávané události přinášejí chaos do našich životů tím, že se nám hromadí plány a úkoly. Nevíme, co dříve udělat, máme všeho nad hlavu. Život se nám vymyká z našich rukou. To vede k nejistotě. Lidé reagují napjatě a agresivně, jsou nároční a vypočítaví.
To je důvod, proč je stále požadováno, abychom zůstali klidnými, nereagovali příliš rychle, ale stali se pozorovatelem vlastních emocí a blokujících vzorců nebo traumat, které rozpoznáme a následně je můžeme proměnit a uzdravit.
Zvláště v příštích několika týdnech bychom neměly reagovat impulsivně, ale tzv. zůstat v pozadí a v důležitých a náročných situacích vyčkat, pozorně sledovat a naslouchat dění kolem sebe. Poté v klidu vyhodnocením vlastní situace, zareagovat. Velkým darem pro každého je to, rozpoznat, že každá obtížná situace je pro nás učení a posun na cestě našeho duchovního růstu. Každá situace nám pomáhá rozvíjet pochopení, moudrost a osobní silu, pokud to dovolíme. Všechno je zrcadlo lekcí a duchovního růstu, který právě zpracováváme.
Doporučeno pro dané období – paprsek stvoření č. 67 + 71 modrý + zelený.
Více informací viz odkaz:
Modrý paprsek stvoření: http://www.lichtwesen.cz/catalog/modry-paprsek-stvoreni-aroma-sprej-30ml
Zelený paprsek stvoření: http://www.lichtwesen.cz/catalog/zeleny-paprsek-stvoreni-aroma-sprej-30ml


• Vyzkoušet něco nového

Musíte mít pochopení, že lekce a zkoušky, vám přinesou jasnost a harmonii, kde žádné nebyly. Všechny reakce způsobené strachem, zaviněné emočními traumaty, návyky nebo jednáním druhých, můžeme přeměnit v podporující zkušenost, která nás posouvá dále na naší cestě duchovního rozvoje. Když si toto uvědomujeme, tak si udržujeme vyšší vibrace. Pro udržení vyšších vibrací doporučujeme, naučte se dýchat z hluboka a uvolnit napětí. Představte si, že s výdechem odchází vše, co Vás blokuje a pak s nádechem přichází něco nového a krásného.
Toto cvičení Vám pomůže dosáhnout klid a harmonii, které mají stejné vibrace. Neutralita je velký dar, který vám pomůže ve vzájemném působení s druhými. Udržování záměru setrvat v neutralite vám umožní odložit stranou vaše vlastní presvědčení. Dokážete lépe setrvat v lásce svého Svatého Srdce, když dokážete udržet vibrace neutrality. Toto je velký nástroj, jak objevit nové možnosti a rozvinout vlastní intuici.
Doporučeno pro dané obdoví – budete se cítit podporování esencí Nanebevzatý mistři Orion – č. 9
Více informací viz odkaz: http://www.lichtwesen.cz/catalog/orion-nanebevzaty-mistr-smes-oleju-30ml

• mít pod kontrolou své kroky a směr, komunikace
Stejně jako v posledních několika měsících je stále důležité klást si otázky a přezkoumat naše postoje a přesvědčení. Může to být také způsobeno vnějšími vlivy: událostmi nebo jinými lidmi, které nám způsobují vnitřní rozpor, což nám zrcadlí jaké vnitřní přesvědčení je zapotřebí změnit. Všechny události nám nabízejí velkou příležitost pro duchovní růst. Můžeme dosáhnout a scelit obnovené pochopení, moudrost a víru ve vlastní možnosti, že vše je dokonalé pro náš vnitřní růst. Události nás nutí přehodnocovat e přezkoumávat naše přesvědčení. Pro získání jasnosti do všech oblastí, které vyžadují jasné rozhodování, Vás podpoří Nanebevzatý mistři Orion – č. 9.

Doporučená meditace:
Pozorujte svůj dech. Pak si představte, že vydechujete blokující struktury a obtížnosti s každým výdechem. Možná vám pomůže, když si představíte barvu, která se Vám k tomu vybaví. S každým nádechem, přijímáte vlastní tvořivost, odvahu zažit novou zkušenost a žít ji. Možná Vám opět pomůže, když si to spojíte s barvou.
Pak si představte (nebo požádejte), aby nové získané struktury byly integrovány.

Přejeme Vám mnoho klidu a pohody do nadcházejícího období, které je velmi důležité po Nové začátky. Nechte proudit energii, otevřete se a důvěřujte proudu života, že vše je v dokonalém pořádku.

Krásné prožití podzimu 2017
Vám přeje společnost
Axis Mundi s.r.o.

Andrea Šedivá

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.